De Basis

Volgende Demo

Volgende Landelijke demo :
Arnhem 5 Mei “Het hele land is uitgenodigd Picknic”

Arnhem 11 Mei “Internationale mars Nijmegen”

NIEUWE Berichten!

3 Eisen

ONAFHANKELIJKHEID
Geen opgelegde verplichtingen door ondemocratisch vastgestelde EU en VN verdragen
(Zoals het pact van Marrakech)

ÉCHTE DEMOCRATIE
Wij willen meer inspraak: bindende referenda, inspraak over klimaatkosten,
(hervorming van) het zorgstelsel, immigratiepolitiek, de AOW-leeftijd etc.

MEER WELVAART
Het besteedbaar inkomen omhoog, serieus onderzoek naar de haalbaarheid van een basisinkomen, belastingen drastisch omlaag.

Berichten

Flyer ver 1.0

Share with: