De Basis

Volgende Demo

ACTE 1

NIEUWE Berichten!

3 Eisen

ONAFHANKELIJKHEID
Geen opgelegde verplichtingen door ondemocratisch vastgestelde EU en VN verdragen
(Zoals het pact van Marrakech)

ÉCHTE DEMOCRATIE
Wij willen meer inspraak: bindende referenda, inspraak over klimaatkosten,
(hervorming van) het zorgstelsel, immigratiepolitiek, de AOW-leeftijd etc.

MEER WELVAART
Het besteedbaar inkomen omhoog, serieus onderzoek naar de haalbaarheid van een basisinkomen, belastingen drastisch omlaag.

Berichten

Van nationalist naar realist!
Promo-Tour
ACTE 31 (live)

Flyer ver 1.0

Share with: