De Basis

Volgende Demo

ACTE 1

NIEUWE Berichten!

3 Eisen

ONAFHANKELIJKHEID
Geen opgelegde verplichtingen door ondemocratisch vastgestelde EU en VN verdragen
(Zoals het pact van Marrakech)

ÉCHTE DEMOCRATIE
Wij willen meer inspraak: bindende referenda, inspraak over klimaatkosten,
(hervorming van) het zorgstelsel, immigratiepolitiek, de AOW-leeftijd etc.

MEER WELVAART
Het besteedbaar inkomen omhoog, serieus onderzoek naar de haalbaarheid van een basisinkomen, belastingen drastisch omlaag.

Berichten

‘Terugdraaien van hogere energietaks lijkt een loze belofte’
Dat dit in Nederland kan
Het Complot 9/4-News
Manifest 2019 Audio Book
Van nationalist naar realist!

Flyer ver 1.0

Share with: