Site Loader

De Woonbond vindt dat huizenverhuurders een boete moeten krijgen als zij een te hoge huurprijs vragen. De organisatie wil dat het vragen van een te hoog huurbedrag als economisch delict wordt beschouwd, zo laat ze vandaag weten.
Volgens de Woonbond duurt het te lang voordat minister Kajsa Ollongren met plannen komt om de misstanden in de commerciële huursector aan te pakken. Dankzij woningnood kunnen huiseigenaren nu de hoofdprijs vragen. Sinds begin 2015 is de gemiddelde huurprijs per vierkante meter met meer dan 30 procent gestegen, blijkt uit onderzoek van Pararius.

HUURCOMMISSIE

,,Momenteel is het zo dat verhuurders de huur moeten verlagen wanneer een huurder ontdekt dat de huurprijs te hoog is en dit via de Huurcommissie wordt afgedwongen”, zegt Erik Maassen van de Woonbond. ,,Maar er volgt geen straf”. De politiek moet volgens hem de volgende stap zetten.Huurders die maandelijks meer dan 720 euro betalen, kunnen niet naar de Huurcommissie als hun verhuurder te veel geld vraagt. Zij kunnen volgens de Woonbond alleen een beroep doen op de rechter, en dat is vaak een hoge drempel. De bond stelt daarom voor de route naar de Huurcommissie open te stellen voor huurders die maximaal 1000 euro per maand moeten betalen volgens het puntensysteem. ,,Deze huurders verdienen ook een laagdrempelige manier om geschillen met de verhuurder te toetsen.”De Woonbond doet zes voorstellen aan de minister om misstanden aan te pakken. Zo wil de belangenclub voor huurders ook een landelijk vergunningsstelsel, zodat huisjesmelkers die blijvend de fout ingaan hun vergunning kwijt kunnen raken. Een klachtenprocedure richting de verhuurder zou ook anoniem moeten kunnen, zodat verhuurders niet kunnen ‘intimideren’.

POLITIEK

Ook vanuit de Tweede Kamer staat de minister onder druk om iets te doen tegen woningnood en de misstanden die eruit voortvloeien. De VVD en de SP hebben samen opgeroepen om van illegale kamerverhuur en illegale onderhuur een economisch delict te maken. De Woonbond gaat een stuk verder door ook te hoge huren als strafbaar aan te merken.Minister Ollongren heeft al wel een reeks maatregelen aangekondigd en denkt in het najaar met een wetsvoorstel te kunnen komen. Ze heeft in een Kamerbrief van vorige week nog eens gewezen op het voorstel om de WOZ-waarde minder te laten meewegen in het puntensysteem. Daardoor zouden huren minder snel omhoog kunnen als de (koop)waarde van huizen in de buurt snel stijgen. Verder pleit ze opnieuw voor een noodknop waarmee gemeenten de huren zouden kunnen bevriezen voor woningen onder de 1000 euro kale huur.Gemeenten en verhuurders hebben bezwaren tegen die maatregel. ‘Ik zal samen met gemeenten en marktpartijen onderzoeken of er ruimte is om de uitwerking van de noodknop nog beter te richten op de ervaren problematiek’, schrijft de minister.

Share with:


Post Author: Wendy Wen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inline