www.GeleHesjes-Nederland.nl

A movement for Freedom.

De middenklasse ervaart een vertrouwensbreuk met de politiek’

Share the info & Spread the love

Hoewel de middenklasse zeventig procent van de Nederlanders omvat en de inkomens schommelen tussen minder dan modaal (34.000 per jaar) en een ton per jaar, krijgt de groep het steeds minder goed door hoge kosten en veel onzekerheden over de toekomst. “Dat zorgt voor een verschuiving van het electoraat”, aldus Telegraaf-verslaggever Wierd Duk in WNL Opiniemakers op NPO Radio 1.
Duk: “We hebben een verzorgingsstaat die gedragen wordt door de middenklasse. Die klasse bepaalt de normen en waarden van dit land. Als je deze groep mensen begint uit te knijpen, zorgt dat voor een vertrouwensbreuk met de politiek. Ze lopen weg bij de middenpartijen en vinden zich meer in een ander type partij, zoals Forum voor Democratie.”

KAPITAAL EN ARBEID

Ook aan tafel zit Ronald van Raak, Kamerlid voor de SP. Volgens hem kan de onzekerheid van de middenklasse weggenomen worden door met een nieuw evenwicht te komen tussen kapitaal en arbeid. “We zijn zijn veel rijker geworden dan halverwege de jaren negentig, maar veel geld verdwijnt in de zakken van de grote multinationals en de rijken. Het is dus echt een verdelingskwestie.”Die scheve verdeling zorgt volgens hem voor onzekerheid bij de middenklasse: “Je ziet dat de groep mensen die onzeker is over hun situatie groeit. Kunnen ze wel studeren, een huis kopen, werk vinden of een pensioen ontvangen?”

%d bloggers liken dit: