www.GeleHesjes-Nederland.nl

A movement for Freedom.

Hoe komt u van uw “Verplichte”zorg verzekering af?

Share the info & Spread the love

Belangrijk om te weten 
De wettelijke bestuursrechtelijke zorgpremie (publiekrecht) is een onaanvaardbare doorkruising van het recht en bij wet verboden. Het bestuursrechtelijk (Publiekrecht/bestuursrecht) verplichten van een commercieel civiel contract (Privaatrecht) is wegens de dwang strafbaar (art. 284/365 SR) en een burger is beschermd in het Burgerlijk Wetboek. Zonder wilsverklaring (art. 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid niet te dulden (art. 1.1 BW) en een onrechtmatig contract die bijv. door het CAK met valsheid in geschrifte (art 225 en 227 SR) tot stand is gekomen onder bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden vernietigbaar is (art. 3.44/3.49/3.50 BW). Het door het CAK digitaal verhandelen van mensen vanuit een kwetsbare positie met het oogmerk tot uitbuiting is strafbaar wegens mensenhandel Art 273f SR. 

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft al bewezen effectief te kunnen optreden tegen de overheid en haar partnerorganisaties. De Bond heeft via gewonnen rechtszaken tegen zorgverzekeraars erkend gekregen dat de Zorgverzekeringswet een onaanvaardbare doorkruising van het bestuursrecht in civiel recht is. De Bond won rechtszaken tegen de zorgverzekeraars VGZ en Menzis. In deze zaken gaf de rechter te kennen dat zonder rechtsgeldig contract met een wilsverklaring een vordering niet mogelijk is. 

Lees meer op Bondoverheidszaken.nl

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
%d bloggers liken dit:
Inline