www.GeleHesjes-Nederland.nl

A movement for Freedom.

De #Vaccinatie Hoax is voorbij
Share the info & Spread the love
De Hoax is over!

De #Vaccinatie Hoax is voorbij

Freedom of Information Act in het Verenigd Koninkrijk (FOIA), ingediend door een arts daar, heeft 30 jaar geheime officiële documenten onthuld waaruit blijkt dat bij overheidsexperts

1-bekend is dat de vaccins niet werken.

2-bekend is dat ze ziekten veroorzaken die ze zouden moeten voorkomen

3- bekend zijn da ze een gevaar voor zijn kinderen

4-samenspannen om te liegen tegen het publiek (U dus)

5 Samen hebben gewerkt om veiligheidsstudies te voorkomen

De geloofwaardigheid van de CDC bij het verklaren van een dergelijke pandemische noodsituatie is onbestaande, wederom gebaseerd op de Freedom of Information Act. In 2009, nadat de CDC de H1N1-pandemie had afgekondigd, weigerde de CDC te reageren op de Freedom of Information Act, ingediend door CBS News, en de CDC probeerde ook hun onderzoek te blokkeren. Wat de CDC verborgen hield, was zijn aandeel in een van de grootste medische schandalen in de geschiedenis, het uitdragen van overdreven overdreven gegevens over de beweerde H1N1-gevallen, en daarmee de verkeerde indruk wekte van een “pandemie” in de VS.

De CDC verdoezelde ook een financieel schandaal om de bailout te evenaren, aangezien de vaccins voor de valse pandemie de Amerikaanse miljarden kosten. En erger nog, de CDC plaatste zwangere vrouwen eerst in de rij voor een niet-getest vaccin met daarin een steriliserend middel, polysorbaat 80. Dankzij de CDC “is het aantal vaccingerelateerde foetale overlijdensrapporten in 2009 toegenomen met 2.440 procent in vergelijking met voorgaande jaren, wat zelfs nog schokkender is dan de statistiek van het miskraam [700 procent toename].

The #Vaccine Hoax is Over

Freedom of Information Act in the UK (FOIA) filed by a doctor there has revealed 30 years of secret official documents showing that government experts has

1-known the vaccines don’t work.

2-known they cause diseases they are supposed to prevent

3- known they are a hazard to children

4-colluded to lie to the public

5-worked to prevent safety studies

The CDC’s credibility in declaring such a pandemic emergency is non-existent, again based on Freedom of Information Act. For in 2009, after the CDC had declared the H1N1 “pandemic,” the CDC refused to respond to Freedom of Information Act filed by CBS News and the CDC also attempted to block their investigation. What the CDC was hiding was its part in one of the largest medical scandals in history, putting out wildly exaggerated data on what it claimed were H1N1 cases, and by doing so, created the false impression of a “pandemic” in the US.


The CDC was also covering up a financial scandal to rival the bailout since the vaccines for the false pandemic cost the US billions. And worse, the CDC put pregnant women first in line for an untested vaccine with a sterilizing agent, polysorbate 80, in it. Thanks to the CDC, “the number of vaccine-related “fetal demise” reports increased by 2,440 percent in 2009 compared to previous years, which is even more shocking than the miscarriage statistic [700% increase].

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
%d bloggers liken dit:
Inline