Iedere burger wordt geacht om zijn/haar rechten/plichten te kennen, terug te vinden in het Nederlands wetboek.
De gemiddelde burger heeft daar echter geen tijd voor en is te druk bezig met overleven en het hoofd boven water houden.
We zitten tenslotte allemaal op een zinkend schip op onze eigen manier en met ieder een eigen unieke situatie.

Vandaar dat hier een beknopte opsomming staat die voor iedereen handig kan zijn om te weten en te gebruiken indien nodig.
Hieronder volgen de wettelijke richtlijnen die gebruikt kunnen worden in bepaalde situaties.
Natuurlijk is er altijd eigen verantwoordelijkheid.

Zorg dat U ten aller tijden uw identiteits bewijs bij u draagt (dit is verplicht)
en bewijsmateriaal vergaart, in de vorm van audio en/of video opnames.
Deel deze ook vooral.

Er is al genoeg onrecht en er zijn tal van “slechte” voorbeelden, laten wij als
Gele Hesjes ons aan de regels houden en het goede voorbeeld (blijven) geven.

Het script”:

Stel…

Er wordt U om legitimatie gevraagd door meneer of mevrouw agent.

A – “Goedemiddag U Bent hier lekker bezig, mag ik uw legetimatie?”

Dan vraagt U:

G – “Is dit een vraag of vordering?”

Wanneer het om een vordering gaat, noem dan Artikel 8 politiewet 2012.
Vervolgens hangt de agent in kwestie waarschijnlijk een verhaaltje op.
Dan verwijst U wederom naar Artikel 8 politiewet 2012.

En vraagt U of er een staande houding is of dat U vrij bent om te gaan.

Staandehouding?

Dan treedt Artikel 27 van het wetboek voor strafvordering in werking.
U kunt dan vragen wat het redelijkerwijs vermoeden is over dat evt. strafbare feit dat U (zogenaamd) heeft gepleegd of zou gaan plegen,
zoals beschreven in dit artikel.

U staat in uw recht wanneer u vraagt om badge/kledingnummers, maak dus vooral gebruik van dit recht.
Geef vervolgens aan een klacht in te dienen met daarbij de gemaakte audio/video opnames.
(http://www.politie.nl/themas/klachtenregeling-politie.html)

Er volgen in de loop van de aankomende weken nog meer artikel verwijzingen. Houd deze site dus in de gaten.

Disclaimer

De site www.gelehesjes-nederland.nl en de beheerders van deze site
zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade,
aanhoudingen en/of emotioneel leed wat door individuele keuzes
is/wordt veroorzaakt.

Share with: