www.GeleHesjes-Nederland.nl

A movement for Freedom.

Share the info & Spread the love

ONDANKS WAT ER NU SPEELT HEBBEN
WE NOGSTEEDS DE ZELFDE STANDPUNTEN.

Doneren is welkom en komt ten goede
aan gelehesjes-nederland ook in deze tijden!

STOP DE LOCKDOWN

STOP DE SPOEDWET
vandaag & morgen
VANAF 10:00 verzamelen
(DEN HAAG EN OMSTREKEN)


Iedereen :
#Wijzijnnederland
#Oranjekoorts
#IKPIKHETNIET


GELE HESJES NEDERLAND
VAN HET VOLK, VOOR HET VOLK EN DOOR HET VOLK!

Alleen samen staan wij sterk en kunnen wij een vuist maken tegen Nederlandse en Europese
regeringsleiders die niet onze belangen behartigen.
Doe mee, trek een geel hesje aan en strijdt met ons mee om ons mooie Nederland
weer terug te geven aan de bevolking!


3 Hoofdpunten

1 Bindend Referendum

ÉCHTE DEMOCRATIE
In een échte democratie hebben niet alleen regeringsleiders het voor het zeggen,
maar juist ook het volk, wiens belangen zij behartigen: wij willen het (bindend) referendum terug en willen meebeslissen over belangrijke zaken zoals (hervorming van) het zorgstelsel,
de immigratiepolitiek, de AOW-leeftijd, het onderwijs en de uitbreiding van Schiphol.

2 Uit de EU

EUROPESE UNIE EN DE NEDERLANDSE (ON)AFHANKELIJKHEID
Wij willen geen opgelegde verplichtingen door ondemocratisch vastgestelde EU en VN verdragen (Zoals het pact van Marrakech, TTIP en CETA) en willen een duidelijke bovengrens aan salarissen en wachtgeld van EU-parlementariërs. Bovendien willen we ogenblikkelijk vervanging van de alcoholistische EU voorzitter Jean-Claude Juncker.

3 Herstel Soevereiniteit

MEER WELVAART VOOR IEDEREEN

Het besteedbaar inkomen omhoog, een serieus onderzoek naar de haalbaarheid van een basisinkomen voor iedereen en de belastingen moeten drastisch omlaag. Geldverslindende bureaucratie afschaffen, fraudeurs streng bestraffen en incapabele bestuurders ontslaan.

Alle andere punten zijn hiermee via het volk op te lossen!
(Ook voor de boeren, bouw, visserij en alle andere sectoren)
SAMEN STAAN WIJ STERK!
Elke Demonstrant is eigenlijk geel,
men weet (beseft) het eigenlijk nog niet.

DE GELE HESJES ZIJN VAN EN VOOR DE NEDERLANDSE BEVOLKING
HERKEN JIJ JE IN ONDERSTAANDE PUNTEN? SLUIT JE DAN BIJ ONS AAN!
HOE MEER MENSEN, HOE STERKER DE STEM KLINKT VAN HET VOLK

De 12 punten die veranderingen nodig hebben voor een Gezonde samenleving!

1. DE POLITIEK

De politiek is verworden tot een poppenkast.
In verkiezingstijd worden beloftes gedaan, die nooit worden nagekomen.
Fouten worden niet bestraft en foute politici gaan elders verder in de
banencarrousel waarvoor contacten zijn gelegd binnen elitaire studieverenigingen.

2.  DEMOCRATIE, BESTAAT DAT NOG IN NEDERLAND?

Minister Ollongren heeft het referendum afgeschaft. De regering luistert niet naar het volk en drukt regels en beslissingen door waarvoor geen enkel draagvlak is. De regering bestaat uit een elitair groepje mensen dat voornamelijk voor zichzelf en het bedrijfsleven zorgt.

3. HET NEDERLANDSE RECHTSSYSTEEM

Ook rechters demonstreren omdat het rechtssysteem straks niet meer beschikbaar is voor de man en vrouw in de straat. Mannen op strategische posities binnen het rechtssysteem zorgen ervoor dat veel dubieuze zaken en beerputten onder de pet blijven.

4. BEPERKING MACHT VAN DE EUROPESE UNIE

De EEG fungeerde prima. De EU is ons ongevraagd opgedrongen en zit met zijn tentakels diep in de Nederlandse maatschappij. Wij willen meer onafhankelijkheid en mogelijk zelfs een Nexit, als blijkt dat dat de keuze is van het Nederlandse volk.

5. FINANCIËLE ACHTERUITGANG

De kosten voor levensonderhoud stijgen, maar de inkomens stijgen niet mee. Elk jaar huurverhoging, exorbitante stijging van de energierekening, verhoging BTW op gezonde voeding, alsmaar stijgende premie en eigen risico voor ziektekosten, benzine, OV etc.

6. ZIEKTEKOSTEN RIJZEN DE PAN UIT

Het zorgsysteem deugt niet.
De verzekeringsmaatschappijen hebben teveel macht en marktwerking geeft ongezonde prikkels.
Het verdienmodel regeert en de menselijke maat is verdwenen.
Het eigen risico stijgt, net als de premie. Geef ons het ‘Ziekenfonds’ terug!

7. DE OUDEREN VAN NEDERLAND KWIJNEN WEG

Het zorgstelsel is volledig uitgehold. Ouderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Er is te weinig verzorgend personeel en ziekenhuizen gaan failliet, bejaardentehuizen zijn opgedoekt en ouderen kwijnen eenzaam weg achter de geraniums.

8. STUDEREN ALLEEN NOG MAAR VOOR DE RIJKEN

Het huidige studie-leenstelsel veroorzaakt grote ongelijkheid. Kinderen zonder zak met geld van hun ouders worden gedwongen een dure studielening af te sluiten, waardoor zij hun werkzame leven beginnen met een hoge, zeer moeilijk aflosbare schuld.

9. ZELFSTANDIG WONEN STEEDS LASTIGER

Sociale woningbouw schiet ernstig tekort.
Er zijn lange wachttijden en het verdeelsysteem is oneerlijk en ondoorzichtig.
Woningbouwcorporaties verspillen geld aan dure managers en aftrekposten.
Koopwoningen zijn onbetaalbaar.
Jongeren blijven gedwongen thuis.

10. MEDIA

De mediakanalen zijn verre van objectief.
Ze besteden aandacht aan onderwerpen die er niet toe doen en houden informatie achter over onderwerpen die wel belangrijk voor ons zijn.
Staats-TV NOS fungeert als propagandakanaal van de regering.

11. GEZOND LEVEN

Wij willen onvervuilde lucht, schoon water, schone grond en gezonde voeding. De BTW op gezonde voeding weer naar beneden, hoge straffen voor vervuilers van onze leefomgeving en vrije keuze van reguliere of alternatieve geneeskunde binnen het verzekeringsstelsel.

12. BANKEN

Wij willen een controleerbare waarde voor geld, het klopt niet dat een commercieel bedrijf geld kan drukken uit niets, en daar rente over vragen, Geld is de basis van de economie, dit moet transparant en controleerbaar zijn.

SAMEN STAAN WIJ STERK!
Alleen samen staan wij sterk en kunnen wij een vuist maken tegen regeringsleiders
die niet onze belangen behartigen, maar die van het bedrijfsleven.
Doe mee, trek je gele hesje aan en help mee om Nederland weer terug te geven aan de bevolking!

Disclaimer :
Op deze site vind u veel informatie, sommige informatie is erg, zacht uitgedrukt “controversieel” of makkelijk gezegd “anders dan normaal” Sommige dingen zijn gedachtes en andere dingen nagenoeg of zelfs helemaal bewezen, maar toch controversieel. Gele hesjes staan uiteraard voor de 3 hoofdpunten “…” Maar sommige zien dat veel meer aan elkaar gelinkt is. www.Gelehesjes-Nederland.nl probeert, onafhankelijk, zoveel mogelijk informatie te delen die stof tot nadenken geeft! Het is hierbij de bedoeling dat u er zelf over nadenkt en zelf uw onderzoek doet. Wij willen met deze site geen aanstoot geven, aanzetten tot geweld, iemand persoonlijk beledigen of iets in deze aard. Het is puur verstrekking van informatie, voornamelijk met betrekking tot en op de gele hesjes.

Eerst Allemaal SAMEN daarna moeten we wegen harmonieus en in goed overleg scheiden.

Ja, Hou mij op de hoogte

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Inline