Record aan stijging van infecties bij kinderen

leestijd 14 minuten

RIVM en GGD verhinderen onderzoek naar oorzaak oversterfte, wanneer gan ze met de billen bloot?

Kort overzicht..
Ziekenhuizen in de VS worstelen plotseling met het stijgende aantal infecties van de luchtwegen bij kinderen, zoals respiratoir syncytieel virus (RSV), COVID, rhinovirussen en griep.
Moderna werkt aan een mRNA-prik tegen RSV, die in 2023 op de markt moet komen. Ze werken ook aan een combinatie mRNA jab voor COVID, RSV en griep.
Gecensureerde wetenschappers en artsen waarschuwen al lang dat de mRNA COVID-prikken het immuunsysteem van mensen vernietigen en dat we een lawine van infecties zullen zien als het immuunsysteem faalt.
De COVID-prik veroorzaakt aangeboren immuunsuppressie, waardoor u vatbaarder wordt voor allerlei infecties en chronische ziekten. Onderdrukking van type 1 interferonsignalering lijkt een van de primaire mechanismen te zijn waardoor de prik de immuuncompetentie vernietigt, en van herhaalde boostershots kan met zekerheid worden verwacht dat zij de negatieve effecten versterken.
Hoe meer injecties u krijgt, hoe groter de kans dat u overlijdt aan COVID. Hoewel slechts 34% van de Canadezen drie of vier doses van de COVID-prik heeft gekregen, waren drie- en viervoudige prikken goed voor 81% van alle COVID-doden in juni 2022. Ook de sterfte onder jonge kinderen, tieners en jonge volwassenen stijgt explosief.


Ziekenhuizen in de VS worstelen plotseling met de stijgende aantallen luchtweginfecties bij kinderen, zoals respiratoir syncytieel virus (RSV),[1] COVID, rhinovirussen en griep.[2] Ziekenhuispersoneel veinst verwarring en zegt geen idee te hebben wat er aan de hand is.

Ondertussen waarschuwen gecensureerde wetenschappers en artsen al lang dat de mRNA COVID-prikken het immuunsysteem van mensen vernietigen en dat er een lawine van infecties op komst is naarmate het immuunsysteem faalt.

Veel ziekenhuizen op of dichtbij hun capaciteit

In de derde week van oktober 2022 meldden verschillende kinderziekenhuizen in Washington, D.C., Maryland, Connecticut en Virginia dat ze op of dichtbij hun capaciteit zaten.[3] Om de capaciteit uit te breiden, zoeken ambtenaren in Hartford, Connecticut, hulp bij de Nationale Garde en FEMA.

Volgens Dr. Margaret R. Moon, mededirecteur van het Johns Hopkins Children’s Center in Baltimore, heeft het ziekenhuis “te maken met een golf van patiënten door een toename van het aantal gevallen van RSV, en ook om andere redenen, en worden veel omliggende ziekenhuizen met hetzelfde geconfronteerd”.[4]

RSV veroorzaakt meestal lichte verkoudheidsverschijnselen die een week of twee aanhouden. Hoewel ongevaarlijk bij volwassenen, kan het virus bij zuigelingen ernstigere infecties veroorzaken, zoals bronchiolitis (ontsteking van de kleinere vertakkingen van de bronchiale luchtwegen) en longontsteking.

Volgens gegevens van de Centers for Disease Control and Prevention[5] worden elk jaar 58.000 kinderen jonger dan 5 jaar in het ziekenhuis opgenomen voor RSV, en het RSV-dashboard[6] van de CDC (screenshot hieronder) laat zien dat RSV buiten het seizoen opduikt. Zou deze opkomst van RSV buiten het seizoen iets te maken kunnen hebben met het feit dat de Food and Drug Administration de COVID-prik voor kinderen jonger dan 5 jaar in juni 2022 heeft goedgekeurd[7]?

Misschien, misschien ook niet. Het is geen duidelijke parallel, want RSV kwam ook buiten het seizoen op in de zomer van 2021, toen jonge kinderen nog geen toegang hadden tot de COVID-prik. Ouders en oudere broers en zussen kwamen echter wel in aanmerking, en er zijn nog veel open vragen over de kwestie van uitscheiding (shedding). Het is mogelijk dat de uitscheiding van spike-eiwitten door de injecties jongere kinderen trof en hun immuunsysteem onderdrukte.

mRNA RSV Jab in de maak

Aangezien het aantal ziekenhuisopnames voor RSV lager is dan de historische seizoensgebonden maxima, kan men zich ook afvragen of de aandacht van de media voor RSV verband houdt met het feit dat Moderna werkt aan een mRNA-prik voor RSV, die in 2023 moet uitkomen[8].

Er wordt ook gewerkt aan een combinatieprik voor COVID, RSV en griep. Uiteindelijk wil Moderna een jaarlijkse mRNA-prik ontwikkelen die alle 10 belangrijkste virussen bestrijkt die elk jaar tot ziekenhuisopnames leiden.[9] Als de COVID-prik een indicatie is, kan zo’n injectie rampzalig zijn.

COVID-spuit veroorzaakt onderdrukking van het aangeboren immuunsysteem

Er is nu overvloedig bewijs dat de COVID-prik aangeboren immuunsuppressie veroorzaakt, waardoor u vatbaarder wordt voor alle soorten infecties, niet alleen COVID, en voor een groot aantal chronische ziekten.

In juni 2022 publiceerden Stephanie Seneff, Ph.D., Dr. Greg Nigh, Dr. Anthony Kyriakopoulos en Dr. Peter McCullough een artikel[10] in Food and Chemical Toxicology, waarin ze de mechanismen onderzochten waarmee de injecties de immuunfunctie onderdrukken en ziekten veroorzaken. Zoals vermeld in de samenvatting:[11]

“Het gebruik van mRNA-vaccins in de context van infectieziekten kent geen precedent. De vele wijzigingen in het mRNA van het vaccin verbergen het mRNA voor de cellulaire afweer en bevorderen een langere biologische halfwaardetijd en een hoge productie van spikeiwit. De immuunrespons op het vaccin verschilt echter sterk van die op een SARS-CoV-2-infectie.

In dit artikel presenteren wij het bewijs dat vaccinatie een diepgaande verstoring van de type I interferonsignalering induceert, met diverse nadelige gevolgen voor de menselijke gezondheid.

Immuuncellen die de nanodeeltjes van het vaccin hebben opgenomen, laten in de circulatie grote aantallen exosomen vrij die spike-eiwit bevatten samen met kritieke microRNA’s die een signaalreactie induceren in ontvangende cellen op afgelegen plaatsen.

Wij stellen ook mogelijke ingrijpende verstoringen vast in de regulerende controle van de eiwitsynthese en kankerbewaking. Deze verstoringen hebben mogelijk een oorzakelijk verband met neurodegeneratieve ziekten, myocarditis, immuuntrombocytopenie, Bell’s palsy, leverziekten, verminderde adaptieve immuniteit, verminderde DNA-schaderespons en tumorigenese.”

Onderdrukking van type 1 interferonsignalering lijkt een van de primaire mechanismen te zijn waardoor de injectie de immuuncompetentie onderdrukt en vernietigt, en van herhaalde boostershots kan met zekerheid worden verwacht dat zij alle nadelige effecten versterken.

Type 1 interferon onderdrukking is een recept voor slechte gezondheid

Type 1 interferon speelt een belangrijke rol in de immuunrespons op virale infecties, kanker en auto-immuunziekten. Het feit dat we nu een aanzienlijke toename zien van al deze aandoeningen is dus niet verrassend.

Wanneer een cel wordt aangevallen door een virus, geeft deze interferon alfa en bèta type 1 vrij. Zij fungeren als signaalmoleculen die de cel vertellen dat hij is geïnfecteerd. Dat brengt op zijn beurt de immuunrespons op gang en brengt deze vroeg in de virusinfectie op gang. Het is aangetoond dat mensen die een ernstige SARS-CoV-2 infectie hebben, een verminderde type 1 interferonrespons hebben. Degenen die de prik krijgen, hebben een nog meer onderdrukte reactie.

Belangrijk is dat de antilichaamrespons van de COVID-prik exponentieel hoger is dan die van een natuurlijke infectie, en dat de antilichaamrespons toeneemt met de ernst van de ziekte. De prik bootst dus eigenlijk een ernstige infectie na, en daarom kunnen boosters een ramp betekenen.

Als uw type 1 interferonrespons al ontoereikend is, zijn uw immuuncellen niet goed in staat om de verspreiding van een virus in uw lichaam tegen te houden. Hoe meer injecties u krijgt, en hoe meer uw type 1-interferonrespons is aangetast, hoe groter de kans dat u ernstige infecties ontwikkelt, of het nu gaat om COVID of een andere infectie. Dit betekent ook dat u meer kans hebt om te sterven, en de stijgende sterftecijfers, die ik zo dadelijk zal bespreken, bevestigen dit.

Type 1 interferon houdt ook latente virussen zoals herpes en varicella (dat gordelroos veroorzaakt) onder controle, en als uw interferonroute wordt onderdrukt, kunnen deze latente virussen ook de kop opsteken. En inderdaad, uit de VAERS-database (Vaccine Adverse Event Reporting System) blijkt dat velen die zijn geprikt dit soort infecties melden.

Laat u niet misleiden door ‘reframing’ pogingen

Het is verontrustend dat onderzoekers en de reguliere media nog steeds het idee propageren dat bijwerkingen van de COVID-prik een teken zijn dat de prik goed werkt. Zoals gemeld door CNN op 24 oktober 2022:[12]

“Mensen die meldden bijwerkingen te ondervinden van de Pfizer/BioNTech en Moderna COVID-19 vaccins zoals koorts, rillingen of spierpijn hadden volgens nieuw onderzoek meestal een grotere antilichaamrespons na de vaccinatie.

Het hebben van dergelijke symptomen na vaccinatie is geassocieerd met een grotere antilichaamrespons in vergelijking met het hebben van alleen pijn of uitslag op de injectieplaats of helemaal geen symptomen, suggereert het artikel dat vrijdag is gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Network Open.[13]

De conclusie is dat deze bevindingen ondersteunen dat postvaccinatiesymptomen worden gezien als signalen van effectiviteit van het vaccin en de richtlijnen voor vaccinatieverhogers bij oudere volwassenen versterken”, schrijven de onderzoekers in hun artikel.

Voor alle duidelijkheid: het feit dat u zich vreselijk voelt na uw COVID-prik is geen bewijs dat de prik u bescherming biedt. Wat u ervaart is vergelijkbaar met ernstige COVID. De prik onderdrukt uw interferon type 1, en doorgaan met extra prikken is een recept voor slechte gezondheid. Zo eenvoudig is het.

Zoals in dat JAMA-artikel wordt gesuggereerd, willen ze echt “de symptomen na de vaccinatie opnieuw framen” om mensen ervan te weerhouden de wijsheid van het nemen van verdere prikken te heroverwegen, maar trap er niet in. U voelt zich vreselijk omdat uw lichaam wordt beschadigd.

Hoe meer injecties u krijgt, hoe groter de kans dat u sterft aan COVID.

Zoals opgemerkt door Dr. Charles Hoffe in een interview van 15 september 2022 met Laura-Lynn Tyler Thompson: “Hoe meer injecties je krijgt, hoe groter de kans dat je sterft aan COVID-19.” Een fragment uit het interview is hierboven opgenomen. U kunt het volledige interview vinden op Bitchute.[14]

“Terwijl slechts 34% van de Canadezen drie of vier doses had gekregen, vormden de drie- en viervoudige prikken 81% van alle COVID-doden in de maand juni.”

Volgens de laatste gegevens uit Canada, samengevat door Hoffe, heeft 85% van de Canadezen ten minste twee COVID-prikken gekregen, en in juni 2022 was 92% van alle COVID-doden bij volledig geprikte personen. En hoewel slechts 34% van de Canadezen drie of vier doses had gekregen, vormden zij 81% van alle COVID-doden in de maand juni.

“Dit is het duidelijkste bewijs dat hoe meer prikken je krijgt, hoe groter de kans dat je sterft aan COVID,” zei Hoffe. “Deze injecties beschadigen het immuunsysteem ernstig. En dus is de discriminatie van degenen die ervoor gekozen hebben om vaxx-vrij te zijn absoluut absurd, want dat zijn de mensen die zullen overleven.”

Jongeren sterven in angstaanjagend tempo

In de video hierboven bekijkt verpleegkundig opleider John Campbell, Ph.D., de laatste gegevens uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten over het sterftecijfer onder jongeren. Het Verenigd Koninkrijk ziet nu 20 tot 30 sterfgevallen per week in de leeftijdsgroep van geboorte tot 24 jaar.

Ook in de VS is het sterftecijfer statistisch gezien hoger dan verwacht. Voor de leeftijdsgroep van geboorte tot 24 jaar bedroeg het cumulatieve sterftecijfer door alle oorzaken vanaf week 35 16.747. Het onderstaande screenshot van USmortality.com[15] laat zien hoe het cumulatieve sterftecijfer onder onze kinderen, tieners en jonge volwassenen sinds juni 2020 explosief is gestegen.

Vergeet niet dat de FDA de eerste COVID-prik op 11 december 2020 heeft goedgekeurd voor personen van 16 jaar en ouder.[16] Als het sterftecijfer van juni tot en met december verband hield met COVID, hebben de prikken de situatie zeker NIET verbeterd of de kans op overlijden onder jongeren verkleind. Integendeel.

Het sterfteoverschot onder alle leeftijdsgroepen volgt een vergelijkbare maar meer trapsgewijze stijging.

Medisch misbruik van vrouwen en kinderen is schering en inslag

Het medische systeem mishandelt en misbruikt baby’s al tientallen jaren en dringt hen een aantal volstrekt nutteloze en schadelijke ingrepen op. Antibiotische oogbehandeling[17] en het hepatitis B-vaccin,[18] beide toegediend op de dag van de geboorte, zijn slechts twee voorbeelden. Het feit dat de kindersterfte in de VS het slechtst scoort[19] onder de 20 rijkste landen spreekt voor de gevolgen van al deze medische mishandeling en overbehandeling van zuigelingen.

De VS hebben ook het hoogste percentage moedersterfte in de ontwikkelde wereld[20] , en volgens medische onderzoekers is 84% van al deze moedersterfte te voorkomen[21] .

CDC tilt kindermisbruik naar een heel nieuw niveau

Met haar beslissing om COVID-inentingen toe te voegen aan de vaccinatieschema’s voor kinderen, adolescenten en volwassenen in de VS[22] , tilt de Centers for Disease Control and Prevention het misbruik van zuigelingen en zwangere vrouwen naar een hoger niveau. Zoals gemeld door The Defender:[23]

Robert F. Kennedy Jr., voorzitter van het bestuur en juridisch hoofdadviseur van Children’s Health Defense (CHD), zei over de unanieme stemming van het CDC:

“Deze roekeloze actie is het definitieve bewijs van het cynisme, de corruptie en de gevangenschap van een ooit voorbeeldig agentschap voor de volksgezondheid. ACIP-leden hebben opnieuw laten zien dat hun trouw aan hun farmaceutische bazen zwaarder weegt dan alle zorgen die zij nog hebben over het welzijn van kinderen en de volksgezondheid. Dit is een daad van kindermisbruik op grote schaal.

Het toevoegen van de COVID-19 vaccins betekent dat er 18 extra inentingen – één per jaar tussen 6 maanden en 18 jaar – aan het schema worden toegevoegd, aldus Toby Rogers.

Dus van de ene op de andere dag gaat het kinderschema van 54 injecties (72 antigenen vanwege gecombineerde injecties zoals MMR) naar 72 injecties (90 antigenen),” aldus Rogers. Dit heeft absoluut niets te maken met gezondheid – het gaat allemaal om winst en macht.

Brian Hooker, Ph.D., P.E., zei tegen The Defender: “Gezien het hoge risico op vaccinletsel voor een product dat weinig of geen voordeel oplevert voor kinderen, is dit een criminele onderneming die uitsluitend bedoeld is om een inkomstenstroom voor de COVID-19 vaccinfabrikanten te garanderen”.

Met ingang van 7 oktober 2022 vertoonden de VAERS-gegevens voor kinderen van 6 maanden tot 5 jaar die een COVID-19-vaccin kregen, meldingen van 4.279 bijwerkingen, waaronder 182 als ernstig beoordeelde gevallen en 7 gemelde sterfgevallen. Voor 5- tot 11-jarigen waren er 14.622 meldingen van ongewenste voorvallen, waaronder 692 als ernstig beoordeelde gevallen en 29 gemelde sterfgevallen.”

Kunnen kinderen zoveel mRNA-prikken overleven?

De volgende COVID-19 spuitaanbevelingen gaan in 2023 in:

  • Leeftijd 6 maanden tot 4 jaar – een primaire serie van twee doses voor Moderna, of een primaire serie van drie doses voor Pfizer, plus een jaarlijkse booster.
  • Leeftijd 5 tot 11 jaar – een serie van twee doses Moderna of Pfizer plus een jaarlijkse booster.
  • 12 tot 18 jaar – een serie van twee doses Moderna, Novavax of Pfizer plus een jaarlijkse booster.

Voor kinderen met een matig of ernstig aangetast immuunsysteem wordt de aanbevolen primaire serie verhoogd van een serie van twee naar een serie van drie doses, wat waanzin op waanzin is. Ik zie echt niet in hoe jonge kinderen hun basisopleiding levend zullen doorkomen als ze naast een basisreeks ook nog jaarlijkse boosters moeten nemen.

Regels gewijzigd voor vergoeding van vaccinatieletsel

En wat de schade nog groter maakt: terwijl de fabrikanten van COVID-vaccins een permanent aansprakelijkheidsschild krijgen door de toevoeging van deze vaccins aan het vaccinatieschema voor kinderen, krijgen degenen die gewond zijn geraakt door deze mRNA-prikken geen schadevergoeding via het nationale programma voor schadevergoeding bij vaccinatie (VICP), dat bijna elk ander vaccin op het schema dekt. De Defender legt uit:[24]

“Vaccinfabrikanten zijn niet aansprakelijk voor verwondingen of sterfgevallen in verband met EUA-vaccins [met toestemming voor noodgebruik], maar kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verwondingen veroorzaakt door een volledig goedgekeurd vaccin – tenzij dat vaccin is toegevoegd aan het vaccinatieschema van de CDC voor kinderen.

Ouders van kinderen die letsel hebben opgelopen door vaccins die op het kindervaccinatieschema staan, kunnen doorgaans schadevergoeding eisen via het door de belastingbetaler gefinancierde National Vaccine Injury Compensation Program (VICP), een foutloos alternatief voor het traditionele rechtssysteem voor het oplossen van schadeclaims door vaccins.

In de herzieningen waarover de commissie vandaag heeft gestemd, staat echter expliciet[25] (dia 24) dat de nieuw toegevoegde … COVID-19 vaccins niet onder de VICP vallen.

In plaats daarvan blijven de COVID-19 vaccins die zijn toegevoegd aan het kinderschema gedekt door het Countermeasures Injury Compensation Program (CICP). Tot nu toe zijn slechts zes bij het CICP ingediende claims goedgekeurd voor vergoeding.”

Tot slot, als u om uw kinderen geeft, sta dan niet toe dat ze deze immuunvernietigende injecties krijgen. Als u nog steeds twijfelt, lees dan het geciteerde artikel van Seneff, Nigh, Kyriakopoulos en McCullough,[26] om te begrijpen hoe deze injecties de gezondheid van uw kind volledig kunnen verwoesten.


Bron: Dr. Joseph Mercola

Verwijzingen:


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Laat een bericht achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.