www.GeleHesjes-Nederland.nl

A movement for Freedom.

Gele hesjes?

Share the info & Spread the love

De Gele Hesjes is een dagelijks groter wordende groep mensen, het volk, welke begon in 2015/2016 in Frankrijk, die nu al in meer dan 22 landen actief is tegen de huidige regeringen!

Het gele hesje is een Frans SYMBOOL het staat voor : “Pas op gevaar”, de Fransen zijn verplicht deze in hun auto te hebben in geval van pech, om zich zelf te beschermen om niet overreden te worden.

Nu zijn zij massaal in gevaar, de pensioenen, voedings- prijzen, de energie nota en de bekendste de benzieneprijzen , zijn nagenoeg onbetaalbaar geworden voor het “gewone” burger volk door stomme en Idiote regels opgelegd door macron via de EU. de fransen Gebruiken het hesje als symbool, zodat als een ander hesje in nood is er geholpen kan worden.

Wij ook, JA hier is het zelfde aan de gang, pensioen diefstal, nuts is duurder geworden en ja ook de voeding en veel keertjes, via de euro de normale ver hoging 3 keer en dan de btw en nog een keer de energie nota van de winkel en daar nog een keer een “normale verhooging overheen”

in nederland zijn problemen verzonnen en problemen die er zijn worden ontkent, wij als volk weten heel goed wat we willen.

We zijn niet uit op geweld of onrust, maar proberen juist met vreedzame demonstraties
de mensen wakker te schudden We zijn tenslotte allemaal de dupe van de huidige regering
onder leiding van Mark Rutte en het juk van de EU.
Ieder verder uitknijpend wetsvoorstel wordt er zonder enige inspraak
van de burger doorheen gedrukt en wij allen zijn hier de dupe van!!

Weet u nog waar de gele hesjes voor staan?

Waarom zijn de gele hesjes in het straatbeeld gekomen. Laten we even terug naar de basis gaan.
Door het jarenlange uitknijpen van de Nederlandse burger, mede door het oprichten van de EU, kwam het op een gegeven moment tot uiting doordat de burgers de straat  opgingen in een geel hesje. Een hesje dat je in het openbaar draagt als je wilt waarschuwen voor een situatie, zoals bij autopech, wegwerkzaamheden enz. Het gele hesje kan dus als symbool worden gezien voor een waarschuwing van de burgers naar de overheid toe.

Het is Europees, dus ook niet te missen in de gehele EU. Maar waar waarschuwen de burgers voor. Na verloop van tijd zijn er te pas en te onpas gele hesjes gebruikt om van alles en nog wat de wereld in te slingeren. En ondanks er dat overal wat voor te zeggen valt, zijn we misschien een beetje de kernpunten uit het oog verloren. De eerste eis was het invoeren van een bindend referendum. De burgers wilden hun stem terug. En stem die wel mee mag beslissen over de toenemende armoede, de torenhoge zorgkosten, het verkwisten van het pensioengeld ten gunste van de steeds meer graaiende EU dictators.

Ja, dictators, want onze stem is afgenomen en we worden steeds meer een moderne slaaf. De ongelijkheid tussen rijk en arm wordt steeds groter, mogelijk gemaakt door onze overheid, die weer en wit voetje wil halen in de EU. Dat dat ten koste gaat van de burger, maakt niet zoveel uit, zolang ze de laatste centen er maar uitgeknepen hebben. Nog even en zelfs de nalatenschap gaat naar de staat.  Omdat we met zoveel burgers zijn, komen we ook niet onder zoveel meningen uit. Dat er veel van die meningen worden gebruikt om een in de kern gelijkgestemden met de grond gelijk te maken, is altijd een flinke stap achteruit. Weken wordt er soms alleen over andere hesjes uitgeweid, en is er in die tijd weinig te lezen over wat we met z’n allen voor elkaar proberen te krijgen, een systeem waar we onze stem mogen gebruiken. Gebruik die stem dan met kwaliteit, niet met kwantiteit. Dan krijgt een stem pas waarde.

Maar al deze punten benoemend, komen we toch weer tot de kern van dit alles, het bindend referendum. Dat maakt het mogelijk om onze stem, dus onze meningen te uiten en uit te kunnen laten voeren.  We moeten terug naar een punt waar we met ons allen voor kunnen gaan, niet teveel versplinteren in allerlei dingen die uiteindelijk toch weer terug te voeren zijn naar een ding; ONZE STEM TERUG.

Waar staan de Gele Hesjes eigenlijk voor zult u zich misschien afvragen?

*Iedere Nederlander heeft last van “Financiële achteruitgang”, denk aan de dagelijkse boodschappen, de BTW die wederom verhoogt is, het huishouden wat op alle gebied duurder is geworden terwijl onze salarissen er (Bruto) met een paar tientjes per maand op vooruit zijn gegaan. Ondanks deze geringe verhoging gaan we er massaal er Netto op achteruit!!

*Onze studerende kinderen worden vastgeklemd met het huidige “leenstelsel” en komen berooid de schoolbanken uit zodra ze afgestudeerd zijn.

*De huizenmarkt is een drama en er moeten gewoon veel meer sociale huurwoningen komen. (750.000 woningen te kort in 2018)

*De ziektekosten stijgen in rap tempo terwijl de zorg er ieder jaar op achteruit gaat, ziekenhuizen sluiten en de bonussen van managers en directie bij de verzekeringen van ongekende hoogte zijn.

Waarom aansluiten bij de Gele Hesjes?

*Iedere burger van Nederland voelt, op welke manier dan ook, dat we er met z’n allen op achteruit gaan met dit huidige kabinet.
We worden bestolen waar we bij staan en hebben dit al veel te lang laten gebeuren… Die tijd is voorbij!!
We staan met alle neuzen dezelfde kant op, kijken niet naar huidskleur, links of rechts, of welk geloof, achtergrond of overtuiging dan ook..
We zijn allemaal mensen en we verdienen allemaal het dezelfde kwaliteit van leven…
We respecteren elkaar en we willen iedereen helpen maar met dit kabinet is dat onmogelijk!!!

We roepen iedereen op om alle Demo’s vreedzaam te laten verlopen,
geen geweld, geen gesloop maar pure saamhorigheid…
Dat is wie we zijn en dit is ons doel!! We stoppen niet voordat dit kabinet is gevallen en de politiek een nieuwe koers vaart waarbij het volk op nummer 1 komt en niet de grote bedrijven en banken!!
En, we moeten iedereen wakker zien te krijgen want dit mag en kan niet langer doorgaan!!

De Gele Hesjes zijn de stem van het volk, dat zijn we dus allemaal, jij ook en iedereen om je heen..

Steun ons en laat u horen, kom mee de straat op, hang een hesje achter je raam en/of deel onze berichten… Samen uit, samen thuis! Het is voor uw toekomst en dat van onze kinderen!!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
%d bloggers liken dit:
Inline