www.GeleHesjes-Nederland.nl

A movement for Freedom.

Tekort jeugdzorg regio Tilburg naar 21 miljoen euro !

Tekort jeugdzorg regio Tilburg naar 21 miljoen euro !
Share the info & Spread the love

TILBURG – Het tekort op jeugdzorg in de regio Hart van Brabant over 2018 loopt verder op. In oktober werd het  op 16,7 miljoen geschat, inmiddels wordt rekening gehouden met 21 miljoen. Lichtpunt: besparingsmaatregelen werpen eerste vruchten af. 

Een en ander blijkt uit een schrijven aan de gemeenteraad van Tilburg. De Regio Hart van Brabant maakt op dit moment de jaarrekening op over 2018. Verwacht wordt dat uiteindelijk 114 miljoen euro is uitgegeven: 21 miljoen meer dan de Rijksuitkering voor dit doel. In 2017 was het tekort 5,6 miljoen. In 2015 en 2016 hielden de gezamenlijke negen gemeenten nog 10,2 miljoen en 3,6 miljoen over. 

De regio probeert sinds vorig najaar te besparen op jeugdzorg, maar uitgangspunt blijft dat ‘ieder kind de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.’ Een speciaal ‘schakelteam’ heeft al resultaat. Voor hulpvragen boven de 50.000 euro adviseert dat goedkopere alternatieven. Met  203 adviezen werd al 934.000 euro bespaard.  

Minder kinderen via huisarts doorverwezen

Proeven met praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen lijken eveneens succesvol. Zij weten veel kinderen zelf te helpen en voorkomen daarmee de inzet van – veelal – de jeugd-ggz. Bij een proef in de Reeshof werden 40 procent minder kinderen doorverwezen: een besparing van 173.000 euro. Ook in Rijen, Dongen en Hilvarenbeek zijn dergelijke praktijkondersteuners actief.     

Gemeenten proberen ook om jeugdzorg effectiever in te zetten op scholen. De kosten in het onderwijs lopen op, bij voorbeeld voor dagbesteding voor leerlingen met wie het op school niet meer lukt. De grootste kosten echter worden gemaakt voor jeugdhulp die voorheen viel onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Bij tien grote aanbieders van zorg wordt in de praktijk gecontroleerd of passende hulp wordt geboden en of in rekening gebrachte hulp daadwerkelijk is geleverd. Alle maatregelen worden in juni geëvalueerd. 

In mei duidelijkheid over nieuwe budget

De regio-gemeenten zijn met het Rijk in overleg over toereikend budget voor de jeugdzorg. Deze regio is bepaald niet de enige met aanzienlijke tekorten. Momenteel wordt landelijk onderzoek gedaan naar de opgelopen kosten voor jeugdzorg. Terwijl de uitkering van het Rijk de afgelopen jaren kleiner werd, groeide het aantal hulpvragen, die werden bovendien gemiddeld duurder. In mei wordt duidelijk wat het nieuwe budget wordt.    

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
%d bloggers liken dit:
Inline