www.GeleHesjes-Nederland.nl

A movement for Freedom.

Brussel betaalt 60.000 immigranten per maand

Brussel betaalt 60.000 immigranten per maand
Share the info & Spread the love

Hongarije waarschuwt: Brussel betaalt 60.000 immigranten per maand en wil 1.8 miljard euro voor de werving van nóg meer immigranten

Posted op maart 3, 2019 door Fubar in Artikelen

Het gaat niet om immigratie, heus niet hoor, er zijn veel belangrijker zaken …

De Brusselse bureaucratie wil het bestaan van immigratieplannen ontkennen. Maar de eerdere besluiten en standpunten van het Europees Parlement en de Europese Commissie verraden hen, aldus Csaba Dömötör, parlementair staatssecretaris in het kabinet van de premier, tijdens een persconferentie in Boedapest op woensdag.

Volgens de staatssecretaris wijzen al deze plannen in dezelfde richting: Brussel probeert de immigratie naar Europa te verhogen. Dit vormt een bedreiging voor de fundamenten van de Hongaarse veiligheid en de regering heeft daarom besloten om een uitgebreide informatiecampagne te starten, zei hij.

Namens de regering heeft de heer Dömötör de Europese Commissie verzocht de notulen van de vergaderingen van de Brusselse commissarissen met GEORGE SOROS te publiceren en informatie te verstrekken over de tijdens deze vergaderingen genomen besluiten.

De voorstellen en besluiten van de Europese Commissie en het Europees Parlement over immigratie komen bijna overeen met de ideeën die George Soros in verschillende tranches in zijn standpunten naar voren heeft gebracht en rechtvaardigen het verzoek.

In antwoord op het advies van de Europese Commissie over de voorlichtingscampagne van de regering benadrukte de staatssecretaris dat zij tevergeefs probeerde de feiten te betwisten:

In november 2017 heeft het Europees Parlement (EP) voor de hervestigingsquota gestemd.

Ze willen een permanent en verplicht distributiemechanisme en als iemand niet wil deelnemen, willen ze sancties opleggen. Zij hebben dit concept niet ingetrokken en willen het formeel invoeren, benadrukte Dömötör.

Hij wees erop dat het desbetreffende voorstel ook op de website van het EP te vinden is. De staatssecretaris verklaarde dat, hoewel de Europese Commissie plannen “om migrantenvisa in te voeren” als een “spectaculaire kunststuk” had ontkend, het EP er op 11 december vorig jaar over had gestemd en de Europese Commissie had opgeroepen om de relevante visa tegen maart te ontwikkelen, omdat “de zaak van enige urgentie” is.

Volgens de heer Dömötör is dit voorstel “verborgen in een humanitaire vermomming”, maar de kern van de zaak blijft hetzelfde: de nieuwe procedure zou een open uitnodiging zijn voor miljoenen immigranten.

Met betrekking tot de “Migrant Bank Cards” benadrukte hij dat volgens een onlangs gepubliceerde verklaring alleen al in januari 63.000 immigranten contant geld op deze kaarten hadden gekregen en dat dit programma werd gefinancierd door de Europese Commissie. Hij herinnerde eraan dat het EP op 17 januari heeft besloten de financiering voor politieke activisten aanzienlijk te verhogen en heeft getracht 1,8 miljard euro (570 miljard HUF) aan deze organisaties toe te wijzen.

De ervaring leert dat deze middelen meestal worden toegewezen aan organisaties die immigratie ondersteunen en regeringen die nationale bevoegdheden willen verdedigen, aanvallen.

De staatssecretaris verklaarde ook dat de Europese Commissie in mei 2018 een aanpassing van het cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 had voorgesteld, wat ertoe zou leiden dat er meer landen zouden worden toegewezen voor de opvang van immigranten en minder geld zou worden toegewezen aan landen die immigratie afwijzen.

De Commissie in Brussel probeert zelfs de bevoegdheden op het gebied van grensbeheer over te nemen en is van plan Frontex te versterken ten koste van de bevoegdheden van de nationale staten. In dit verband heeft de Duitse bondskanselier zelf bevestigd dat dit plan zou leiden tot de gedeeltelijke intrekking van nationale bevoegdheden.

De heer Dömötör citeerde zelfs een standpunt dat de Commissie afgelopen september heeft gepubliceerd, namelijk dat de lidstaten proefprojecten met Afrikaanse landen voor immigranten moeten starten.

De titel van het document zelf, “Verbetering van de legale routes naar Europa”, is veelzeggend en toont duidelijk het standpunt van Brussel over deze kwestie: ze willen de migratie eerder verhogen dan stoppen, zei hij.

Hij benadrukte dat deze voorstellen en besluiten bijna identiek zijn aan de ideeën die George Soros in zijn standpunten naar voren bracht, aangezien hij ook verplichte quota’s voorstelde en een miljoen immigranten per jaar verwelkomde, en hij riep politieke activistische groepen op om op te treden als sponsors van immigratie.

Bron:

Ungarn warnt: Brüssel zahlt monatlich 60.000 Einreisen und will 1,8 Mrd. € Werbung für noch mehr…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
%d bloggers liken dit:
Inline