www.GeleHesjes-Nederland.nl

A movement for Freedom.

Door falend overheidsbeleid zijn veel jongeren terechtgekomen in een situatie van ‘uitgesteld leven’

Share the info & Spread the love

In tien jaar tijd is het perspectief voor twintigers verslechterd. In 2018 hadden ze minder snel vast werk, gingen ze later het huis uit, kochten ze later een woning en kregen ze later kinderen dan hun leeftijdgenoten uit 2008. Terecht bepleit het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad een ‘generatietoets’ die duidelijk moet maken hoe beleid voor verschillende generaties uitpakt.
Jongeren worden onevenredig zwaar getroffen door het overheidsbeleid van de afgelopen decennia. Door slechte wetgeving heeft Nederland meer flexwerkers dan de meeste andere Europese landen. Veel ouderen worden beschermd door een vaste baan, maar jongeren zijn vaak aangewezen op flexbanen.
Daarnaast heeft de overheid de volkshuisvesting schromelijk verwaarloosd. Ook hier zijn starters de dupe. Ouderen hebben meer mogelijkheden om een huis te vinden, zij het vaak tegen hoge kosten. Terecht stelt het Jongerenplatform dat voor jongeren een stapeling van problemen ontstaat: wie geen vast werk heeft en ook nog eens een studieschuld zal moeilijk een huis kunnen vinden. Het leidt tot een uitgesteld leven, waarbij de gangbare mijlpalen van werk en gezin op latere leeftijd worden bereikt.
Het Jongerenplatform constateert dat veel jongeren aan stress en onzekerheid lijden. Dat is niet alleen een gevolg van overheidsbeleid. Voor een deel betalen jongeren de prijs van de vooruitgang. Als meer mensen hoger onderwijs kunnen volgen, zal ook de concurrentie toenemen. Voor sommigen zal het leven achterblijven bij de hoge verwachtingen, anderen hebben het gevoel dat ze het nooit goed genoeg doen. De eenzijdige glamour van sociale media jaagt die verwachtingen nog verder op, constateert het Jongerenplatform. Uiteindelijk zal de last van de hoge verwachtingen vooral door jongeren zelf moeten worden getemperd.
Dit neemt niet weg dat de overheid kan bijdragen aan een meer ontspannen samenleving waarin jongeren gemakkelijker vast werk en een woning vinden. De regering zou het terugdringen van flexwerk en de problemen op de woningmarkt met meer energie en urgentie ter hand moeten nemen. Dat is goed voor alle leeftijdsgroepen, maar vooral voor kwetsbare twintigers die nog niets hebben kunnen opbouwen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
%d bloggers liken dit:
Inline