www.GeleHesjes-Nederland.nl

A movement for Freedom.

Iedereen die meedoet aan het dragen van maskers, je handen wassen, afstand houden, je buigt allemaal voor het systeem en doet mee aan satanische rituelen die je niet bewust bent. Je buigt voor het teken van het beest en je gaat de hemel niet maken als je blijft buigen voor het teken van het beest. Stop met meedoen aan het teken van het beest als je de hemel wilt maken. Dit is een 4 podium ritueel. Lees dit artikel aub. Is lang maar zo de moeite waard. Dit verklaart alles. Ik geloof niet dat het vaccin het teken van beest is, maar het maakt deel uit van het systeem dat in totaal het teken van het beest is. In feite ben ik het eens met dit artikel en alles wat er staat, dat het niet eens fysiek ding zal zijn, maar dat het een spiritueel ding is. Het is een teken in het spirituele rijk.
Share the info & Spread the love

Tip : Babette Dominique Molle
Bron : https://www.eyeopeningtruth.com/covid-19-satanic-ritual/

Iedereen die meedoet aan het dragen van maskers, je handen wassen, afstand houden, je buigt allemaal voor het systeem en doet mee aan satanische rituelen die je niet bewust bent.
Je buigt voor het teken van het beest en je gaat de hemel niet maken als je blijft buigen voor het teken van het beest.
Stop met meedoen aan het teken van het beest als je de hemel wilt maken.
Dit is een 4 podium ritueel.
Lees dit artikel aub. Is lang maar zo de moeite waard.
Dit verklaart alles.
Ik geloof niet dat het vaccin het teken van beest is, maar het maakt deel uit van het systeem dat in totaal het teken van het beest is.
In feite ben ik het eens met dit artikel en alles wat er staat, dat het niet eens fysiek ding zal zijn, maar dat het een spiritueel ding is.
Het is een teken in het spirituele rijk.

COVID 19 – SATANISCH RITUEEL
29 juni 2020 door Cynthia

GOD onthult WAARHEID, mis het niet. UW LEVEN EN HET LEVEN VAN UW KINDEREN HANGT ER VAN AF! Ik ben zo opgewonden om te zien hoe GOD tegen zoveel van ons spreekt, dezelfde boodschap, maar verschillende delen. Ik moet je zeggen dat er zoveel informatie naar voren komt dat NIEMAND het kan bijhouden. Ik weet dat sinds GOD me vertelde mijn baan op te zeggen, vanwege wat komen ging, ik de hele dag en nacht niets heb gedaan, elke dag, 24/7, maar werk aan deze website en de website van de eigenaar. Natuurlijk stop ik af en toe om te eten, slaap een beetje als mijn ogen of lichaam het begeven. Ik ben een paar keer gaan winkelen. Ik stop om de keuken schoon te maken als we net geen vaat meer hebben. Buiten dat ben ik hier. Het is voor één persoon onmogelijk om zelfs maar een deel van wat er volledig gebeurt te dekken. Er is gewoon te veel.

Ik ben blij te ontdekken dat anderen posten op de OCCULT RITUALS die verband houden met maskers. Ik heb niet eens de tijd gehad om naar de andere aspecten hiervan te kijken, zoals de lockdowns en het handen wassen. Hoewel ik wist dat ze ook ritueel waren. Dus hier ga ik het werk van enkele broeders en zusters delen. Ik bid dat u de waarheid met een open hart en verstand ontvangt. We vechten niet alleen voor onze levens in deze wereld, maar ook voor de komende wereld. WAKKER WORDEN! Neem je positie in en doe mee aan de strijd.

Occulte rituele transformatie en coronavirus: hoe maskerdragen, handen wassen, ‘sociale scheiding’ en lockdowns eeuwenoude occulte rituelen zijn die worden gebruikt om mensen een nieuwe wereldorde op gang te brengen
door Steve Barwick | 19 mei 2020

In eerdere bijbelstudies en commentaren heb ik nu vaak gedocumenteerd dat onze wereldleiders tegenwoordig grotendeels occultisten zijn. (Zie hier, hier, hier en hier.)

Zo zijn de eigenaren van veel van de grootste bedrijven en sportfranchises van ons land. (Zie hier en hier.)

Zelfs beroemdheden pushen het occultisme constant. (Kijk hier.)

En eerlijk gezegd zijn veel christelijke kerken geïnfiltreerd door beoefenaars van Kabbalah, een boek over joodse mystiek, magische spreuken, betoveringen, door mensen gemaakte numerologie en andere esoterische en occulte praktijken die de orthodoxe rabbijnen in de loop van hun dagelijks leven gebruiken , en leer christelijke leiders nu ook om te gebruiken. (Kijk hier.)

Dus met zoveel van ‘s werelds beste leiders die het occultisme pushen – inclusief die vijanden van Christus die de vier verborgen dynastieën van politiek, onderwijs, economie en religie leiden – zou het u niet moeten verbazen dat de hele wereldwijde coronaviruscrisis staat vol met occulte symbologie en rituele occulte inwijdingsthema’s.

Zoals je in de rest van dit commentaar zult zien, is de hele gefabriceerde coronaviruscrisis van het begin tot het einde één gigantisch, occult ritueel, verdeeld in vier mini-rituelen, elk met het duidelijke occulte doel van initiatie en transformatie van de wereld en zijn mensen in een nieuwe wereldorde.

Laten we dus beginnen met het onderzoeken van de vier verschillende, maar onderling verbonden, occulte rituelen die deel uitmaken van deze massale occulte rituele inwijdingsceremonie:

Ritueel masker dragen
Ritueel handen wassen
Rituele ‘sociale afstand’
Rituele vergrendelingen
Tijdens het onderzoeken van deze vier occulte rituelen, zal ik mijn best doen om je uit te leggen hoe elk deel uitmaakt van een uitgebreid toneelstuk dat is ontworpen om de mensen van deze wereld symbolisch te initiëren in hun nieuwe posities in een nieuwe wereldwijde orde – een nieuwe orde die Jezus Christus en het christendom verwerpt en de mensen van deze wereld onder de ultieme controle van een wereldwijde elite plaatst, wiens god de duivel zelf is.

Het rituele dragen van het masker

Heb je je ooit afgevraagd waarom Babylon in Openbaring 17: 5 “Mysterie, Babylon” wordt genoemd?

Je weet al dat het woord ‘Babylon’ ‘verwarring’ betekent. Maar wat betekent het woord ‘mysterie’? Dit is wat de Strong’s Concordance ons vertelt:

G3466 Musterion – Van een afgeleide van muo (om de mond te sluiten); een geheim of ‘mysterie’ (door het idee van stilte opgelegd door inwijding in religieuze riten) – mysterie.

Zie dat niet over het hoofd. Het woord ‘mysterie’ in de Bijbel heeft te maken met het sluiten van de mond als iemand een geheime religieuze inwijding ondergaat. Nogmaals, het is: “het idee van stilte, opgelegd door initiatie in religieuze riten.”

Is dat niet interessant?

Immers, op dit moment dwingen 30 landen, waaronder de Verenigde Staten, hun burgers nu verplicht gezichtsmaskers over hun mond te dragen, zogenaamd om coronavirusinfecties te helpen stoppen.

Dit, hoewel talloze medische experts, waaronder de Surgeon General van de Verenigde Staten, openlijk hebben verklaard dat het dragen van maskers geen enkel heilzaam effect heeft op het coronavirus.

Bovendien hebben talloze medische experts verklaard dat gezichtsmaskers zelfs gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid, omdat ze het helder denken (en zelfs het bewustzijn) inperken door kooldioxide in de kamer van het masker op te sluiten, waardoor je gedwongen wordt om het opnieuw te ademen keer op keer, waardoor uw bloed van frisse lucht en de levengevende zuurstofcomponent die het bevat uitgeput raakt.

Dus waarom dwingen de macht-dat-zijn-wereldwijd hun burgers om deze gezichtsmaskers te dragen, als de maskers gewoon niet tegen het coronavirus werken en mogelijk heel gevaarlijk zijn voor uw gezondheid? Het antwoord zal je misschien verrassen:

Masking heeft van oudsher een zeer belangrijke rol gespeeld in occulte rituelen.

Het dragen van het masker over iemands mond is onder meer een teken van onderwerping … een gebaar van je bereidheid om onderworpen te zijn aan anderen die niet je gebruikelijke Soeverein zijn.

Maar er is meer. Volgens de Encyclopedia Britannica is het dragen van een masker:

“Een vorm van vermomming of verhulling die gewoonlijk over of voor het gezicht wordt gedragen om de identiteit van een persoon te verbergen en door zijn eigen kenmerken een ander wezen te vestigen.”

Met andere woorden, het dragen van een masker vertegenwoordigt een occulte transformatie – een menselijke alchemie, als je wilt – van de ene rol naar de andere. Van de ene manier van zijn naar de andere. In dit geval inderdaad van individuele soeverein onder God tot collectief subject onder de kinderen van de duivel.

Zie je, het maskeerritueel is speciaal ontworpen om de volgorde van hiërarchie die door God Zelf is ingesteld, om te keren. In de hiërarchie van je hemelse Vader ben je een soevereine vertegenwoordiger van Zijn Woord op deze aarde. En het is jouw taak om Zijn Woord namens Zijn Soeverein namens anderen te spreken.

Met andere woorden, Hij is de Koning, u bent een Prins van Zijn koninkrijk, en het is uw taak om Zijn Woord naar anderen te brengen, zodat ook zij ermee aan boord kunnen gaan en voor eeuwig door Jezus Christus tot de Vader kunnen terugkeren. Zoals staat geschreven over onze primaire taak als christenen:

II Timoteüs 4: 2 – Predik het woord; wees direct in het seizoen, buiten het seizoen; terechtwijzen, terechtwijzen, vermanen met alle lankmoedigheid en leer.

Kortom, het is jouw taak om het woord van je Vader te onderwijzen. En u moet er altijd klaar voor zijn en bereid om dit te doen (d.w.z. “wees direct, in het seizoen en buiten het seizoen”).

Als zodanig moet je altijd ontmaskerd blijven, want het is jouw taak – in jouw aardse rol als een van Zijn trouwe vertegenwoordigers – om te spreken en Zijn Woord aan anderen uit te leggen. En om dat te doen, moet je je mond openen. Je kunt niet gemuilkorfd worden. Je kunt niet worden gemaskeerd.

Het dragen van het masker is een krachtig occult symbool dat aangeeft dat u zich onderwerpt aan een andere kracht dan de Schepper-God die u de directe opdracht heeft gegeven om Zijn Woord aan de wereld te prediken:

Matteüs 28:18 En Jezus kwam en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Matteüs 28:19 Gaat dan, en onderwijst alle volken, hen doopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest:

Matteüs 28:20 hen te leren alles te onderhouden wat ik u ook geboden heb; en zie, ik ben altijd bij u, tot aan het einde van de wereld. Amen.

Dus in Gods hiërarchie ben je een soevereine vertegenwoordiger van Zijn Woord op deze aarde. En het is jouw taak om dat Woord in de loop van je volwassen leven aan zoveel mogelijk anderen te verspreiden. Maar in de hiërarchie van de rituelen is het precies andersom:

Het hele punt van occult ritueel masker dragen is om naar je onderbewustzijn te hameren – totdat het volledig waar wordt in je dagelijkse leven – het idee dat dingen niet meer hetzelfde zijn en nooit meer hetzelfde zullen zijn.

Maskers bespoedigen de onderdrukking van het ego om de dood van de oude identiteit te vergemakkelijken vóór de identificatie met en de manifestatie van een nieuwe identiteit.

Het is een inwijding in een nieuwe bestelling. Maar het is ook een transformatie van het zelf naar een nieuwe positie in die nieuwe volgorde.

Onder de heerschappij van de occulte ritualist ben jij, met een mondmasker, niet meer de persoon die je was. Je bent niet langer een aangewezen spreekbuis van God op deze aarde. Je wordt plotseling gedegradeerd en opnieuw toegewezen aan de positie van gehoorzaam onderwerp.

Symbolisch word je een lijfeigene in de nieuwe volgorde. Dat is uw nieuwe rol … uw nieuwe identiteit … zoals weergegeven door het dragen van een masker.

Het dragen van het masker is gewoon een onderdeel van het inwijdingsritueel dat wordt gebruikt om uw instemming met deze nieuwe regeling visueel en psychologisch aan te geven. Ja, door het masker te dragen, geeft u aan dat u akkoord gaat met het accepteren van een nieuwe en heel andere positie in een nieuwe wereldwijde bestelling.

In plaats van een soevereine vertegenwoordiger te zijn van de Allerhoogste God en Zijn Woord op aarde, stemt u er in wezen mee in een gewillig onderwerp – een slaaf – te worden voor de vijanden van God en Zijn Christus. Gemaskerd dien je nu gewillig de doelen van de vijand, en niet langer die van God.

Als je gehoorzaam het masker voor je mond legt, zeg je symbolisch tegen de rituelen: ‘Ik geef toe dat mijn woorden geen doel of relevantie meer hebben in dit leven. Mijn enige doel is nu gehoorzaamheid aan uw woorden en geboden. ‘

En door zichzelf te verheffen tot de positie van je nieuwe soeverein, en je te muilkorven als een hond in het proces, creëren ze alchemistisch een nieuwe jij in een nieuw boek onder nieuwe heersers. Dat is de alchemistische transformatie die bij het ritueel betrokken is.

Ze proberen letterlijk de plaats van God in je leven in te nemen en jou hun gewillige onderwerp te maken. Ze worden je in plaats van Christus. Je antichrist.

En door het masker op je gezicht te plaatsen, word je hun onwetende trouwe dienaar. Je wordt ritueel ingewijd in de nieuwe bestelling. U beseft het misschien niet. Maar in occulte magie hoeft het slachtoffer niet op de hoogte te zijn van de betekenis achter wat hem of haar wordt opgedragen. De uitvoering van het ritueel zelf – op verzoek – is het enige dat telt.

Dus, wie doet dit ons precies aan?

1 Johannes 2:18 – Kleine kinderen, het is de laatste keer: en zoals u hebt gehoord dat de antichrist zal komen, zelfs nu zijn er vele antichristen; waarbij we weten dat het de laatste keer is.

Je dacht niet dat deze “vele antichristen” de hele dag op hun handen zouden zitten en niets zouden doen, in de laatste dagen van dit vlees-aarde tijdperk, terwijl ze wachten op de terugkeer van hun vader de duivel in zijn rol als de valse messias, heb je?

Natuurlijk verzachten ze de dingen voor hun god – Satan – voordat hij hier komt. Ze gebruiken ceremoniële occulte rituele magie, op wereldwijde schaal, om de hele wereld vast te leggen in hun sleepnet.

Door het masker te dragen, wordt u door occulte rituele programmering symbolisch en alchemistisch getransformeerd – ‘herboren’ – in hun nieuwe wereldwijde systeem.

Meer uit de Encyclopedia Britannica over het dragen van rituele maskers:

‘De persoon die het masker draagt, wordt ook beschouwd als zijnde in directe associatie met de geestkracht van het masker en wordt daarom blootgesteld aan een soortgelijk persoonlijk gevaar om erdoor beïnvloed te worden.

… Bij het aantrekken van het masker ondergaat de drager soms een psychische verandering en neemt, zoals in trance, het geestpersonage aan dat door het masker wordt afgebeeld. ”

Welnu, mensen, de antichrist – de in plaats van Christus – is de “geestelijke kracht” van het masker waar we het over hebben. Dat begrijp je, nietwaar? Hij is de geest achter de bevoegdheden die eraan werken om deze wereldwijde staatsgreep tot een goed einde te brengen.

En het zijn de machten-die-zijn die je hebben gemaskeerd, gemuilkorfd en gedegradeerd tot je nieuwe status van slaaf, namens hun god, de duivel zelf.

Het masker-dragende ritueel is ontworpen om je te bezielen met de geest van dienstbaarheid aan je nieuwe opperheren, die de “vele antichristen” zijn van 1 Johannes 2:18.

En het zet je ertoe aan hetzelfde te doen wanneer de antichrist arriveert en zijn eigenlijke ‘teken’ aanbiedt, dat we aan het einde van dit commentaar zullen onderzoeken.

Als je niet denkt dat het dragen van een masker mensen letterlijk verandert, zoals de Encyclopedia Britannica in het bovenstaande citaat stelt, denk dan eens aan alle gemaskerde ‘Karens’ waarvan je online video’s hebt gezien, die wild jaagt op mensen die geen masker dragen verderop, in het openbaar uitschelden dat ze geen maskers dragen, en schreeuwen dat er “bloed aan hun handen” zit omdat ze zich niet maskeren zoals goede kleine jongens en meisjes dat altijd zouden moeten doen.

Hier is er bijvoorbeeld een waarin de ‘Karens’ allemaal grote, forse, maskerdragende mannen zijn, die letterlijk een oudere heer uit een winkel duwen omdat hij geen masker draagt:

Door het dragen van het masker hebben de occulte rituelen een leger van ‘Karens’-geprogrammeerde automaten gecreëerd die het ritueel zo serieus nemen dat ze zich persoonlijk en fysiek bedreigd voelen als je dat niet doet. En dat vinden ze niet erg. Vaak krachtig.

De Encyclopedia Britannica zegt verder over het maskeringsritueel:

“Meestal wordt de drager echter vakkundig een ‘partner’ van het personage dat hij imiteert, waardoor het masker niet alleen een belangrijke vonk van vitaliteit krijgt door het licht dat uit zijn eigen ogen flitst, maar het ook tot leven brengt door zijn bewegingen en poses. “

Met andere woorden, uiteindelijk wordt het masker onderdeel van de identiteit van degenen die het dragen. De occulte overgang wordt compleet. De ‘nieuwe jij’ wordt geboren uit het ritueel.

De Encyclopedia Britannica stelt verder:

“Maar vaak lijkt de drager [van het masker] psychologisch één te worden met het personage dat hij helpt creëren. Hij lijkt een automaat te worden, zonder zijn eigen wil, die dienstbaar is geworden aan die van de personage van het masker. ‘

Je zou kunnen denken aan die tientallen online video’s met volledig gemaskerde ziekenhuisverpleegsters en ziekenhuismedewerkers die deelnemen aan uitvoerig gechoreografeerde Tik-Tok-dansvideo’s, terwijl tegelijkertijd duizenden ongelukkige coronavirus-slachtoffers zogenaamd wrede sterfgevallen sterven en worden opgestapeld als koordhout in diezelfde ziekenhuizen.

Ja, een echte gemaskerde dodendans, net zoals je in de films ziet. En we weten allemaal wie Mr. Death is, nietwaar?

Openbaring 6: 8 En ik keek, en zie, een vaal paard: en zijn naam die op hem zat was de dood, en de hel volgde met hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met zwaard en met honger,

Bovendien, door dans toe te voegen aan het dragen van maskers, tonen de nieuwe slaven hun bereidheid om hun ontvoerders te vermaken – om weinig meer te worden dan vleessporten voor hen – net zoals de Babylonische soldaten van weleer probeerden de Israëlische gevangenen te dwingen om te entertainen hen met muziek. Zoals geschreven staat:

Psalm 137: 1 Bij de rivieren van Babylon, daar zaten we, ja, we huilden, toen we Sion gedenken.

Psalm 137: 2 We hingen onze harpen op de wilgen in het midden daarvan.

Psalm 137: 3 Want daar, die ons weggevoerd in gevangenschap, eisten van ons een lied; en zij die ons verkwisten, eisten vrolijkheid van ons en zeiden: Zing ons een van de liederen van Zion.

Psalm 137: 4Hoe zullen we het lied van de Heer zingen in een vreemd land?

Zoals u kunt zien, weigerden de Israëlieten van oudsher hun ontvoerders te vermaken … weigerden de gevraagde vreugde te geven … en vroegen onderling: “Hoe kunnen we het lied van de Heer zingen in een vreemd land?”

Maar in tegenstelling tot de tijd van de ballingschap in Babylon, wordt de staatsgreep van vandaag tegen Gods volk, en de huidige omverwerping daarvan, tot dusver zonder conventionele oorlogsvoering tot stand gebracht.

Dus de mensen, over het algemeen, realiseren zich niet eens de diepte en ernst van de poging tot staatsgreep tegen hen, omdat deze bijna uitsluitend wordt bereikt door occulte rituele misleiding. Daarom waarschuwt Gods Woord ons dat er momenten zullen zijn waarop we onze eigen buren niet eens kunnen vertrouwen. Zoals geschreven staat:

Jeremia 9: 4 Let op al zijn naaste, en vertrouwt op geen enkele broeder; want elke broeder zal volkomen verdringen, en elke naaste zal met laster wandelen.

Jeremia 9: 5 En zij zullen ieder zijn naaste bedriegen en de waarheid niet spreken: zij hebben hun tong geleerd leugens te spreken en hebben zich moe om ongerechtigheid te plegen.

Jeremia 9: 6 Uw woning is te midden van bedrog; door bedrog weigeren ze mij te kennen, zegt de Heer.

Ten eerste bedriegen de bevoegdheden die je zijn je buren om het masker op te zetten. Vervolgens werken uw buren, die denken dat ze het goed doen, om u ertoe te bewegen hetzelfde te doen, met behulp van groepsdruk en ‘deugdsignalering’.

En als je weigert te worden misleid, zoals ze zijn, zullen ze je lasteren, zich tegen je keren en werken om je te vervangen.

Komt dit u bekend voor?

Vertel me nog eens, hoeveel steden en staten hebben nu veel gepubliceerde ‘snitch lines’ waarin je buren kunnen bellen en je kunnen melden dat je geen masker draagt? Alleen al een Amerikaanse stad zou in één week tijd verbazingwekkende 200.000 ‘tip-off’-oproepen op hun snitch-lijn hebben geregistreerd.

Ja, het is slechts een bijgewerkte versie van wat het boek Jeremia ons vertelt dat er eerder is gebeurd. Buurman wordt tegen buurman gekeerd. In dit geval, omdat ze een voorgeschreven ritueel niet hebben uitgevoerd.

Net als de oude film, Invasion of the Body Snatchers, eindigen je eigen buren als mind-controlled “pod people” die niets liever willen dan je naar de onderling verbonden pod hive slepen met zichzelf en alle andere slachtoffers van mind-control, gelukkig verraden jou (en je door God gegeven vrijheid en positie) in het proces.

Maar het dragen van een masker heeft ook een andere occulte betekenis, die we slechts licht hebben aangeraakt. Zoals de Coronacircus.com website zegt over het dragen van de maskers:

“Om de symboliek van het dragen van het masker beter te begrijpen, typ je het woord‘ censuur ’in Google Afbeeldingen en kijk je wat voor soort illustratie er voornamelijk opduikt. Hier volgt een voorbeeld van wat u zult vinden:

Dat is ook de reden waarom onze boegbeeldleiders ogenschijnlijk weigeren zich te “maskeren”: wij worden gekneveld, niet zij.

Deze onbewuste associaties zijn extreem sterk. Grappen zijn een symbool van dienstbaarheid en overheersing; ze zijn zeer vernederend (en ze zijn inderdaad populair in BDSM seksuele bondage praktijken).

Daarom verzetten mensen zich zo vaak tegen hen; dat is ook de reden waarom ze momenteel wereldwijd verplicht worden gesteld. Het lijdt geen twijfel dat de onproductieve barbaren achter dit circus zich amuseren; ze geloven dat ze subtiel zijn. ‘

Ja, ja. Subtiel zoals de slang. Coronacircus.com gaat verder door erop te wijzen:

Dit omvat ook het opleggen van hun symbolen aan ons. De esoterische interpretatie van het verplichte kokhalzen sluit rechtstreeks aan bij de symbologie van stilte die zo oud is als het occultisme zelf. ‘

The symbology of silence is as old as occultism itself.

En hier is een klein ding in het bijzonder waar ze graag over willen zwijgen:

Bijschrift op doos met standaard gezichtsmaskers: “Dit product … biedt geen enkele bescherming tegen COVID-19 (Coronavirus) of andere virussen of contaminanten” …

Ja, ze geven zelfs direct op de doos met de gezichtsmaskers toe dat ze niet werken voor coronavirus.

Dus waarom zouden ze je dwingen ze te dragen op straffe van wet? Omdat, in het grote geheel, het dragen van het masker niets te maken heeft met coronavirus. Het heeft te maken met het initiëren van je in de nieuwe wereldorde en je nieuwe plaats daarin.

Tenslotte, zoals de occulte website Occult-World.com zegt over het dragen van maskers:

“… Oude volkeren begrepen de kracht van het masker goed. Bewijs van het dragen van maskers in prehistorische samenlevingen toont aan dat maskers mogelijk bedoeld waren om de drager op magische wijze te transformeren.

“… Het masker wordt vereerd als een heilig object van kracht, een levend wezen dat ofwel zijn eigen persona heeft of de persona van een ander wezen vertegenwoordigt. Het stelt de drager in staat om op magische wijze de persona of geest die door het masker wordt vertegenwoordigd tot leven te brengen en zelfs te worden.

“… Het masker is een bemiddelaar tussen het ego en het archetype, het alledaagse [dat wil zeggen, wereldse] en het bovennatuurlijke, het heilige en het komische. Het verbindt het heden met het verleden, het individu met het hele collectief van ras, cultuur, land – en mensheid. ‘

Ik stel dat het verleden waarmee ze ons verbinden de TOREN van BABEL is. De EERSTE keer dat Satan een KONINKRIJK bouwde dat de hele wereld omvatte. Een humanistisch DICTATORSCHAP waar mensen geen rechten hadden en het leven niet werd geëerd of gerespecteerd. Waar een steen die was gemarkeerd om deel uit te maken van de TOREN, meer waarde had in de ogen van de mensen dan een leven van iemand die hielp bij het bouwen van de toren.

‘En zie, deze zijn geascendeerd en anderen zijn de hele dag afgedaald; en als er een steen uit hun handen zou vallen en gebroken zou worden, zouden ze er allemaal om huilen, en als een man viel en stierf, zou niemand van hen naar hem kijken. ‘ Jasher 9:28

Met andere woorden, het dragen van een masker staat symbool voor de stille acceptatie van humanistisch één-wereldisme onder Satan. Hoe zou dat er uiteindelijk uit kunnen zien? Wat denk je hiervan:

De voorloper van Openbaring 13:15? “En hij had de macht om het beeld van het beest tot leven te brengen, zodat het beeld van het beest allebei zou spreken, en ervoor zou zorgen dat zo velen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, gedood zouden worden.”

Zoals je nu kunt zien, is het dragen van maskers veel meer dan wat ons is doen geloven. Masker dragen is een zeer occult fenomeen, en dat is het altijd geweest. Letterlijk al duizenden jaren.

Het is inderdaad een treffend voorbeeld van bijeenbrengen – een geheime religieuze inwijding die te maken heeft met het opleggen van stilte door het sluiten van de mond. Nogmaals, volgens de Strong’s Concordance bestaat het woord ‘Mystery’ uit de titel ‘Mystery, Babylon’ uit ‘het idee van stilte, opgelegd door inwijding in religieuze riten’.

Je begrijpt nu zeker dat het dragen van maskers niets te maken heeft met coronavirus, maar met de smerige heidense en occulte overtuigingen van onze huidige overheersers die ons tot hun gewillige slaven willen maken door psychologische programmering, ook wel occulte rituele programmering genoemd .

Hé, wees niet verbaasd. Dit is wat occultisten doen. Zoals het verhaal van de dame die de ongelukkige slang redt, om hem later te laten bijten. Maar als ze de slang vraagt: ‘Waarom heb je me gebeten?’ de slang antwoordt eenvoudig: “Omdat ik een slang ben, dame. Dat is wat we doen.”

Door je het masker te laten dragen, initiëren de krachten die je zijn je in hun nieuwe orde. Ze degraderen je van je positie als soevereine vertegenwoordiger op aarde naar de Allerhoogste God, naar je nieuwe positie als afhankelijke slaaf van hun systeem, oftewel hun “Mysterie, Babylon”, dat heel eenvoudig vertaald kan worden: stille verwarring .

Kan de kracht van dit occulte ritueel worden gestopt? Ja het kan. En heel gemakkelijk, voor elke christen. Als christen kunt u zich eenvoudig afmelden voor het ritueel. Stop met deelnemen. Trek uw toestemming in!

Rituele dagelijkse handwasbeurten

We hebben nu ontdekt dat het fenomeen dat het masker draagt, deel uitmaakt van een occult initiatie-ritueel dat is ontworpen om de ingewijde een nieuw paradigma in te leiden – een nieuwe positie in een nieuwe mondiale orde. Het masker zelf geeft iemands instemming met de verandering aan en symboliseert het verlies van iemands vorige soevereine positie als een trouwe christen die Gods Woord uitvoert.

Dus, hoe zit het met de andere rituelen die ze ons hebben opgelegd, zoals het dagelijkse rituele handen wassen?

Misschien heb je nu maandenlang acht of tien keer per dag plichtsgetrouw je handen gewassen, denkend dat dit een manier is om te voorkomen dat ‘het virus’ je infecteert. En ja, er is inderdaad een kern van waarheid in het idee om je handen te wassen om de verspreiding van een besmettelijk micro-organisme te helpen voorkomen.

Maar … in werkelijkheid, met het oog op occulte rituele inwijding, hebben de krachten-die-zijn je symbolisch je handen van je plichten jegens Christus Zelf gewassen.

Voor de occultisten keert dit gedwongen occulte rituele handen wassen het openbare handwasritueel van Pilatus om, dat de afgelopen 2000 jaar de last voor de dood van Christus op de handen van de rituelen zelf heeft gelegd en Christus (en de Romeinen) heeft vrijgesproken van alle schuld:

Matteüs 27:24 – Toen Pilatus zag dat hij niets kon overwinnen, maar dat er eerder een tumult ontstond, nam hij water en waste zijn handen voor de menigte, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige persoon: zie je het?

Pilatus voerde een ritueel van zijn handen uit voor het hele volk van Israël als een middel om de verantwoordelijkheid voor de dood van de Heer rechtstreeks op de hoofden te leggen van degenen die ervoor zorgden dat Hij gekruisigd zou worden.

Nu, de krachten die in deze tijd zijn – die afstammelingen zijn van diezelfde aardse krachten die Christus op dat kruis op Golgotha ​​hebben gedood – laten je elke dag, in occult symbolisch ritueel, werken om de impact van Pilatus ‘oorspronkelijke rituele handen wassen, evenals zijn uitspraak over de onschuld van Christus.

‘Was uw handen’, vertellen de machthebbers u elke dag op het nachtelijke nieuws. ‘Besteed minstens 30 seconden aan elke vinger van je handen, aan je handpalmen en aan de achterkant van je handen. Doe dit de hele dag door herhaaldelijk als je wilt leven. ‘

Dus je acceptatie van het rituele masker dragen alchemistisch begint de “nieuwe jij” te creëren – de ingewijde dienaar die van zijn oude positie naar het nieuwe beweegt. En je rituele handen wassen laat je symbolisch (zij het onbewust) je oude positie – je oude Meester en zijn voorgeschreven manieren – wegspoelen in afwachting van je nieuwe meester en die van hem.

Dus, je bent in werkelijkheid, je afstemming met Christus wegspoelen die je redding verschaft. Wat betekent dat je het geschenk van verlossing afwijst en jezelf op één lijn brengt met Satan, en de straf die hem toekomt accepteert.

Het is zo simpel. Handen wassen is het occulte rituele symbool van afwijzing.

Als je valt voor het handwasritueel, was je symbolisch je oude leven onder Christus weg, in de bereidheid om je nieuwe leven te aanvaarden onder de nieuwe orde van de vijand en zijn “vele antichristen” die deze staatsgreep hebben afgebroken vanaf het begin.

Het “sociale afstandsritueel”

Dus als het maskeerritueel iemands instemming aangeeft om te veranderen, en het verlies symboliseert van zijn eerdere soevereine positie als een trouwe christen die Gods Woord uitvoert, en het handwasritueel symboliseert het wegwassen van de oude christelijke orde, zodat de nieuwe orde kan worden ingeluid in, wat betekent het “sociale afstand” -ritueel?

Deze is bijna te gemakkelijk te herkennen: het gebruik van het magische getal zes – zoals op twee meter afstand van elkaar – zou meteen je Spidey-zintuigen op scherp zetten, wat natuurlijk je door God gegeven onderscheidingsvermogen betekent.

Er is tenslotte niet meer wijdverbreid occult getal in de wereld dan het getal ‘zes’. Zoals u weet, is het aantal van de antichrist precies “zeshonderd, drie punten en zes”, of 6-6-6.

“Sociale afstand” als door de staat voorgeschreven vernedering … Als restaurants die de bevelen van de gouverneurs uitvoeren u ertoe kunnen brengen deel te nemen aan deze “nieuwe norm”, is het een duidelijke boodschap dat de regering u alles kan aandoen zonder repercussie …

De bevoegdheden die ons zijn verzekeren ons dat als we allemaal zes voet uit elkaar lopen, we geen coronavirus zullen krijgen. Heb je me echt nodig om uit te leggen waarom dat een hoop onzin is?

Weet je niet dat er al MILJOENEN virussen zijn in elke ademhaling die je inneemt? Het maakt niet uit waar je loopt, die virussen zijn er – ergens tussen de 1,6 miljoen en 40 miljoen virussen in elke kubieke meter lucht die we passeren terwijl we lopen.

Dus hoe ver je ook van anderen verwijderd bent, die virussen zijn er. Je kunt er niet aan ontsnappen, behalve misschien in een volledig Hazmat-pak met een luchttank die je 24 uur per dag, zeven dagen per week moet laten draaien.

Dus net als het dragen van een masker is sociale afstand nemen een leugen, het kan onmogelijk werken. Toch worden we gedwongen eraan deel te nemen. Maar waarom zouden ze dat doen? En als het niet echt helpt tegen virussen, wat is dan het occulte doel? Nou, probeer dit voor maat:

Ieder van ons is een individueel, maar integraal onderdeel van het uit vele leden bestaande lichaam van Christus. We wandelen niet alleen met Christus. Ware christenen wandelen in Christus.

Kolossenzen 2: 6-7 Daarom, zoals u Christus Jezus de Heer ontving, zo wandelt u in hem, geworteld en opgebouwd in hem en gevestigd in het geloof, zoals u werd onderwezen, overvloedig in dankzegging.

Maar symbolisch gezien is het ritueel van ‘sociale afstand’ – op de magische ‘zes voet’ van elkaar – het deel van het inwijdingsritueel dat u van Christus scheidt.

In plaats van in Hem te wandelen, als Zijn persoonlijke vertegenwoordiger op deze aarde, ben je nu symbolisch en ritueel gescheiden van Hem. Zoals Kevin Bacon en zijn Six Degrees of Separation.

Zes voet van de Vader. Zes voet van de Zoon. Zes voet van de Heilige Geest. Ja, dat is 6-6-6.

De occulte gevolgen zijn niet te ontkennen.

Maar dat is niet alles: elke individuele christen moet zes voet verwijderd blijven van alle andere christenen. Begrijp je wat de bevoegdheden zijn, ritueel en symbolisch?

Laat me het uitleggen: als lid van het Lichaam van Christus, wordt je verondersteld een integraal onderdeel te zijn van het ‘hele lichaam, goed samengevoegd en verdicht door datgene wat elk gewricht aanvult …’ Zoals geschreven staat:

Efeziërs 4:16 Van wie het hele lichaam passend samengevoegd en verdicht werd door datgene wat elk gewricht verdiept, naar de effectieve werking in de mate van elk deel, doet het lichaam toenemen tot het opbouwen van zichzelf in liefde.

De term “op de juiste manier samengevoegd” in het bovenstaande vers betekent “samengevoegd, van verbinding tot verbinding” of “van dichtbij verbonden”. Het woord “verdicht” in het bovenstaande vers betekent “verenigd”.

Met andere woorden, van christenen wordt verwacht dat ze samenkomen, pezen tot pezen en gezamenlijk tot pees, nauw verenigd in het Lichaam van Christus. En door Zijn Woord te prediken, moeten we anderen helpen in het hechte lichaam te brengen om het lichaam te helpen groeien.

Maar de occulte rituele inwijdingsregel van zes voet scheiding neutraliseert symbolisch dit bevel. (Denk eraan, dit is een vorm van occulte magie. Symbolen zijn alles in occulte magie.)

Het plaatst een willekeurige door mensen gemaakte afstand tussen degenen die geacht worden helemaal geen afstand tussen hen te hebben. Het scheurt symbolisch gesproken het metaforische lichaam van Christus uit zijn voegen. Het scheidt de “gewrichten en pezen” die zo dicht op elkaar moeten zitten.

Maar als een goed bestudeerde en trouwe christen weet je dat er absoluut niets op aarde is dat je kan scheiden van de liefde van Christus (Romeinen 8: 35-39). En daar hoort vooral een stom occult ritueel bij.

Desalniettemin is rituele occulte magie wat de krachten-die-zijn doen. Ze roemen erin. Hun Kabbalah staat er vol mee. Het is wat ze al duizenden jaren hebben gedaan. Met andere woorden, het is waar ze oprecht in geloven. En … het is wat ze willen dat we kopen zonder kritisch na te denken.

Eeuwen geleden brachten ze hun occulte rituele kabbalistische magie helemaal terug uit Babylon. Nu hebben ze de oude boeken geopend. En ze ontketenen de rituelen in de laatste dagen van dit vlees-aarde-tijdperk.

En het ergste is dit: het werkt echt. Mensen vallen ervoor vanwege de enorme diepte en breedte van de misleiding. En dit alles via een virus met een overlevingspercentage van 98,5%! Praten over het in een wereldwijde trance brengen van mensen!

Uiteindelijk is het ritueel van gedwongen ‘sociale afstand’ ontworpen om Gods Woord op een veelvoud van manieren symbolisch te ontkennen of te neutraliseren:

Door gemeenschap tussen gelovigen te elimineren …
Door kerkdiensten wereldwijd te stoppen …
Door ervoor te zorgen dat trouwe kerkherders worden aangehaald of zelfs worden gearresteerd voor het houden van kerkdiensten …
Door ervoor te zorgen dat trouwe gemeente wordt aangehaald of zelfs wordt gearresteerd voor het bijwonen van kerkdiensten …
Door symbolisch het mystieke en metaforische Lichaam van Christus uit elkaar te scheuren, dat verondersteld wordt ‘op de juiste manier met elkaar verbonden en verdicht’ te worden.
In Amos 3: 3 stelt de profeet een heel eenvoudige vraag:

Amos 3: 3 Kunnen twee samen wandelen, tenzij ze zijn overeengekomen?

Welnu, twee christenen kunnen niet “samen wandelen” als de krachten die er zijn hen kunnen dwingen twee meter uit elkaar te lopen. We bouwen een meerledig lichaam, mensen. Een levende tempel van Christus, met elke steen (we zijn geen bakstenen! We zijn STENEN! Bakstenen zijn een gruwel voor GOD. Dat was een van de overtredingen van de TOREN van BABEL, bouwen met bakstenen, wanneer GOD ons beveelt om te bouwen met STEEN Stenen zijn GEMAAKT DOOR GOD en kunnen niet worden gerepliceerd Bakstenen zijn gemaakt van klei door de mens en ze zijn allemaal hetzelfde.) Tegen de volgende gedrukt, zoals de pezen die door je fysieke lichaam lopen. Zoals geschreven staat:

1 Petrus 2: 5 Ook, als levendige stenen, wordt een geestelijk huis gebouwd, een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die door Jezus Christus voor God aanvaardbaar zijn.

Maar je kunt geen lichaam met meerdere leden samenstellen – een levende tempel van God op aarde – als je de stenen (STENEN) niet dicht bij elkaar kunt drukken tijdens het bouwproces. Je weet wat er gebeurt als er gaten in de naden tussen de stenen zijn (STENES): het geeft de “ratten” een gemakkelijke manier om de tempel binnen te komen. GODSTEMPEL KAN NIET, MAG NIET, ZAL NOOIT VAN BAKSTENEN WORDEN GEBOUWD! Ik ga hier een artikel plaatsen om te demonstreren.

Rots versus steen

21 januari 2017 Vader Bernard J. Ezaki Thuis
Helemaal aan het begin van de Bijbel, in het elfde hoofdstuk van Genesis, hebben we deze beschrijving van de Toren van Babel:

Terwijl mannen naar het oosten trokken, ontdekten ze een vallei in het land van Sennaar en vestigden zich daar. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Kom, laten we bakstenen maken en bakken.’ Ze gebruikten stenen voor steen en bitumen voor mortel. Vervolgens zeiden ze: ‘Laten we voor onszelf een stad en een toren bouwen met de top in de hemel; laten we een naam voor onszelf maken, anders worden we over de hele aarde verspreid. ‘ [Genesis 11: 2-4]

Veel mensen, waaronder de uwe, geloven dat de Toren van Babel het perfecte symbool is van de seculiere samenleving. Met ‘seculiere samenleving’ bedoel ik een wereld die zichzelf in arrogante oppositie tegen de wil van God plaatst.

Merk op dat de toren van Babel uit bakstenen was opgetrokken. Bakstenen hebben vier kenmerken.

Ten eerste zijn ze onnatuurlijk en kunstmatig. In de natuur kom je geen steen tegen.
Ten tweede zijn ze identiek en uniform. Het is niet eenvoudig om de ene steen van de andere te onderscheiden.
Ten derde zijn ze functioneel ongedifferentieerd en onderling uitwisselbaar. Een steen kan overal in een muur even goed dienen.
Ten vierde zijn ze bijna waardeloos. Dus wat als je een steen verliest. Er zijn er honderden meer.

Wat is er onnatuurlijker en kunstmatiger dan een samenleving die God afwijst? In een dergelijke staat zullen burgers worden gemaakt om te voldoen aan uniforme normen en zullen ze hun individualiteit verliezen. [1] Hun werk wordt teruggebracht tot uitwisselbare rollen. En omdat ze alle uniciteit verloren hebben, zullen ze volkomen waardeloos worden [2].

Luister nu naar wat Paulus te zeggen heeft in zijn tweede brief aan de Korinthiërs:

Als iemand dan in Christus is, is hij een nieuw schepsel: de vroegere dingen zijn voorbijgegaan; zie, ze zijn nieuw gemaakt! [2 Korintiërs 5:17]

In tegenstelling tot de toren van Babel hebben we een nieuwe creatie. Dit is hoe Saint Peter deze nieuwe creatie beschrijft:

Kom dichter bij hem [nl. Christus], een levende steen, inderdaad door mensen verworpen, maar door God gekozen en geëerd. Wees uzelf als levende stenen, daarop gebouwd in een geestelijk huis, een heilig priesterschap, om door Jezus Christus aanvaardbare geestelijke offers te brengen. [1 Petrus 2: 4-5]

    Daar heb je het. Moedig staand tegen de seculiere samenleving, de toren van Babel, gebouwd van bakstenen, hebben we een nieuwe creatie, de kerk, een tempel gebouwd van levende stenen.

    Levende stenen hebben vier kenmerken.

Ten eerste zijn levende stenen niet alleen natuurlijk, maar ook bovennatuurlijk.
Ten tweede zijn ze volkomen uniek. Geen twee zijn precies hetzelfde.
Ten derde zijn ze onvervangbaar. Een steen die een bepaalde plaats in een muur inneemt, past nergens anders. Ten vierde zijn ze buitengewoon kostbaar.

    Wat is er bovennatuurlijker dan een samenleving waarin Christus woont? In de ogen van Jezus is elk mens volkomen uniek en onherhaalbaar. Welke twee mensen zijn precies hetzelfde? In de kerk is iedereen onvervangbaar, omdat ieder van ons een missie heeft die niemand anders kan vervullen. Ten slotte, in het hart van Christus, is elk mens kostbaar, omdat ieder van ons is gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Ieder van ons heeft daarom een ​​oneindige waarde.

    De vraag is deze: wat zou ik liever zijn - een baksteen in de seculiere samenleving of een levende steen in de tempel van de kerk? In het voormalige gebouw verliezen we onze identiteit. In het laatste geval worden we wie we moeten zijn. CS Lewis zegt het zo. In zijn boek The Screwtape Letters schrijft hij over Gods plan voor Zijn menselijke schepselen:

[Hij] hecht een absurde waarde aan het onderscheidend vermogen van elk van hen. Als Hij spreekt over het verlies van zichzelf, bedoelt Hij alleen het loslaten van de roep van eigen wil; als ze dat eenmaal hebben gedaan, geeft Hij ze echt al hun persoonlijkheid terug en schept hij op … dat als ze helemaal van Hem zijn, ze meer zichzelf zullen zijn dan ooit. [Brief XIII]

    Alleen in een seculiere samenleving - waar mannen en vrouwen, mannen en vrouwen, vaders en moeders onderling uitwisselbaar zijn - alleen in een dergelijke samenleving kunnen 'het homohuwelijk' en de achtenvijftig geslachten van Facebook zelfs op afstand als mogelijkheden worden beschouwd. Maar in de kerk, waar mannen en vrouwen, mannen en vrouwen, vaders en moeders onvervangbaar zijn, is het huwelijk als iets anders dan één man en één vrouw voor het leven, om een ​​woord uit de film The Princess Bride te gebruiken, 'ondenkbaar. "

    Onnatuurlijke stenen versus bovennatuurlijke stenen. Seculiere samenleving versus het koninkrijk van God. Verwisselbare tandwielen versus onvervangbare personen. Nu is er iets om over na te denken! Bakstenen versus stenen. Ik heb het niet over het bouwen van een huis. Ik heb het over het bouwen van een toekomst.

[1] Ik kan niet anders dan denken aan de kwaadaardige stad op de planeet Camazotz, beschreven in Madeleine L’Engle’s jongvolwassenklassieker A Wrinkle in Time. Hier moeten zelfs kinderen hun ballen tegelijkertijd in precies ritme stuiteren.

[2] Denk aan de futuristische samenleving die door Lois Lowry is afgebeeld in haar boek The Giver. Deze dappere nieuwe wereld lijkt aanvankelijk nogal utopisch, maar we leren al snel dat euthanasie en kindermoord essentiële kenmerken zijn van een kleurloze wereld.

Terug naar het oorspronkelijke artikel:

Het komt erop neer dat het ritueel van “sociale afstand” symbolisch is ontworpen om de impact van het christendom op deze aarde fysiek en spiritueel te beperken, en de groei van het uit vele leden bestaande lichaam van Christus in de laatste dagen van deze vleesaarde een halt toe te roepen leeftijd. Het is een heel slim ritueel.

Maar hier is één ding dat de krachten-die-zijn over het hoofd hebben gezien: “Wat God daarom heeft samengevoegd, laat de mens niet scheiden” (Matteüs 19: 6).

God brengt al zo’n 2000 jaar zijn uit vele leden bestaande lichaam in Christus samen. En we hebben allemaal hard gewerkt om het verder op te bouwen.

Dus dat is onze opdracht voor deze tijden: “Wat God daarom heeft samengevoegd, laat de mens niet scheiden.”

En we volgen dat bevel door de occulte rituelen van de krachten-die-zijn bloot te leggen. We stoppen met deelnemen aan de wereldwijde rituelen en hun componenten. En we hervatten ons werk voor de Heer. We lopen samen, in Christus, stevig gebreid. Nooit twee meter uit elkaar, fysiek of spiritueel.

En wat je ook doet, laat de ‘Karens’ van deze wereld je geit ook niet op ‘sociale afstand’ brengen.

Het is niet hun zaak waar, of hoe, u wandelt in de Heer. Maar weet altijd dat deze grondig toegevoegde, out-of-work hal-monitoren er zijn, en ze verachten u voor uw keuze om niet in te stemmen met de nieuwe bestelling:

Het ritueel van lockdowns en ‘sociaal isolement’

“Blijf thuis. Blijf Veilig. Red levens.”

Dat wordt ons toch verteld. Maar een recente studie van ziekenhuizen in het NY-gebied toont aan dat maar liefst 66% van alle ziekenhuisopnames van het coronavirus tot de mensen behoorde die maskers droegen, hun handen wasten, zes voet afstand oefenden en thuis bleven.

Met andere woorden, de overgrote meerderheid van de ziekenhuisopnames bevond zich onder mensen die de regels volgden, wat de Daily Mail ertoe bracht in een hoofdnieuwsartikel te vragen: “Werkt lockdown zelfs?”

Draconische ‘lockdowns’ voor pandemische griep werden door serieuze, ervaren epidemiologen onder leiding van D.A. in een baanbrekend document uit 2006 om infectieziekten en sociaaleconomische gronden afgewezen als ineffectief en destructief. Henderson, voormalig decaan van de Johns Hopkins School of Public Health – de man die de pokken heeft uitgeroeid. (Zie https://www.thegatewaypundit.com/2020/05/study-led-d-henderson-man-eradicated-smallpox-finds-draconian-lockdowns-flu-pandemics-rejected-ineffective-even-destructive/)

En als lockdowns niet werken, waarom zorgen onze wereldwijde overheersers er dan op God’s groene aarde voor dat we “thuis blijven”? Vanuit occult oogpunt is er een antwoord:

Afsluitingen zijn niet veel meer dan sociale isolatierituelen, uitgevoerd met als doel de ingewijde te ‘zuiveren’, zodat hij ongehinderd de nieuwe orde kan betreden door dingen uit het verleden die niet langer worden overwogen, door de bevoegdheden-die-zijn, om de ingewijde ten goede te komen .

Er zijn in feite vier fasen voor een isolatieritueel:

Fase 1: isolatie voor zuivering (je bent afgesneden van het normale en stort je in een ‘nieuw normaal’ dat totaal anders is dan je vorige leven)

Fase 2: Geef je over aan het ‘nieuwe normaal’. Dit houdt vaak in dat je een symbolisch geschenk krijgt (denk aan ‘stimuluscontrole’) waardoor de ingewijde denkt dat hij goed wordt verzorgd door zijn nieuwe opperheren, dus het is niet nodig om in opstand te komen tegen de nieuwe orde waarin men wordt geïnitieerd.

Fase 3: Offer. Er kan geen geschenk worden gegeven zonder dat er iets wordt afgenomen. In dit geval, uw waardigheid … uw soevereine onafhankelijkheid … uw stem … uw individuele kracht op deze aarde als vertegenwoordiger van het Woord van de Allerhoogste God – al deze dingen en meer worden u in ruil voor de kou ontnomen “Comfort” van een nieuwe manier in een nieuwe wereld.

Fase 4: inzending. Denk: verplichte vaccins. Sociale tracering. Het gewillig accepteren van nieuwe regels voor een nieuwe bestelling.

Nogmaals, het idee is dat de ‘nieuwe persoon’ die in de ‘nieuwe orde’ wordt ingewijd, psychologisch, zo niet fysiek, van de oude manier moet worden gezuiverd, voordat hij geleidelijk op de nieuwe manier wordt ingewijd.

Op de website AvoidtheMark.com staat een artikel over inwijdingsrituelen:

‘De isolatiefase van het ritueel is voor zuivering. In deze fase wordt de ingewijde gescheiden van het alledaagse. Wist je dat alledaags letterlijk ‘van de wereld’ betekent?

De ingewijde wordt grotendeels verwijderd van de anders bekende personen, plaatsen en dingen die ze gewend zijn, om er van te worden ‘vrijgemaakt’.

Een ingewijde wordt gedwongen onthecht en geïsoleerd te worden, gezuiverd en ‘gezuiverd’.

Een essentieel element van deze scheiding van iemands typische omgeving is de opschorting van de normale levensregels die men gewend is; de normale manier is niet meer.

De meeste zintuigen van de ingewijde worden op dit moment bevolen en gereguleerd. Met andere woorden, het grootste deel van wat de ingewijde ziet, hoort, ruikt, aanraakt en proeft, wordt opzettelijk gecontroleerd.

… Nu ze nergens anders heen kunnen gaan, behalve de plaatsen die we ‘mogen’, kunnen de geïsoleerde, geïsoleerde, geïnitieerde gedwongen worden om zijn of haar eigen weerspiegeling en innerlijke schaduwen onder ogen te zien die zijn genegeerd of begraven ergens diep onder de gemiddelde dag tot dag -dag.

… Net zoals bij overgave, inwijdingsrituelen ook bij opoffering; zowel het tastbare dat in de hand kan worden gehouden, als het ongrijpbare, zoals gedrag, moeten door de vereiste worden opgegeven.

Om iets te “geven”, moet er immers ook iets worden genomen; een teken van onderwerping, een ons bloed; een pond klei dat opnieuw moet worden gevormd.

Of het nu dramatisch openlijk of bedrieglijk subtiel is, het ritueel herinterpreteert de realiteit; er wordt een nieuwe definitie van de werkelijkheid gegeven. Training in de vorm van nieuw gedrag en kennis, inclusief mythen en codes worden geïntroduceerd.

Dingen die nodig zijn om nieuwe leden goed te laten functioneren in de nieuwe versie van de samenleving waarin ze worden ingewijd, zijn allemaal doordrenkt in deze tijd. Herhaling is typerend, omdat het helpt de betovering van de ingewijden te onderdrukken.

Denk er maar eens over na: wat ze beschrijven is de implementatie van de ‘nieuwe norm’.

Maar je moet eerst de ‘oude normaal’ verliezen om in de ‘nieuwe normaal’ te worden ingewijd. Vandaar de afsluitingen … verlies van werk … reisbeperkingen … zakelijke beperkingen … voedseltekorten … en nog veel, veel meer.

Uiteindelijk wordt het ‘nieuwe normaal’ de norm en worden de oude manieren geleidelijk vergeten. Nieuwe mythologieën worden gecreëerd voor de nieuwe wereld, door onze nieuwe meesters.

En de ‘nieuwe jij’ – de getransformeerde jij – is geboren uit het isolement.

Samengevat

Dus daar heb je het. De wereld van vandaag ondergaat een vierdelige occulte rituele initiatie- en transformatieceremonie – grotendeels uitgevoerd door symbologie, zoals vrijwel alle occulte rituelen – en ontworpen om iedereen vrijwillig en dienstbaar in de nieuwe wereldorde te brengen.

Het wereldwijde occulte ritueel van het dragen van maskers geeft aan dat u instemt met uw nieuwe, dienstbare positie, onder uw nieuwe meesters, en het verlies van uw positie als vocale vertegenwoordiger of mondstuk voor het Woord van God op deze aarde.
Het wereldwijde occulte ritueel van handen wassen vertegenwoordigt het wegwassen van de oude orde (d.w.z. de christelijke orde waartoe u ooit behoorde), dus een nieuwe orde kan worden ingeluid en stevig worden gevestigd.
Het wereldwijde occulte ritueel van zes voet ‘sociale afstand’ symboliseert het uiteenvallen van het Lichaam van Christus op aarde, zodat het niet langer functioneert als een stabiele en samenhangende eenheid.
Het wereldwijde occulte ritueel van lockdowns symboliseert isolatie van alles wat normaal is, zodat je kunt worden ‘gezuiverd’ van je oude manieren … geef je vroegere status over aan de nieuwe orde … offer jezelf op aan de nieuwe orde … en ten slotte, bereid je vrijwillig voor aan de nieuwe orde door gehoorzaamheid eraan. En dit zal doorgaan totdat de ‘nieuwe jij’ evolueert als een feniks uit het drama en het trauma, uiteindelijk rechtstreeks in de wachtende armen van Satan zelf. (Zie je nu waarom onze hemelse Vader de verdrukking van zeven jaar heeft teruggebracht tot vijf maanden, ‘omwille van de uitverkorenen’?)

Alles bij elkaar is het een verbazingwekkend gezicht om te zien.
Het geheel wordt tot stand gebracht door middel van een massaal, wereldwijd theaterachtig toneelstuk vol occulte rituelen waaraan vrijwel iedereen, met uitzondering van Gods uitverkorenen, vrijwillig deelneemt, onwetend over hun ware betekenis en uiteindelijke doel.

The Mark of the Beast

Alles bij elkaar zijn deze voortdurende occulte inwijdingsrituelen – het dragen van maskers … het wassen van handen … de zes voet van scheiding … de vergrendelingen – de directe voorloper, zo u wilt, om het merkteken van het beest te accepteren.

De bijbel vertelt ons nu dat het merkteken van het beest op het voorhoofd en aan de rechterkant wordt geplaatst (Openbaring 13: 16-17) van degenen die het gewillig aannemen.

Ik heb mezelf vaak afgevraagd hoe zoveel mensen – de hele wereld eigenlijk, met uitzondering van Gods uitverkorenen – mogelijk vrijwillig het merkteken van het beest zouden kunnen nemen, omdat het letterlijk het meest bekende occulte ‘teken’ van de wereld is ooit heeft geweten.

Er zijn tenslotte veel meer mensen op de hoogte van het merkteken van het beest, dan bijvoorbeeld andere ‘merktekens’ zoals de dieprode letter (een letter ‘A’ in het rood gebrandmerkt op het vlees van een overspelige vrouw) of de gele ster van de joden werden gedwongen om hun kleding te dragen in nazi-Duitsland.

Maar wat als het beruchte merkteken van het beest helemaal geen zichtbaar merkteken is? Geen vaccin. Geen tatoeage. Geen ‘kwantumstip’. Geen littekenmerk op aangebraden mensenvlees. Maar in plaats daarvan een onzichtbaar, spiritueel merkteken?

Inderdaad, wat als het merkteken van het beest zo schijnbaar onschadelijk van aard is, kan men vrij gemakkelijk worden misleid om het te nemen, door occulte rituele magie-initiatie en -transformatie, zoals we vandaag zien gebeuren op een wereldwijde basis?

Het ‘merkteken’ in het voorhoofd betekent simpelweg dat iemand mentaal koopt in het nieuwe systeem waarin ze worden geïnitieerd. En het ‘merkteken’ in de rechterhand betekent simpelweg dat men begint te werken voor het nieuwe systeem … een volwaardige en gewillige deelnemer worden.

Met andere woorden, wat als het merkteken van het beest aan de rechterkant en in het voorhoofd simpelweg betekent dat de mensen het nieuwe systeem kopen, hand-en-geest?

Symbolisch gezien gelooft de ingewijde eerst gewillig dat het bedrieglijke verhaal wordt verspreid door de bevoegdheden-die-zijn (dwz onthoud dat geloof een functie is van de geest / het voorhoofd), en dan neemt de ingewijde gewillig en serieus deel aan de occulte initiatie en programmeren (dwz begint maskers te dragen … handen wassen … sociale afstand nemen … vergrendelen).

Voila! Je behoort nu tot de macht-dat-zijn, hand-en-geest. Ze hebben je gevangen genomen met een leugen en je beseft het niet eens. In dit geval is het de leugen van het coronavirus.

Ze laten je dansen op hun deuntje. En dat is precies wat het merkteken van het beest bereikt, wanneer Satan hier komt: mentale en emotionele acceptatie van het satanische “mysterie, Babylon” -systeem door de mensen van de wereld. En bereidheid – zelfs gretigheid – om binnen dat satanische systeem te werken, in haar voordeel. Dat is jouw ‘merkteken’. Zoals geschreven staat:

Openbaring 13: 8 En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, wiens namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het Lam dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld.

Het enige verschil op dit punt is dat Satan nog niet fysiek hier is om mensen met zijn wonderen te misleiden om zich bij zijn wereldwijde beestsysteem aan te sluiten en hem als zijn god te installeren.

Maar zijn handlangers zijn hier, en ze verzachten de wereld met deze wereldwijde occulte rituele inwijdingen, ter voorbereiding op de tijd dat hun vader de duivel eindelijk in zijn schitterende rol als de valse messias arriveert en het teken in veel op dezelfde manier als zijn voorloper ons vandaag wordt aangeboden.

Daarom zeg ik dat deze occulte wereldwijde rituele initiatie / transformatie niets minder is dan een sneak peak bij de Mark of the Beast – een wereldwijde generale repetitie ervoor, als je wilt.

Het beest beval de rituele initiatie van de mensen van deze aarde, en letterlijk kwamen miljarden mensen wereldwijd in opstand en namen onbewust (maar heel gewillig), hand in hand, deel aan hun ritueel.

Denk er over na. Vrijwel de hele wereld – met uitzondering van Gods uitverkorenen – verzamelde zich rond een bijzonder wereldwijd spandoek dat overal was versierd. En die banner luidde:

Mensen, wanneer Satan eindelijk aankomt in zijn rol als de valse messias, is dat precies wat het merkteken van het beest zal zijn: de hele wereld komt samen als één en gaat dan werken voor het systeem, onder zijn nieuwe leider.

Het verhaal dat je wordt gevraagd te geloven – de leugen die ze zullen verkondigen – is dit: “Jezus is hier.” Maar zoals de Schrift waarschuwt:

Marcus 13:21 En als iemand u dan zal zeggen: Zie, hier is Christus; of, zie, hij is daar; geloof hem niet:

Marcus 13:22 Want valse christussen en valse profeten zullen opstaan, en zullen tekenen en wonderen tonen, om, indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen te verleiden.

Marcus 13:23 Maar let op: zie, Ik heb u alle dingen voorzegd.

Als je op dat moment de flagrante leugen gelooft dat Christus hier is, als de Schrift je precies het tegenovergestelde vertelt, heb je (in plaats daarvan, je bent opgenomen) het eerste deel van het merkteken van het beest genomen , dat wil zeggen het merkteken in uw voorhoofd, dat uw overtuiging vertegenwoordigt.

Je hebt de leugen met je geest geloofd, net zoals mensen tegenwoordig volledig zijn overgenomen door de leugen van het coronavirus – de leugen dat een virus met een overlevingspercentage van 98,5% een “wereldwijde pandemie” vormt waardoor we al onze vrijheden en vrijheden.

Zoals geschreven staat over die spoedig komende tijd dat Satan op deze aarde is in zijn rol als de valse messias:

2 Tessalonicenzen 2:11 En om deze reden zal God hun een sterke misleiding sturen, opdat zij een leugen zouden geloven:

2 Thessalonicenzen 2:12 Opdat zij allen verdoemd zouden zijn, die niet de waarheid geloofden, maar plezier hadden in onrechtvaardigheid.

Als je dan vurig begint te werken voor het nieuwe systeem en de veranderingen in je leven doorvoert die de wereldleider nodig heeft in zijn rol als de god van deze aarde, heb je het tweede deel van de Mark genomen, dat wil zeggen, de teken in je rechterhand, wat, bijbels gesproken, je machtshand is en de hand waardoor je een overeenkomst met anderen bereikt.

Je hebt het nieuwe systeem omarmd met een handgreep, net zoals letterlijk miljarden mensen over de hele wereld tegenwoordig enthousiast (maar onbewust) het rituele occulte masker omarmen, handen wassen, twee meter afstand en vergrendelingen omarmen opgelegd door hun nieuwe wereldwijde meesters.

Kortom, ik ben van mening dat wat we vandaag zien een wereldwijde droogloop is voor wanneer Satan eindelijk hier aankomt, en de wereld misleidt om het ware Mark of the Beast te accepteren.

Tot slot

De korte video van 12 minuten hieronder, getiteld ‘De kenmerken van een inwijdingsritueel’, vat enkele van de meest relevante punten samen die ik in dit commentaar heb geprobeerd uit te leggen. Het is de moeite van het luisteren waard:

Het komt erop neer: je kunt ervoor kiezen om een ​​nieuwe steen te worden in de muur van deze jonge wereldorde die ze zo wanhopig proberen in te luiden (en die, naar ik geloof, uiteindelijk zal mislukken, gebaseerd op Daniël 11:14).

Of u kunt ervoor kiezen om een ​​levende steen te blijven in de Tempel van de Allerhoogste God (1 Petrus 2: 5), en vast te staan ​​in uw doel als een vat waardoor Zijn Woord aan anderen wordt overgedragen. Dat is je eeuwige bestemming, ALS je er niet door misleiding over wordt gepraat.

Kies heel verstandig.

Engelse Info :


Related topics:

God and Plagues (Then and Now)

The News Media, Mind Control and the Myth of the “Free Press”

When Is It Okay for Christians to Disobey the Government?

The Christian Response to Coronavirus:  Faith v/s Fear

How Christians CAN Fight Back and Make a Difference

Regards in Christ,

Steve Barwick

Steve Barwick

spacer

Red Alert! If Elected, Joe Biden Will Sign Mandatory Mask Executive Order


I would insist that everybody out in public be wearing that mask’ June 26, 2020 – Joe Biden
During an interview on Thursday with CBS Pittsburgh affiliate KDKA, Democrat presidential candidate Joe Biden admitted he’d take executive action to force Americans to wear coronavirus face masks. Standing eight feet away and both wearing masks, CBS’ Ken Rice asked Biden what he’d do to help stop the spread of the virus if elected president. Joe answered, “I would go back to making sure that everybody had masks, that you had PPE lined up.” “The one thing we do know is these masks make a gigantic difference,” he continued. “I would insist that everybody out in public be wearing that mask. Anyone to reopen would have to make sure that they walked into a business that had masks.” Rice then asked Biden if he’d “use his federal leverage to mandate” citizens wear masks. “Yes, I would. From an executive standpoint, yes, I would,” Creepy Joe responded. “So, you would, in effect, mandate the wearing of masks?” Rice persisted, with Biden answering, “I would do everything possible to make it required that people had to wear masks in public.” The former vice president also said it was “probable” that he’d be accepting his presidential nomination to an empty room if elected unless a vaccine was introduced or if the virus stopped spreading. While the left claims wearing a mask “is not political,” Joe Biden clearly thinks it is and he’s using it as a platform in the 2020 election. https://www.infowars.com/red-alert-if-elected-joe-biden-will-sign-mandatorymask-executive-order/  This video has been censored.

Nancy Pelosi calls for national face-mask mandate:We’re ‘long overdue’  

House Speaker Nancy Pelosi said Sunday that the country is “long overdue” for a national mask-wearing mandate to combat the novel coronavirus. Asked whether it was time to “mandate the wearing of masks across the country,” she said, “I definitely — long overdue for that.” “My understanding is that the Centers for Disease Control has recommended the use of masks but not required it because they don’t want to offend the president,” said Ms. Pelosi on ABC’s “This Week.” “The president should be an example,” said Ms. Pelosi. “Real men wear masks. Be an example to the country and wear the mask. It’s not about protecting yourself, it’s about protecting others.” —–Original Message—–

When the President, the vice president and practically everyone around them doesn’t wear masks (even when 6 feet of social distance is clearly impossible to maintain) the message is clear: Masks aren’t necessary.  Source: Why will no one in the White House wear a mask?

Health and Human Services Secretary Alex Azar noted Sunday that President Trump and Vice President Mike Pence are in unique positions, given that they are both tested daily for COVID-19, as are the people around them.

Neither has tested positive for the coronavirus. The U.S. has recorded 2,597,891 cases of COVID-19 and 128,163 deaths, according to Worldometer.

spacer

Sent: Saturday, June 20, 2020 12:05 PM

Subject: Masks My Husband Patrick was certified in OSHA so he knows allot about this…😷😪

With masks now mandatory in AZ please read–This is from a person who is osha certified as a nurse in Gilbert, AZ and its very eye opening… Please read!! I am OSHA 10 & 30 certified. I know some of you are too. Now I don’t really know WHY OSHA hasn’t come forward and stopped the nonsense BUT I wanna cover 3 things • N95 masks and masks with exhale ports • surgical masks • filter or cloth masks. Okay so upon further inspection OSHA says some masks are okay and not okay in certain situations. If you’re working with fumes and aerosol chemicals and you give your employees the wrong masks and they get sick you can be sued. • N95 masks with exhale ports: are designed for CONTAMINATED environments. That means when you exhale through N95 the design is that you are exhaling into contamination. The exhale from N95 masks are vented to breathe straight out, without filtration. They don’t filter the air on the way out. They don’t need to. Conclusion: If you’re in Stewart’s and the guy with Covid has N95 mask with exhale ports, his covid breath is unfiltered and being exhaled into Stewart’s (because it was designed for already contaminated environments, it’s not filtering your air on the way out) • Surgical Masks: These masks were designed and approved for STERILE environments. The amount of particles and contaminants in the outside and indoor environments where people are, CLOG these masks very quickly. The moisture from your breath combined with the clogged mask with render it “useless” IF you come in contact with Covid and your mask traps it, you become a walking virus dispenser. Every time you put your mask on you are breathing the germs from EVERYWHERE you went. They should be changed or thrown out every “20-30 minutes in a non-sterile environment” Cloth masks: Today three people pointed to their masks as they walked by me entering Lowe’s. They said “ya gotta wear your mask BRO” I said very clearly “those masks don’t work bro, in fact they MAKE you sicker”. By now hopefully you all know CLOTH masks do not filter anything. You mean the American flag one my aunt made? Yes. The one with sunflowers that looks so cute? Yes. The bandanna, the cut up t-shirt, the scarf ALL of them offer NO FILTERING whatsoever. As you exhale you are ridding your lungs of contaminants and carbon dioxide. Cloth masks trap this carbon dioxide the best. It actually risks health. The moisture caught in these masks can become mildew ridden over night. Dry coughing, enhanced allergies, sore throat are all symptoms of a micro-mold in your mask. Ultimate Answer: N95 blows the virus into the air from a contaminated person. The surgical mask is not designed for the outside world and will not filter the virus upon inhaling through it. It’s filtration works on the exhale.

Cloth masks are WORSE than none. <<>> —–Original Message—–

From: janice@ Sent: Friday, June 19, 2020 11:04 PM Subject: Listener Comment: There is a dentist here who (due to the constant wearing of a face mask) bacteria damaged her face and she needs to have skin grafts and plastic surgery to fix it Ohio Rep. Proves Face Masks Reduce Oxygen To Unsafe Levels–Masks provide oxygen-deficient atmosphere according to OSHA standards

Republican Ohio State Rep. Nino Vitale released a video showing a live experiment with students who placed an oxygen-reading device into their face masks to check if the levels were safe. 

Total Proof Wearing A Covid-19 Face Mask Is VERY Dangerous To Your Health! Play From 1:01: https://banned.video/watch?id=5ef3ce14672706002f2c34d9

Total Proof Wearing A Mask Is Dangerous To Your Health!

64,173 views / Jun 24, 2020

War Room With Owen Shroyer –  Click the Link to view on Banned.com   HERE
Owen Shroyer proves on air that wearing a face mask can actually be harmful to your health.

spacer

Watch: Another Air Quality Device Proves Masks Unsafe For Work Oxygen deprivation levels from mask-wearing violates OSHA standards  @MdKnightBabe   https://twitter.com/i/status/1275537902009675776

https://twitter.com/MdKnightBabe/status/1275537902009675776

After watching this, how many children do you see wearing masks for long periods of time? Are they going to be required to wear a mask at school? Scientifically, the brain isn’t fully developed until the mid twenties. How will this affect their mental growth? Children need O2!!!! If you think about it. IF you have Covid and are wearing a mask? Then you are breathing the virus back into your system making it even harder for your body to heal! Just thinking out loud here. @LynnFynn3
So if masks make it so you don’t get the O2 you need, what happens when you wear the mask while you have covid? Decreased O2 sats are bad with covid, right??? @MdKnightBabe
Absolutely, because Covid already depletes the oxygen level in the blood. You can find videos explaining this process. Also, you would be breathing in the virus you just exhaled which puts overtime on your body fighting it.

National Movement Started To Oppose Mandatory Mask Enslavement
Click here to play on Banned.com 

Jun 24, 2020 /The Alex Jones Show
 Sunday June 28, 2020 in Austin TX State Capitol Building (South Side of Building)

More Horrific Warnings About Facemasks-

“People, take off your masks before
you really make yourself sick!”

— The Coronavirus Coach

READ THIS FIRST BEFORE EVER WEARING A MASK (WARNING UPDATE)
When wearing a synthetic mask the person is filtering their air through a synthetic material that outgases the petrochemically derived constituents that most of which they are made. The masked individual is then breathing in those aerosolized toxic chemicals. Many of the sickest COVID patients already have various respiratory illnesses and/or chemical sensitivities, so putting a mask on them is the worst thing that can be done. The same applies to people who are relatively healthy but have E.I. syndrome or MCS.* *E.I. Syndrome = Environmental Illness Syndrome & MCS = Multiple Chemical Sensitivity.
Brand new products just taken out of a box are notorious for outgassing various chemical toxins.
 In the case of a new mask, which is placed right over the mouth and nose, these airborne chemicals go right into both airways. Therefore, patients stricken with the novel coronavirus ought to be spared from such a misguided practice. A chemical overwhelm can even trigger a respiratory condition that compels the attending physician to put the patient on a ventilator which ought to be strictly avoided for COVID-19 patients. Even after wearing a mask for a short period of time it becomes filthy. The more polluted the indoor and/or outdoor ambient air is, the quicker the mask will become contaminated. Not only is the mask capturing particulate and chemical pollution from the ambient air, the accumulation of these throughout the course of a day further obstructs the necessary breathing process. Now let’s add into the mix the constant coughing and sneezing and spitting up phlegm and mucus. What will inevitably develop regarding the mask is a worst-case scenario that can push the patient onto a ventilator. This is only one reason so many hospital inpatients are being vented; the inappropriate treatment plans also include specific pharmaceutical drugs that are strongly contraindicated for Coronavirus syndrome. Anyone who has ever worn a tight, scratchy, synthetic mask knows they are so uncomfortable they want to take it off as soon as they put it on. And, that the longer they feel compelled to wear the mask, the more depressing the whole experience becomes. Not only is this discomfiting experience physically depressing for all the reasons explained above, it can also become emotionally distressing. There is a LOT of anecdotal evidence that proves the longer the mask is worn throughout the day, the more dispiriting. Likewise, the more days or weeks of continuous mask-wearing, the more distressful life becomes. The best example of this new fact of life can be found in the many stores where the employees have been forced to wear a mask during the entire work day. Clearly, they are not happy. Nor are they as helpful as they used to be. The usual courtesy and cheerfulness have been replaced with gloom and/or sadness and/or frustration.

http://stateofthenation.co/?p=17388

WARNING Update: The Summer months are an especially dangerous time for folks to wear a mask. In point of fact, several governments around the world have issued official warnings about how wearing a mask can contribute considerably to the development of heat exhaustion and/or heat stroke. Particularly in warmer climes such as the American Deep South and Southwest, people need to be extremely careful about needlessly wearing a mask. For children, masks can be downright fatal. Similarly, the elderly ought to be wary about being bullied into mask-wearing, specifically those with chronic or acute respiratory ailments. Those individuals with certain underlying conditions, notably the older and infirm, can be much more vulnerable to heat exhaustion during the hot season. See: WARNING! Medical experts in Japan say wearing a mask during the hot summer greatly increases risk of heatstroke

Printable Legal Anti-Mask Med Card and Religious Exemption For Covid-19

–The Christian Reason For Not Wearing a Facemask 2Co 3:12 Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech: 2Co 3:13 And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished: 2Co 3:14 But their minds were blinded: for until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the old testament; which veil is done away in Christ. 2Co 3:15 But even unto this day, when Moses is read, the vail is upon their heart. 2Co 3:16 Nevertheless when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. 2Co 3:17 Now the Lord is that Spirit: and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. 2Co 3:18 But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.

Printable Face Mask Exemptions – Examining The Reality We’ve Been Sold —And for an extremely through/legally binding mask exemption go to: Click  to download this PDF: MASK EXEMPTION06

God Bless You All.  I know HE loves you.  TRUST HIM!  

MORE INFORMATION ON THIS TOPIC CAN BE FOUND IN THE LINKS TO MY ARTICLES BELOW: 

CORONA – THE BOTTOM LINE
It’s about MORE than just Shaking Hands
SOCIAL DISTANCING MADE EASY?
We’ll NEVER SEE NORMAL AGAIN
Updates 6/29/20 -MASKS – A Psychological TOOL the ELITE are using on YOU!
FACEMASKS Unexpected Consequences
COVID 19 – WHAT IS REALLY BEHIND IT ALL – GATES/ROCKAFELLA/HOPKINS – IT AIN’T OVER YET!
COVID 19 – TaDa – INTRODUCING THE SOLUTION!
COVID 19 – BIO WEAPON – PREPONDERANCE OF EVIDENCE CANNOT BE DENIEDCOVID 19 – URGENT WARNING – LIFE OR DEATH
COVID 19 – MAKING A NEW REALITY
BILL GATES – COVID 19 – ID2020 – GLOBALIZATION
The UN IS NOT YOUR FRIEND – Part 11 – COVID 19 – DEPOPULATION, REWILDING AND CLIMATE RESET
COVID 19 – CRISPR- WAKE UP and READ THE SIGNS!
COVID 19 – PANGOLIN CONNECTION – THE ELITE & THE HUNT
CVID 19 -FINAL SOLUTION – CROWN OF DEATH
COVID 19 – Wuhan Virus – Insider Truth
COVID 19 – Wuhan CoronaVirus – Biological Attack on Humanity?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
%d bloggers liken dit:
Inline