www.GeleHesjes-Nederland.nl

A movement for Freedom.

Share the info & Spread the love

Dinsdag 19-11-2019 is het zover, Een delegatie van de Gelehesjes gaat weer naar het torentje.
Verhaal halen dat gaan ze, naar aanleiding van het manifest dat bij het vorige gesprek is overhandigd.
Achter de schermen is er veel gefluisterd, en zijn er veel dingen gaande die de mainstream media u liever niet verteld. het belooft een dag te worden. hoe staan de gele hesjes hierin.

We gaan hem houden aan de eerder gemaakte afspraken. We krijgen als het goed is antwoord op het Manifest. We gaan het hebben over koopkrachtverbetering, woonwagenbeleid, de rechtstaat en de democratie. Zie hier wat koopkrachteisen. Eisen Gele Hesjes voor de eerstvolgende Rijksbegroting.
Wij Gele Hesjes, eisen dat de algehele koopkracht omhoog gaat. Dat kan door belastingen en accijnzen te verlagen en regels te verminderen. Financieren kan door het gebruiken van het begrotingsoverschot, het investeringsfonds en/of de door deze maatregelen ontstane hogere economische groei. En we eisen meer inspraak en medebeslissingsrecht op alle niveaus


• Energiearmoede voorkomen: energiebelasting (ODO) en de prijs van gas moeten omlaag .1.7.

• De BTW moet omlaag op dagelijkse boodschappen en diensten . 2.

• Brandstofaccijnzen kunnen en moeten omlaag. 4.

• Geen pensioenkortingen. Indexeren. Rekenrente verhogen naar 3.5%. Behandel pensioenfondsen als spaarfondsen, niet als verzekeraars, zodat de aan te houden buffers omlaag kunnen.6.

• AOW omhoog en de strafkorting op samenwonen opheffen. O.a. voor mantelzorgers.2.

• Eigen risico omlaag of afschaffen, minder eigen bijdragen. Minder regels en bureaucratie. Meer oorzaakgerichte preventie en wettelijke ruimte om een complementaire kijk en toepassing van complementaire zorg te bevorderen, maakt de zorg op termijn goedkoper.2.

• Compenseer gemeenten die tekorten hebben door de opgelegde transitie van het sociaal domein en daardoor moeten bezuinigen op voorzieningen en de OZB moeten verhogen.2.

• Uitvoeren: belastingverlagingen voor bedrijven (uitgezonderd MKB) intrekken als ze de lonen niet verder verhogen. Dit is door Premier Rutte zelf voorgesteld.3. En 1000 euro voor iedere werkende!?

• De Overheid moet zelf geen schulden veroorzaken. De belastingdienst moet inkomen vooraf beter inschatten, en/of dit beter organiseren, zodat er achteraf minder toeslagen terugbetaald hoeven worden. Betaal gedupeerde gezinnen kinderopvangtoeslag nu alle invorderingen terug. Schaf wettelijk stapelen van incassokosten bij instanties af. Maak het toeslagenstelsel minder complex.5.

• Verlaag belasting op arbeid. Betaal de tegenprestatie tenminste volgens het minimumloon.1.

• Landelijk invoeren regelarme en/of regelvrije bijstand en organiseer een experiment basisinkomen (OBI), bij voorkeur in een Provincie in het Oosten/Zuiden van het Land.1.

• Minder regels (wantrouwen) voor alle beroepsgroepen en ga bij nieuw beleid uit van erkenning, vertrouwen en het raadplegen van het personeel i.p.v. alleen de vakbonden en belangenorganisaties. Zet wensen van het personeel en beroepsgroepen om in beleid.

• Organiseer processen van visieontwikkeling en interactieve beleidsvorming op alle beleidsterreinen en zorg daarmee voor het verbinden van de verschillende realiteitsbelevingen en voor medebeslissingsrecht van inwoners op alle bestuurlijke niveaus. Maak referenda op Landelijk, Provinciaal en Gemeentelijk niveau mogelijk!

Bronnen:

1 https://www.trouw.nl/economie/het-aantal-mensen-dat-energierekening-niet-kan-betalen-dreigt-te-verdubbelen~be43f3ae/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

2 https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/armoede-bij-kinderen-en-volwassenen/

3 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/16/rutte-in-spijkerbroek-dreigt-bedrijven-a3963881

Bijna de helft benzineprijs bestaat uit accijns. Met 8.000.000 automobilisten heeft de Nederlandse overheid ruim 120.000.000 euro aan extra inkomsten vanuit brandstofaccijns. Uiteindelijk bepaalt de overheid de benzineprijs voor het grootste deel. “De btw en andere heffingen laten zien dat de Nederlandse overheid voor ongeveer 75 procent beslist hoe duur onze brandstof is”, vertelt Van Selms.

4 https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/269797/accijnsverhoging-brandstof-verdubbelt-in-2019.html

5 https://www.nu.nl/economie/6009773/helft-van-uitbetaalde-toeslagen-klopt-niet-en-moet-gecorrigeerd-worden.html

6 https://adbroere.nl/web/nl/columns/de-grote-ontvreemding.php 6.

7 https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/4712591/miljarden-opgehaalde-energiebelasting-niet-uitgegeven-subsidie

Alles uit de vorige ontmoeting is te lezen : http://www.gelehesjes-nederland.nl/manifest-2019/

Audiobook.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
%d bloggers liken dit:
Inline