www.GeleHesjes-Nederland.nl

A movement for Freedom.

Manifest 2019

Manifest 2019
Share the info & Spread the love
Audio boek Manifest 2019

link naar de pagina van het audio boek
manifest-2019-Audio-book

MANIFEST

In juli 2018 is het raadgevend referendum afgeschaft. Het kleine beetje inspraak wat wij als bevolking hadden heeft u ons ontnomen. Zie de uitslag van het Oekraine Verdrag en de Sleepwet. Hier kwam overduidelijk de wens van de bevolking naar voren dat men deze besluiten NIET wilden doorvoeren. Dit signaal werd volslagen genegeerd en daarmee passeerde u de gehele bevolking, waaronder uiteraard ook uw eigen kiezers op een denigrerende en ongepaste wijze. Hiermee heeft u de democratie (voor zover die nog bestond) vermoord. Dit gedrag is absoluut niet passend bij een titel als volksvertegenwoordiger. Uw definitie van democratie is dat de bevolking 1 x in de 4 jaar kan stemmen. Maar we stemmen en kiezen op valse verkiezingsrethoriek en leugens. Nadat de uitslagen bekend zijn, kunnen we vier jaar lang niets meer en ziet men dikwijls dat de gedane beloften en voorstellen van de diverse partijen als sneeuw voor de zon verdwijnen. In de rechtbank zouden we dit ‘valse voorwendselen’ noemen. De Gele Hesjes zijn van mening dat wanneer de politiek haar bevolking serieus neemt ze er alles aan doet om het Bindend Referendum zo snel mogelijk in te voeren. Daar het vanuit de grondwet pas mogelijk is om een bindend referendum te realiseren wanneer twee achtereenvolgende kabinetten dit wensen in te voeren, adviseren wij als tussentijdse oplossing om het raadgevend referendum per direct weer in te voeren en deze te behandelen als ware het bindend. D.w.z. dat er gehoor gegeven wordt aan het advies wat de bevolking uitdraagt. Dit ter overbrugging van de mogelijke tijd die het neemt om het Bindend Referendum in te voeren. De ware definitie van democratie is een bestuursvorm waarbij het volk zelf stemt over de wetten, of de vertegenwoordigers kiest (partijprogramma nakomen) die de wetten maken. Hierbij is het volk dus baas in eigen gebied, en heeft ieder individu een gelijke mate van verantwoordelijkheid over de regie over het eigenlijk en de inrichting van de maatschappij. Er kunnen dan geen maatregelen en wetten opgelegd worden wanneer de meerderheid van de bevolking het er niet mee eens is.

Uw regering tekent verdragen en akkoorden die een enorme impact hebben op de samenleving maar waar wij niet onze stem kunnen laten horen. Zoals het Verdrag van Marrakesh. Ongeacht of we er wel of niet tegen zijn, wij zijn lamgelegd als het gaat om inspraak over onze samenleving. De transparantie over belangrijke besluiten is ver te zoeken. Ook levert de overheid onvoldoende inspanningen om haar burgers te informeren over belangrijke besluitvorming. De regering maakt zelfs verdragen waar de bevolking geen weet van heeft, zoals het Verdrag van Velsen. Geen enkele burger is op de hoogte van het Europese leger, Eurogendfor.Afgelopen provinciale verkiezingen is er een aardverschuiving geweest waarin de voorkeur van de meerderheid duidelijk naar voren is gekomen. Tot onze verbazing doet de VVD er alles aan om de macht te behouden en gaat verbanden aan met kleinere partijen om zo toch de meerderheid (macht) te behouden. In een aantal provincies wordt er niet samengewerkt met de winnende partij. Het volgende artikel zegt hier genoeg over.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rutte-spreekt-het-machtswoord


Om de regering te laten zien dat wij prima in staat zijn om zelfstandig na te denken zullen er hierna puntsgewijs ingaan op de resultaten die uw regering vanaf Rutte I tot op heden heeft achtergelaten.

DE NEDERLANDSE POLITIEK


De Nederlandse regering heeft onder uw toezicht, ons land naar een dieptepunt gebracht. U roept al jaren dat de economie groeiend is, maar de burger merkt hier niets van. U verhoogt belastingtarieven zonder onderzoek naar de consequenties. Uw regering doet niets anders dan rapporten lezen waarbij wij sterke twijfel hebben omtrent die onderzoeksbureaus. Uw regering liegt en bedriegt alsof het een lust is. Ministers die hun werk niet doen, waardoor onherstelbare schade wordt toegebracht aan onze samenleving. Uw regering leeft in een bubbel en heeft absoluut geen idee wat er in Nederland gaande is. Uw regering wilt geen onderzoek doen naar 5G. Wist u al dat Nederland een extreem hogere stralingsnorm heeft ten opzichte van andere landen? China, Rusland, Italië, Bulgarije en Luxemburg hebben een maximale grens van 6, Zwitserland 4-6, Vlaanderen 3, Wenen 1,9. Nederland neemt de norm aan van de ICNIRP met de hoogste stralingsfactor van 41-61. Is Nederland een proefland of zo? Brussel wil geen 5G, waarom niet? Als werkende mensen zich gaan melden bij een voedselbank terwijl er genoeg geld is in Nederland, dan gaat er iets ongelooflijk mis. Als mensen moeten kiezen tussen eten kopen of medicijnen betalen, dan gaat er iets structureels mis.

Doofpotten zoals MH17 en Joris Demmink moeten open. Of wordt u gechanteerd door Erdogan omdat hij bewijs heeft over Joris Demmink? De heer Baybasin is een gevaar voor Erdogan dus hij zit hier onterecht vast in de gevangenis in opdracht van Erdogan. Is dat de deal die is afgesproken? Uw regering moet zich schamen hoe er om wordt gegaan met onze oudere generatie. Deze generatie heeft Nederland met bloed, zweet en tranen opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Deze generatie wordt pensioen ontzegd, gezondheidszorg ontzegd en aan hun lot overgelaten.

Uw regering besluit tot een participatiewet (wij noemen deze de participestwet) en gemeenten moesten in een korte tijd zelf beslissingen maken. Gemeentes waren hier niet op ingesteld met alle gevolgen van dien, waaronder corruptie, fraude en vriendjespolitiek. Er wordt bezuinigd op de rechtsbijstand waardoor deze minder toegankelijk wordt omdat de overheid inwoners maar lastig vindt. Deze regering ondermijnt zelfs het functioneren van de rechtsstaat en de democratie en daarmee de basisrechten en voorzieningen voor inwoners, gemeenten en uitvoerende instanties. Dankzij de orders van Brussel komen hier Oost Europeanen werken, terwijl we zelf aan het werk willen/kunnen. Wij willen een einde aan de oneindige stroom Oost-Europeanen die ons het brood uit onze mond haalt. Daar komt bij dat deze mensen niet hoeven in te burgeren, maar wij spreken geen Pools, Hongaars of Roemeens. Zoals wel vaker meet uw regering met twee maten. Zij rijden rond in hun niet-electrische auto en betalen geen wegenbelasting. Burgemeesters horen gekozen te worden door stadsbewoners, niet geselecteerd door de politiek. Hetzelfde geldt voor Commissarissen van de Koning. De wachtgeldregelingen zijn te belachelijk voor woorden en behoren direct te worden afgeschaft. Politici zijn burgers. En op het moment van baanverlies dienen zij net als de burgers een verzoek voor een WW-uitkering in te dienen. 70% van de staatsuitgaven zijn niet te controleren.

Tjeenk Willink: Hoe geloofwaardig is de Overheid? Met het aantreden van een nieuw kabinet wordt een nieuwe beleidsagenda van kracht, die richtsnoer wil zijn voor bewindslieden en de basis vormt voor parlementaire stabiliteit, maar die vooral ook verwachtingen wekt bij burgers. Aan het verwezenlijken van die verwachtingen staat de overheid zelf vaak in de weg. Het vrij algemene politieke streven in de afgelopen 30 jaar naar een kleinere en goedkopere centrale overheid heeft bijvoorbeeld per saldo geresulteerd in een aanzienlijke groei van het aantal regels en formulieren (van overheid, semi-publieke diensten en private instellingen) waarmee burgers te maken krijgen en waarvan zij vaak het slachtoffer worden. Individuele burgers passen vaak niet in de standaardmodellen en hebben moeite gehoor te krijgen voor problemen die één loket overstijgen (I, Daniel Blake). De onvrede die daaruit voortkomt vertaalt zich inmiddels ook in politiek ongenoegen. Naar aanleiding van een Arrest van het Hof van vandaag 1 mei 2019, heeft het Hof het nodig geacht om op Noord Koreaaanse manieren, de professioneel rechtsbijstandverleners (RBV) buiten spel te zetten. Het Hof schaft de proceskostenvergoeding voor RBV’s af voor Mulder zaken. Dat betekent dat, rechtsbijstandverleners de kosten niet meer vergoedt krijgen en alle werkzaamheden kosteloos moeten doen. Dat kunnen zij helaas niet! Er gaat heel veel tijd in een zaak zitten, door vooronderzoek, opvragen stukken, bezwaar, beroep, zitting en hoger beroep en eventuele verweren bij de kantonrechter en bij de advocaat generaal. De schamele €128 euro (waar nog 21% btw vanaf gaat) per zaak is al jaren een lachertje geweest voor rechtsbijstandverleners, maar nu heeft het Hof hun helemaal buiten spel gezet. Zo te lezen is het Arrest met voorbedachte rade gemaakt in overeenkomst met verschillende partijen. Dat de overheid hier achter zit, zal ons in ieder geval niets verbazen! Zij heeft eerder al de Wob buitenspel gezet en nu de WAHV zaken. Tevens heeft de Minister van Justitie al vaker geklaagd over de hoge kosten van RBV. We zijn verraden door Frans Timmermans, zie stuk tekst bij de Europese Unie. Maar het toppunt is wel dat onze rechters de grondwet niet mogen toetsen. Als het wetboek is ingericht op het beschermen van de markt en de overheid, tel je als mens niet meer mee. Hieronder een lijstje van punten die dit bewijzen. Deze lijst kan nog veel langer, maar we hebben ons ingehouden.

https://www.nu.nl/politiek/5705955/vvd-wederom-partij-met-meesteintegriteitsschandalen.html
https://www.transparency.nl/nieuws/2019/01/politieke-integriteitsindex-2018-vvd-schandalen/
https://www.doorbraak.eu/gebladerte/60022d01.htm
https://isgeschiedenis.nl/reportage/5-merkwaardige-leugens-in-de-politiek
https://npofocus.nl/artikel/7722/liegen-betekent-vertrekken-nederlandse-politici-in-beeld
https://www.rd.nl/vandaag/politiek/waarheid-en-leugen-in-de-politiek-1.1456044
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3454724/miljardenfondsen-een-mysterie
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/12/70-overheidsuitgaven-kanrekenkamer-niet-controleren-565262/
https://nos.nl/artikel/2277617-begrotingsoverschot-stijgt-meer-dan-verwacht.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3468838/vvd-werklozen-moeten-vakken-gaan-vullen
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3460332/renovatie-binnenhof-dreigt-uit-de-klauwen-te-lopen
https://www.ad.nl/binnenland/tien-jaar-wachtgeld-voor-opgestapte-burgemeesteroosterhout~a983d54c/ 
https://www.bndestem.nl/opinie/wachtgeldregeling-aanpassen-en-snel~a8180962/
https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/filmpje-robert-jensen-bewijst-dat-mark-ruttekeihard-liegt-over-eu-verkiezingen-zijn-niet-zo-belangrijk/
https://www.nu.nl/politiek/5859420/coalitie-en-kabinet-willen-bankierssalaris-niet-aan-bandenleggen.html
https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/vvder-jan-markink-komt-uit-de-kastklimaatneutraal-maken-van-provincie-gelderland-kost-mogelijk-e200-miljard/
https://www.ad.nl/binnenland/kopstuk-om-geschorst-vanwege-jarenlang-ontkendeliefdesrelatie~a71e526b/Egq7fwfbzJ8dpTOwJ3rzgH61hgY
https://nos.nl/artikel/2282086-sigaretten-vanaf-1-januari-2020-alleen-nog-in-saaieverpakking.html 
https://dagblad010.nl/Algemeen/verlaging-pensioenen-voor-miljoenen-mensen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/04/25/nieuwsbrief-aardgasvrijewijken-nr.-4-2019
https://amp.nos.nl/artikel/2282117-kpn-wil-gedeeltelijk-samenwerken-met-huawei-voor-5gnetwerk.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3497845/miljoeneninjectie-gemeenten-om-zorgtekorten-te-lijfte-gaan
https://fd.nl/economie-politiek/1298706/europees-hof-legt-bom-onder-nederland-als-fiscalevrijhaven
https://www.gelderlander.nl/economie/elke-nederlander-zou-maandelijks-minstens-600-euromoeten-krijgen-van-het-rijk~ad4e2f73/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4436691/17-jarige-meisjes-krijgen-brief-opde-mat-dienstplicht-wordt-voor
https://www.defoutenvanvvdrutte.nl/ 
https://www.vn.nl/integriteits-index-6/ 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3501696/tortelduifjes-om-declareerden-11-583-euro-voorreisje-thailand
https://www.ftm.nl/artikelen/vijftien-jaar-liberalisering-energiemarkt
https://www.ad.nl/economie/tanken-al-bijna-8-euro-duurder-in-een-week-tijd~a1d616f4/
https://www.bndestem.nl/opinie/kabinet-met-vvd-is-er-enkel-voor-rijken~ac1b849b/
https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/4655416/overschot-miljarden-belasting-premiesrutte-geld-hoekstra
https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/03/vvd-senator-beschuldigd-van-kartelafsprakenannemarie-jorritsma-wordt-aan-de-tand-gevoeld/
https://www.ftm.nl/artikelen/woningtekorten-niet-door-crisis?share=1 
https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/4655416/overschot-miljarden-belasting-premiesrutte-geld-hoekstra
https://www.trouw.nl/home/be-las-ting-dienst-weigert-gedupeerde-ouders-tegemoet-te-komenondanks-harde-uitspraak-raad-van-state~a1f9f94f/
https://www.facebook.com/verboja/
https://www.ad.nl/binnenland/miljoenenstrop-cbr-verzwegen-voor-tweede-kamer~a84163e3/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3522986/alle-seinen-hadden-op-rood-moeten-staan
https://wnl.tv/2019/05/02/twee-moordverdachten-lelystad-zaten-in-dezelfde-tbs-kliniek-hoekonden-zij-vrij-rondlopen/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-vindt-nieuw-onderzoek-naargezondheidsrisico-s-5g-netwerk-onnodig~bb268efa/


We noemen voor het gemak ook even een lijstje met de belastingen die wij als burger behoren te betalen. Inkomstenbelasting; Loonbelasting; Vennootschapsbelasting; Dividendbelasting; Kansspelbelasting; Erfbelasting; Schenkbelasting; Vermogensrendementsheffing; Omzetbelasting (btw); Invoerbelasting; Uitvoerbelasting; Alcoholaccijnzen; Tabaksaccijnzen; Verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken; Belastingen op personenauto’s en motorrijwielen (bpm); Motorrijtuigenbelasting (mrb); Belasting zware motorrijtuigen; Overdrachtsbelasting; Assurantiebelasting; Verhuurdersheffing; Bankbelasting; Milieubelastingen; Energiebelasting; Afvalbelasting; Rioolbelasting; Hondenbelasting; Omzetbelasting (btw-aangifte); Premie volksverzekeringen; Andere accijns- en verbruiksbelastingen; Successierecht, schenking en overgang; Kilometerheffing; CO2 taks; Kapitaalsbelasting; Grondwaterbelasting; Belasting op leidingwater; Afvalstoffenheffing; Brandstoffenbelasting; Als u wilt weten wat wij van deze belastingen vinden, dan horen wij dit graag van u. We gaan even naar overheidsinstellingen. We beginnen bij het UWV. Het UWV hoort ons te helpen, maar dat gebeurd niet. Ongekwalificeerde artsen keuren patiënten. Het UWV stuurt terminale patiënten aan het werk. Het UWV geeft Oost-Europese burgers een uitkering die zij meenemen naar hun thuisland. Het UWV laat verpleegkundigen mensen aan het werk sturen. Enfin, kijkt u naar onderstaande lijst. Het UWV maakt keer op keer misbruik van haar macht voortvloeiend uit haar monopolie op uitkeringen toewijzen.

https://tpo.nl/
https://dutchitchannel.nl/
https://nos.nl/
https://joop.bnnvara.nl/

Vervolgens komen we bij Jeugdzorg. Jeugdzorg faalt op veel punten. Er worden kinderen bij ouders weggehaald wanneer dit niet nodig is. Er worden kinderen bij ouders weggehaald die met externe hulp gewoon bij hun ouders kunnen blijven. Soms worden zelfs ouders uit de ouderlijke macht gezet terwijl dit niet nodig is. Kinderen horen bij hun ouders. Er is altijd externe hulp die dat mogelijk kan maken. Alleen in zeer dringende gevallen kan een kind bij de ouders worden weggehaald en dan spreken we over kindermisbruik of kindermishandeling. Dat is een hele kwalijke zaak. Er wordt dikwijls niet aan waarheidsvinding en gedegen onderzoek gedaan, terwijl dat juist in dezen zo ontzettend belangrijk is. Zie links hieronder.

https://www.parool.nl/
https://www.volkskrant.nl/
https://www.hartvannederland.nl/
https://www.facebook.com/
https://www.nu.nl/

We gaan verder met het DUO.

DUO

Duo, is een overheidsinstituut waarbij studiefinancieringen kunnen worden geregeld. Asielzoekers en studenten worden vrijgesteld van de lening op het moment van het te behalen examen. Mensen die voor gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen, worden niet vrijgesteld. Is dit geen discriminatie of meten met 2 maten? Als iemand een examen niet kan doen, moet deze toch worden betaald. Want dit moet meer dan 14 dagen van te voren worden doorgegeven. Je weet van te voren niet wanneer je ziek wordt, maar men moet toch betalen. Het is uw beleid dat men verplicht moet inburgeren, waar wij volkomen achter staan, maar dan ook de Oost-Europeanen die hier aan het werk zijn. Uw beleid zorgt ervoor dat studenten die de lening moeten terugbetalen, niet in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek. Zij moeten eerst hun studiefinanciering terugbetalen. Voor een huurwoning moeten zij ong. 10 jaar wachten. Op zijn vroegst kan deze groep pas aan een leven beginnen als ze de 30 gepasseerd zijn. Zie de volgende links

https://www.rtlz.nl/
https://www.trouw.nl/

CJIB

Als laatste willen we het CJIB aanhalen. Het CJIB is hét incassobureau van de regering. Ook zij dienen zich aan de regels te houden die alle incassobureaus moeten hanteren. Het CJIB verdubbelt de boete als deze niet op tijd is betaald. Na de volgende betalingstermijn wordt het bedrag direct verhoogd naar € 999,00. Behalve dat dit buitensporig belachelijk is, komen mensen niet uit hun financiële problemen. Er is namelijk een aantal mensen die de boete niet kunnen betalen. Desondanks wordt er toch verhoogd. Gewone mensen worden gegijzeld alsof ze criminelen zijn, maar tegelijkertijd blijft de boete openstaan. Zie onderstaande links.

https://www.nationaleombudsman.nl/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/
https://cormol.wordpress.com/
https://www.ad.nl/
https://fd.nl/

PARTICIPATIEWET

De invoering van de participatiewet is niets meer dan het verleggen van verantwoordelijkheid van de overheid naar gemeentes. Met alle gevolgen van dien. Fraude, corruptie, voorkeursbehandeling en belangenverstrengeling. Bijstandsgerechtigden krijgen ‘dwangarbeid’. Wie zich daar niet aan houdt, hangt een strafkorting op de uitkering boven het hoofd. Als er werk is, is er dus betaald werk. Door deze ‘dwangarbeid’ gaat het werkloosheidsaantal niet omlaag. Sociale werkplaatsen komen werkloos thuis. Hoe een redelijk lage schuld iets onbetaalbaars wordt. Bewoners van woonwagens hebben geen direct contact met gemeente-ambtenaren. Hiervoor worden speciaal dure bureau’s ingeschakeld. Deze groep mensen worden ongelijk behandeld en is strafbaar in de wet. Er is laatste jaren gewaarschuwd voor het nieuws dat gisteren ineens de huiskamers binnenkwam. De 100.000 jongeren die buiten beeld van gemeenten vallen, jongeren zonder werk, inkomen en met het risico dat ze op straat komen staan door problemen en of het missen van scholing. De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed net alsof dit schrikbarend nieuws was, terwijl Klijnsma al jaren geen antwoord wil geven op dit probleem omdat het ‘niet bestond’ zoals ze mij eens vertelde toen ik ernaar vroeg. In diverse onderzoeken en papers is al geschreven over mensen die buiten beeld vallen, mensen met een beperking of andere problemen die buiten de Wajong vielen en in de nieuwe Participatiewet geen kans meer krijgen. Dit zijn de zogenoemde NUGgers (Niet Uitkerings Gerechtigden), mensen die bij de gemeente aan de balie komen en medewerkers niet weten wat ze ermee moeten. Er zijn zelfs enorm veel mensen die niet eens weten wat NUGgers zijn, laat staan of ze nog ergens rechten op hebben.

https://www.vn.nl/
https://www.brainwash.nl/
https://zembla.bnnvara.nl/
https://www.trouw.nl/
https://www.e-pages.dk/
https://www.overheidsgedonder.nl/
https://www.overheidsgedonder.nl/


Als onderdeel van de participatiewet, komen we even bij de Sociale Dienst. Sociale Dienst. De Sociale Dienst stuurt mensen aan het werk (dwangarbeid), zodat zij hun bijstandsuitkering kunnen behouden. Indien er werk is, is er dus betaald werk en is de bijstand niet nodig. De Sociale Dienst stuurt mensen aan het werk die niet meer aan het werk kunnen. De Sociale Dienst meet met twee maten. Allochtone Nederlanders die een tweede huis hebben in hun thuisland verhuren deze maar mogen hun bijstandsuitkering behouden. Wij discrimineren niet, maar u maakt het ons moeilijk op het moment dat een allochtone Nederlander `discriminatie´ roept en vervolgens krijgt wat ie wil. Terwijl iemand anders met bijstand wordt gekort op het moment dat hij iets op marktplaats verkoopt. Ook hier ziet u een lijstje met punten.

https://www.elsevierweekblad.nl/
https://www.tubantia.nl/
https://www.ed.nl/
https://www.socialevraagstukken.nl/
https://www.ed.nl/
https://www.omroepgelderland.nl/
https://demonitor.kro-ncrv.nl/
https://radar.avrotros.nl/
https://www.overheidsgedonder.nl/

Omdat de Nederlandse politiek in de houding springt als de Europese Unie iets roept, is dat ons volgende onderwerp.

EUROPESE UNIE

De Europese Unie heeft een deel van onze soevereiniteit in handen. Een bijzonder kwalijke zaak en dan is dit nog een ‘understatement’. De regering Balkenende heeft een deel van onze soevereiniteit op een illegale manier weggegeven. Wij hebben tegen de Europese Grondwet in 2005 gestemd en deze is voor bindend aangenomen. Vervolgens komt ditzelfde terug in het Verdrag van Lissabon. Dezelfde tekst, andere kaft. Dit is strafbaar conform het Statuut van Rome en UVRM. Uw regering laat dit nog steeds voortduren, dus wat ons betreft bent u net zo strafbaar. De Europese wet staat boven de Nederlandse wet. Wij hebben hier geen woorden voor. De Europese Unie heeft meerdere keren laten zien een bodemloze put te zijn. Er gaat enorm veel geld naartoe, maar in verhouding zien we dit niet terug. De Europese Unie wil nu een defensie gaan starten die tegen het Verdrag van Lissabon is. Wat zegt dit over de EU? De EU is in het leven geroepen om samen te werken. Het woordje ‘samen’ in samenwerken impliceert gelijkheid onder de aangesloten landen, dus NIET Brussel beslist voor ons allen, en de rest draagt gelden af. Het toppunt is wel de volgende tekst, we zijn ronduit verraden door Frans Timmermans:

“Timmermans was personally involved in the drafting of the European Constitution, but he says that the document cannot be sold tot the Dutch public in its present form. He hopes to reach agreement within the EU on a way forward before the June European Council. For the Dutch, he said, this means a substantially scaled-back treaty focusing on improving the operating efficiency of the European Union. Any compromise will entail a degree of ambiquity on the future of European Integration. He explained to Ambassador that he sees such a treaty as a stepping stone to further European integration, but the Dutch public is not ready to contemplate this, much less an EU super state”.

Wat denkt Frans Timmermans in hemelsnaam over de Nederlandse bevolking? In het Verdrag van Lissabon is vaagjes vastgelegd dat de Raad ‘rekening moet houden’ met de uitslag van de Europese verkiezingen, bij het kiezen van een nieuwe Commissievoorzitter. Tegenwoordig is de interpretatie daarvan dat de eerste kandidaat die wordt overwogen de spitzenkandidat is van de grootste Europese ‘familie’. Maar dat betekent dus niet dat diegene het ook echt wordt. Wij zien hier geen democratie in terug. Wij roepen alle burgers op in Nederland om te gaan stemmen op 23 mei 2019 en dan zeer zeker niet op iemand zoals Frans Timmermans, (Alde). Leest u vooral de volgende links even. Want de EU maakt meer kapot dan ons lief is.

https://www.youtube.com/
https://www.dagelijksestandaard.nl/
https://www.telegraaf.nl/
https://nos.nl/
https://twitter.com/
https://www.ftm.nl/
https://jdreport.com/
https://www.rtlnieuws.nl/
https://www.overheidsgedonder.nl/
http://bondoverheidszaken.nl/
https://www.elsevierweekblad.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/
https://www.daskapital.nl/
https://www.telegraaf.nl/

Voorgaande onderwerpen hebben onder uw regering geleidt tot de volgende zaken:

ARMOEDE

De armoede onder de bevolking is schrikbarend en snel groeiend. Dat kan haast niet anders omdat de salarissen en uitkeringen niet stijgen. Er ontstaan steeds meer schrijnende situaties die niet rijmen met de zogeheten door de overheid geprofileerde welvaartsmaatschappij. Zolang de economie afgelezen wordt aan hoe goed bedrijven het doen, en niet aan de koopkracht van mensen, zal er armoede zijn. Armoede is het thema van de vijfde rapportage Mensenrechten in Nederland van het College voor de Rechten van de Mens. Het College stelt dat het voor een effectieve aanpak van armoede noodzakelijk is om mensenrechten centraal te stellen. Door armoede worden verschillende mensenrechten onder druk gezet. En omgekeerd geldt, dat als mensenrechten onvoldoende worden gegarandeerd, er een risico ontstaat in armoede te komen of te blijven. Denk aan het recht op gezondheid, onderwijs, arbeid en huisvesting. Bovendien laat een onderzoek naar armoedebeleving zien dat 80% van de mensen die armoede ervaart zich in hun waardigheid voelt aangetast. De volgende artikelen zijn hiervan bewijs.

https://www.armoedefonds.nl/
https://www.nji.nl/
https://www.ad.nl/
https://nos.nl/
https://www.omroepgelderland.nl/
https://delangemars.nl/
https://www.nu.nl/
https://nederlands-energieloket.online-deelnemen.nl/
https://www.gelderlander.nl/

SCHULDEN

Door voorgaand punt van armoede zijn schulden het gevolg, de booming business van de schuldenindustrie. Steeds meer mensen komen in de schulden en door maatregelen kunnen zij hier onmogelijk uitkomen, zelfs voor mensen die in de WSNP (Wet Sanering Natuurlijke Personen) zitten. Maar ook hier gaat van alles fout. Dat begint al bij het berekenen van de beslagvrije voet. Hier wordt alleen rekening gehouden met huur en de zorgverzekering. Dan wordt daar, afhankelijk van de gezinssamenstelling, een minimaal bedrag aan leefgeld aan toegevoegd (zonder rekening te houden met belastingverhogingen en inflatie) en op de rest van het inkomen kan beslag worden gelegd. Hoe zit het met de energierekeningen, water, gemeentelijke belastingen, verzekeringen, abonnementen die nog niet kunnen worden stopgezet etc.? U ziet dus dat alleen al door deze maatregel mensen nog verder in de schuld komen. Als kanttekening moet ook even benoemd worden dat we ook nog eens te maken hebben met een groot aantal malafide deurwaardersbedrijven en bewindvoerders, die misbruik maken van de situatie en de vrije loop hebben gekregen. Maar zelden tot nooit lukt het om de geleden schade middels de rechtbank te verhalen. Immers wordt gesteld dat je altijd zélf verantwoordelijk bent voor je financiële huishouding, maar wanneer jij niet bij jouw gelden kunt komen, laat ook het rechtssysteem de burger in de kou staan. Vooralsnog zijn alleen gerechtsdeurwaarders verplicht het register te raadplegen. Instanties als de Belastingdienst, het UWV, de SVB (Sociale Verzekeringsbank) en het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) zijn nog niet aangesloten. Als het UWV een vordering op de bijstandsuitkering verrekend en het CvZ een boetepremie uitdeelt, wordt dit niet meegenomen in het register. Nieuwe wetgeving die wat beter moet zorgen voor de schuldenaren? Minder bevoegdheden? Een beter functionerend tuchtrechtsysteem? Helaas, niks van dien aard, het gaat er louter en alleen om dat de overheid heeft besloten met minder deurwaarderskantoren zaken te doen en meer incasso’s via het CJIB te laten verlopen. Tot afgelopen maandag deed onze overheid zaken met 70 deurwaarders kantoren. 70 deurwaarderskantoren die zich voor het grootste deel bezig houden met overheidsincasso’s, dat is niet niks. Zeker niet als men zich bedenkt dat de overheid zelf vaak oorzaak is van die schulden. Van de +/- 70 deurwaarderskantoren die mochten incasseren van de overheid blijven er nog maar 34 over en die deurwaarderskantoren die afvallen zijn nu in paniek, faillissement dreigt!! Hoe ironisch, zo verdien je een dikke boterham aan het innen van schulden en zo ben je schuldenaar misschien ook nog wel met een persoonlijke bestuurlijke aansprakelijkheid. Hoe dan ook is de paniek in deurwaardersland tekenend. Plots word duidelijk hoeveel mensen geld verdienen over de financiële ellende van een ander, hoeveel omvattend deze industrie is. Plots wordt ook ineens duidelijk dat mensen die geen schulden hebben, niet bijdragen aan de economie, niet bijdragen aan het rondpompen van al dat geld dat er niet is, en niemand verdient aan mensen zonder schulden. De volgende artikelen zijn hiervan bewijs.

https://nos.nl/
https://www.nporadio1.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
https://www.ftm.nl/
https://nos.nl/
https://kassa.bnnvara.nl/
https://www.dordrecht.net/
https://demonitor.kro-ncrv.nl/
https://www.trouw.nl/
https://nos.nl/
https://www.groene.nl/
https://www.nu.nl/
https://demonitor.kro-ncrv.nl/
https://www.overheidsgedonder.nl/
https://www.brainwash.nl/
https://www.telegraaf.nl/
https://www.facebook.com/
https://www.rtvdrenthe.nl/

DAKLOZEN

Uw regering mag zich schamen. In een welvarend land zoals Nederland groeit het aantal daklozen enorm. Complete gezinnen komen op straat. Alle daklozen worden weggestuurd, want blijkbaar mag niemand zien dat het aantal zo hard groeit. Bij supermarkten worden ze zelfs weggestuurd want men kan er iets van vinden. Wat we ervan vinden is dat het onacceptabel is. Het is ondenkbaar dat deze mensen niet geholpen worden. Dagelijks zijn er 8 huisuitzettingen en daar bent u verantwoordelijk voor. U wilt ze niet helpen.

https://eenvandaag.avrotros.nl/
https://www.cbs.nl/
https://www.linda.nl/
https://www.parool.nl/
http://www.bndestem.nl/
https://www.rtvdrenthe.nl/


WONINGNOOD

Uw regering maakt het vrijwel onmogelijk voor jonge mensen om een huis te kopen of te huren. De speculatie op grond maakt het bouwen ook onnodig duur. De grond is van ons allemaal. De grond is nu te duur, zeker in een aantal delen van het land. De huizen die worden gebouwd zijn onbetaalbaar en om in aanmerking te komen voor een huurhuis staat in sommige gemeenten ruim 10 jaar wachttijd. Uw regering laat toe dat projectontwikkelaars en/of beleggers huizen opkopen om ze vervolgens voor woekerhuur aan te bieden. Uw regering laat toe dat er op nieuw te bouwen huizen geboden mag worden. Deze overschrijven ruimschoots de aangeboden verkoopprijs. Uw regering laat toe dat woonwagenbewoners hun recht niet krijgen op de door hun gekozen woning. Sterker nog, ze krijgen geen direct contact met een gemeente ambtenaar, maar met een kostbaar bureau die als tussenkanaal moet communiceren. Zie onderstaande artikelen.

https://www.ftm.nl/
https://www.woonbond.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/
https://www.metronieuws.nl/
https://www.ftm.nl/
https://www.woonbond.nl/
https://www.omroepbrabant.nl/
https://www.gelderlander.nl/
https://jandewandelaar.wordpress.com/


PENSIOENEN

De regering doet aan pensioenroof. De regering doet niks aan het “verdampen” van pensioenen. Deze mensen zijn een contract aangegaan waarin zij maandelijks voor hun pensioen jarenlang hebben betaald. Het contract kan niet worden nagekomen door wanbeleid. Maar de schuldigen worden niet vervolgd. Wij, als burger, worden hierop afgerekend. U bent hiervoor verantwoordelijk. Zie de volgende links.

https://dagblad010.nl/
https://www.daskapital.nl/
https://www.parool.nl/
http://www.loonvoorlater.nl/
https://www.rtlz.nl/
https://www.rtlz.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/
https://nos.nl/
https://www.ad.nl/


GEZONDHEID


Wat doet de regering aan onze gezondheid? Eén van onze grootste zorgen is wel 5G. Uw regering heeft te kennen gegeven geen onderzoek te willen doen. Wat wij ervan vinden is van ondergeschikt belang, dat blijkt elke keer weer opnieuw. Wij eisen onafhankelijk onderzoek naar 5G. De onderzoeken die u heeft liggen zijn door de telecombedrijven en providers zelf gedaan. Dat is een slager die zijn eigen vlees keurt. We eisen, onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van 5G, vóórdat deze wordt toegepast in Nederland. We eisen, dat de
ziekenhuizen die onlangs zijn gesloten weer worden heropend. Het mag niet zo zijn, dat er mensen in NL komen te overlijden omdat spoedeisende zorg te ver weg is en de rijtijdennorm voor medische vervoer hiervoor worden opgerekt. Zie onderstaande links.

https://www.volkskrant.nl/
https://www.jrseco.com/
https://www.trouw.nl/
https://joop.bnnvara.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/
https://www.telegraaf.nl/
https://www.nu.nl/
https://doktersvandewereld.org/
https://demonitor.kro-ncrv.nl/
https://www.groene.nl/
https://www.volkskrant.nl/

U redt wel frauderende en witwassende banken maar bij een fout bestuur van het ziekenhuis wordt deze gewoon gesloten in plaats van het bestuur vervangen. Of hebben zorgverzekeringen hier soms iets mee te maken?

KLIMAAT + MILIEU

U heeft het Parijsakkoord getekend waar klimaatdoelstellingen staan beschreven. Wij zijn vóór een goed klimaat, maar dan wel op de juiste manier. Nederland is een klein land vergeleken bij de grote vervuilers zoals bijv. China. U dwingt windmolens en warmtepompen door onze strot, terwijl China ruim 1.100 kolencentrales opent. Uw regering schuwt niets om dit door te drukken. In de omgeving van het bedrijf Tata Steel is er granietregen. Bij Chemours wordt een directe lozing van 5 kilo aan fluorhoudende stoffen FDR902/903 en twee kilo PFOA op het oppervlaktewater van de rivier Nieuwe Merwede toegestaan. Bij het KNMI zijn gewoon historische feiten verdwenen, zoals de hittegolven. Staat uw regering überhaupt stil bij de effecten van de mens op het klimaat? De pesticiden bijvoorbeeld? Of de vervuiling van Shell? Zegt Monsanto of Bayer u iets? Ook de hierna genoemde artikelen dienen weer als bewijs.

https://opiniez.com/
https://www.greenpeace.org/
https://www.volkskrant.nl/
https://www.energievergelijk.nl/
https://nos.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/
http://verenoflood.nu/
https://nos.nl/
https://www.telegraaf.nl/
https://www.dagelijksestandaard.nl/
https://www.dagenvanhetjaar.nl/
https://www.laatmijstaan.nl/
https://www.destentor.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/
https://www.volkskrant.nl/
https://www.parool.nl/
https://sliedrecht24.nl/

ECONOMIE

De Nederlandse regering onder uw leiding loopt het vuur uit de schenen om handelsverdragen te sluiten met andere landen, niet ten gunste van Nederland maar ten gunste van de EU. Enorme aantallen winkeliers moeten hun deuren sluiten. Dat is niet zo verwonderlijk omdat de gewone burger geen geld meer heeft om te kunnen winkelen. Het is geen hogere wiskunde om ervoor te zorgen dat dit stopt. De kleine en zelfstandige ondernemer kan overleven op het moment dat de salarissen en uitkeringen (die al jarenlang stilstaan of te weinig toenemen) met terugwerkende kracht worden uitbetaald. Geef de burger financieël meer lucht en de winkeliers kunnen de deuren openhouden. Eén van de oplossingen zou het basisinkomen kunnen zijn. Heeft uw regering hier al zelfstandig onderzoek naar gedaan? Ook hier laat u weer zien dat uw belang niet bij de burger ligt maar bij de multinationals en de rijken. Sterker nog, u doet hard uw best om de bevolking financieël nog verder uit te knijpen. Een mooie doelstelling om na te streven zou zijn: werken om te leven, in plaats van leven om te werken. Zie onderstaande links.

https://www.ad.nl/
https://nos.nl/
https://delangemars.nl/
https://twitter.com/
https://www.autoblog.nl/
https://www.ad.nl/
https://www.ad.nl/
https://www.trouw.nl/
https://www.bnr.nl/

Niet de NAM maar de Nederlandse staat betaalt veruit het meest om alle schade van de aardbevingen in onze provincie te vergoeden. Hoewel de gasexploitant verplicht alle schade te betalen heeft het ministerie 750 miljoen betaald, en de NAM 422 miljoen. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het ministerie van Economische Zaken.

MULTINATIONALS

Deze regering laat zich sturen door multinationals. U brak bijna uw nek over Unilever. Daarmee heeft u ons een dienst bewezen. De multinationals zeggen “spring” en u vraagt “hoe hoog”. Nog niet eerder in de geschiedis heeft de Nederlandse politiek zo’n slappe houding aangenomen, ten koste van de burger. De volgende artikelen zijn hiervoor bewijs.

https://www.welingelichtekringen.nl/
https://biflatie.nl/
https://www.volkskrant.nl/
https://www.ftm.nl/
https://www.ftm.nl/
https://www.ftm.nl/
https://www.ftm.nl/
https://www.nrc.nl/
https://www.trouw.nl/
https://www.trouw.nl/
https://nos.nl/
https://demonitor.kro-ncrv.nl/
https://nederlands-energieloket.online-deelnemen.nl/

ZORGVERZEKERINGEN

Uw regering laat al jaren toe dat de zorgverzekeringen naar hartelust de premies en eigen risico’s verhogen en zorg ieder jaar uitgekleed wordt. Er wordt nog minder vergoedt bij de apotheek. Uw regering heeft marktwerking toegelaten. Gezondheid is een recht en geen markt. Of heeft u de uitspraak ‘de een zijn dood is de ander zijn brood wellicht iets te letterlijk genomen?’ Het is absoluut niet te verantwoorden dat wij ieder jaar opnieuw min of meer een soort Russisch roulette moeten spelen met onze gezondheid door op de gok maar zorg toe te voegen of juist niet toe te voegen. Het is immers onmogelijk vooraf te weten of je wel of niet ziek gaat worden. Aan gezondheid mag NOOIT een verdienmodel zitten. Dat is moreel en ethisch onverantwoord. Tot dusver heeft deze manier van handel er enkel toe geleidt dat mensen, om de torenhoge kosten (die zij niet meer op kunnen hoesten) te drukken zorg gaan mijden, met alle verstrekkende gevolgen van dien. Er worden goedkope alternatieve geneesmiddelen voorgeschreven zonder dat artsen hiervan op de hoogte zijn gesteld. Jaarlijkse verhogingen en de zorgverzekeringen maken jaar na jaar dikke winst. Zorgverzekeringen investeren in pharmaceutische bedrijven. Dit is niet uit te leggen. Dit gaat enkel en alleen om geld. Dit accepteren wij niet meer. Het is genoeg geweest. Ook hieronder treft u de bewijzen aan.

https://doktersvandewereld.org/
https://www.zorgwijzer.nl/
https://delangemars.nl/
https://www.nu.nl/
https://joop.bnnvara.nl/
https://www.sp.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/
https://www.ftm.nl/
https://www.telegraaf.nl/
https://eerlijkegeldwijzer.nl/
https://www.trouw.nl/
https://nos.nl/
https://demonitor.kro-ncrv.nl/
https://www.volkskrant.nl/

BANKEN

De overheid mag geld drukken. Hoe is het in vredesnaam zover gekomen dat private banken deze toestemming hebben gekregen? Hoe kunt u in vredesnaam het redden van witwassende banken goedpraten? Sterker nog, ze worden nog beloond ook? Conform de wet is alleen de overheid toegestaan geld te drukken. Wij, de burgers van Nederland, zijn het er niet mee eens dat er rente wordt berekend over niet-bestaand geld. Banken tikken een bedrag in in de computer en daarover wordt bij ons rente in rekening gebracht. Er moet een einde komen aan die torenhoge beloningen. Zie onderstaande feiten.

https://www.businessinsider.nl/
https://www.accountant.nl/
https://www.bnr.nl/
https://twitter.com/
https://www.banken.nl/
https://www.ftm.nl/
https://www.ftm.nl/
https://financieel.infonu.nl/
http://www.hetknp.org/
https://de-ware-wereld.nl/
https://www.nu.nl/
https://eerlijkegeldwijzer.nl/


We gaan even verder met uw verdere beleid met betrekking tot de zogenaamde democratie.

MH 17

Het neerstorten/neerhalen van MH17 heeft een flinke impact gehad op onze samenleving. Tienduizenden mensen stonden langs de route toen de geborgen lichamen thuiskwamen en naar de laatste rustplaats werd gebracht. Heel Nederland leefde mee. Dat doen we nog. Maar u niet. De tranen van Frans Timmermans waren ook gespeeld. In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur hebben de nabestaanden recht op de waarheid. U houdt echter de deksel echter stevig dicht. Onthoudt u even dat u gezegd heeft dat we in een democratie leven en dat de onderste steen boven moet komen? U blijft wijzen naar Rusland. Wij zien geen vingerwijzing of vragen om verklaringen van Oekraine. Of heeft dit allemaal te maken met het toetreden van Oekraine. U weet wel, dat referendum waarin we tegen hadden gestemd. Kijk ook even naar de volgende links.

https://www.nrc.nl/
https://www.nu.nl/
https://joop.bnnvara.nl/
http://www.dewereldmorgen.be/
https://www.nu.nl/


SYRIË

De Nederlandse regering heeft terroristische organisaties financiëel gesteund. Dit is één van de grootste schandalen in de Nederlandse geschiedenis. Wij hebben nog niet een woord, laat staan een verklaring van de regering gehoord. U zegt een ‘gekozen’ volksvertegenwoordiger te zijn. Wij vragen ons af of dezelfde kiezers hier achter staan. Want dat zegt namelijk nogal wat over deze mensen. Wij distantiëren ons van dit soort mensen. Menselijkheid en menswaardigheid is de regering vreemd. Uw zgn strijd tegen het terrorisme hebben we laatst mogen zien in de aanslag in Utrecht. De volgende links is het bewijsmateriaal.

https://www.ad.nl/
https://nos.nl/
https://www.nu.nl/


Dit brengt ons op het volgende punt, de vluchtelingen.

VLUCHTELINGEN/ASIELBELEID


Wij hebben ernstige twijfels omtrent het opnemen van asielzoekers. Begrijp ons niet verkeerd, iedere oorlogsvluchteling is wat ons betreft welkom in Nederland. Maar economische migranten opnemen is bijna niet haalbaar. Onder andere, omdat Nederland op de 29e plaats staat van de dichtstbevolkste landen ter wereld. Er zijn ca. 400 landen, dus dit zegt nogal wat. Daar komt bij dat deze economische migranten zelf een verandering kunnen bewerkstelligen in hun eigen land. Dat gebeurt nu immers in heel Europa. We zetten ten overvloede erbij dat dit niet racistisch of discriminerend is bedoeld maar vanuit rationeel nadenken. Buiten dat we dichtbevolkt zijn, is dit ook een aanslag op de woningmarkt en u heeft al kunnen lezen dat die nijpend is. Waarom moeten arbeidsmigranten onze overspannen exporteconomie in stand houden? Dit levert vaak ons als inwoners weinig op. Waarom moeten wij zoveel produceren voor andere landen? Dit zou ook de noodzaak tot arbeidsmigratie kunnen terugdringen. Echter, werkt u bewust discriminatie in de hand door migranten financiele voordelen te geven boven de Nederlandse burger. (Nederlandse burger = iedereen die in Nederland woonachtig
is). De huidige problematiek met betrekking tot asielzoekers die moeite hebben met aanpassen, kunt u niet eens aan. Maar het Marrakesh Verdrag tekent u zonder blikken of blozen. Zie de volgende links.

https://www.cbs.nl/
https://www.limburger.nl/

RECHTSPRAAK

Bewijs dat er geen eerlijke rechtspraak meer is in Nederland. Stilgehouden corruptie in onze rechtspraak. Mr. A.H. van Delden oud-president van de Haagse rechtbank stelde bij zijn installatie als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) in 2002 het volgende: ”Bij mijn weten is er nog nooit een rechter door de Hoge Raad ontslagen. Dat zou misschien wel eens moeten gebeuren. Het kan niet waar zijn dat alle rechters altijd goed hebben gefunctioneerd. Zoiets wordt meestal met de mantel der liefde bedekt of op een andere manier opgelost”. Met enkele in opspraak geraakte rechters in zijn directe omgeving moet hij geweten hebben over wie hij sprak, inclusief het toedekken. De Hoge Raad berecht leden van de Eerste en Tweede Kamer, ministers en staatssecretarissen die een misdaad hebben gepleegd die met hun werk te maken heeft. Ook als ze dit werk niet meer doen. Alleen de regering of de Tweede Kamer kan beslissen hen te laten berechten. Conform art. 119 en 120 van de Grondwet, mogen rechters niet beoordelen of een wet inhoudelijk in strijd is met de Grondwet en ook niet onderzoeken of een wet of verdrag volgens de Grondwet tot stand is gekomen. Bovendien kunnen ministers niet vervolgd worden zonder toestemming van hun collega’s. Dit gaat natuurlijk nooit gebeuren, waarbij iedereen in de politiek corrupt kan zijn. Er liggen intussen diverse aanklachten tegen de Nederlandse regering bij het ICC. Uw regering schendt onze mensenrechten dagelijks.

https://www.denederlandsegrondwet.nl/
https://www.youtube.com/
http://rechtennieuws.nl/
http://www.bondoverheidszaken.nl/
https://www.overheidsgedonder.nl/
https://www.facebook.com/

DIRECTE DEMOCRATIE

Wij willen een directe democratie zoals het Zwitsers model. De Nederlandse regering heeft jarenlang bewezen geen democratie te zijn en dat moet veranderen. U heeft bewezen geen echte volksvertegenwoordiger te zijn. De stem moet terug naar het volk, zoals het hoort in een democratie. Wij hebben er genoeg van dat de politiek beslissingen neemt die ten koste gaat van de burger. Om u een voorbeeld te geven staan hier een aantal links.

https://vanmierlostichting.d66.nl/
http://www.athene.antenna.nl/
https://www.democratie.nu/


Uw partij en deze regering zullen er alles aan doen om dit te voorkomen. Immers, dan wordt de macht uit uw handen genomen. En u zult gaan roepen dat we daar te dom voor zijn (dat heeft u en Frans Timmermans immers al vaker gezegd) of dat de hardste schreeuwers het altijd voor elkaar krijgen.

https://www.geenstijl.nl/5138916/regentenmoe/

Dit kan wel degelijk gerealiseerd worden als er op scholen gestopt wordt met indoctrineren. Dat is ons volgende punt.

SCHOLEN EN ONDERWIJS

Behalve de rekenkundige en taalkundige vakken dient er in het onderwijs openheid van zaken te zijn. Docenten moeten leerlingen/studenten stimuleren over alles zelf na te denken en niet klakkeloos aan te nemen wat er in een boek geschreven staat. Ze moeten geleerd worden te discussieren en debatteren maar wel altijd met respect naar elkaar toe. Dit gebeurd niet. Leerlingen/studenten worden geacht alles klakkeloos over te nemen wat er in de boeken staat. Maar wat ons het meest verbaasd is de pro EU indoctrinatie. Onderwijs hoort neutraal te zijn zonder een politieke agenda.
Ook hier kunt u de volgende links bekijken.

https://www.hartvannederland.nl/
https://www.ftm.nl/
https://www.nrc.nl/
https://argu.co/
https://www.aob.nl/


ZELFBESCHIKKING

Uw regering neemt onze rechten af en geven er verplichtingen voor terug. Wij kunnen prima zelf beslissingen wat we wel of niet willen. Daar hebben we de regering niet voor nodig. U heeft besloten dat iedereen verplicht donor is. Men moet weer de bureaucratie in om dit ongedaan te maken. U verplicht het vaccineren van kinderen. Wie geeft u het recht of toestemming gegeven beslissingen te nemen over onze kinderen?

https://www.trouw.nl/
https://www.volkskrant.nl/
https://www.oudersvannu.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/
https://www.volkskrant.nl/


PERS EN MEDIA

Het is algemeen bekend dat de door de politiek betaalde media, zich schuldig maakt aan eenzijdige journalistiek met als doel, verdeeldheid zaaien. U maakt zich hiermee mede schuldig aan door dit niet te corrigeren. Er is sprake van belangenverstrengeling op het moment dat de echtgenote van Katja Ollongren de eindredactrice is van De Wereld Draait Door. De commerciële zenders doen ook wat u behaagd waarbij vooral VVD-ers genieten van andersmans leed. U probeert de vrije journalistiek aan banden te leggen. Journalisten zitten met een onderbetaald salaris terwijl er geprobeerd wordt om Matthijs van Nieuwkerk boven de Balkenendenorm te krijgen. Het toont aan dat u niet wilt dat er waarheid gesproken wordt. Door de eenzijdige berichtgeving brengt u bewust de burger op een dwaalspoor. Zie de volgende links.

https://over.nos.nl/
https://ombudsman.npo.nl/
https://over.nos.nl/
https://nos.nl/
https://www.villamedia.nl/
https://www.intermediair.nl/
https://www.nrc.nl/

Wij, als gele hesjes.

Wij zijn opgestaan omdat het genoeg is geweest. We willen allereerst onze excuses aanbieden aan alle burgers in Nederland. We hadden dit veel eerder moeten doen. Het gaat niet om rechts of links beleid maar over basisbehoeften zoals je veilig voelen, kunnen rondkomen, toegang tot betaalbare zorg, naar eigen keuze kunnen eten. Zekerheid en veilheid. Jezelf zijn en jezelf vrij kunnen ontplooien. Dit zijn neutrale menselijke basisbehoeften. Deze staan voor velen onder druk door het politieke en economische beleid die geen basis biedt en tegelijkertijd niet genoeg vrijheid geeft door alle regeltjes en het huidige ontwikkelingsmoralisme. Velen die hulp wensen krijgen het niet door de vele bezuinigingen die gemeenten hebben doorgevoerd in het sociale domein, vanwege de transitie zonder het bijleveren van voldoende geld. Mensen die geen hulp wensen moeten hiertoe niet worden gedwongen. Velen hebben inmiddels een navigatie nodig om hierbij de juiste weg te vinden, tussen het kastje en de muur. Regels worden als muren opgeworpen om het maar zo moeilijk mogelijk te maken de juiste of voldoende (thuis)zorg te krijgen. Er wordt vaak veel beloofd wat anders blijkt uit te werken in de praktijk. Mensen hebben zo geen zeggenschap over hun leven, gezondheid, huis, buurt, wijk, gemeente en hun land. Nu het correctief referendum is afgeschaft heeft Ollengren beloofd dat ze met alternatieven zou komen. Waar blijven deze en wat zijn deze?

Het systeem is nu zo ingericht dat het beleid vaak niet werkt of averechts uitwerkt. Er is geen vertrouwen meer, de bodem is uit het ‘vaasje’ geslagen. Het fundament, het cement is aangetast en verdwenen. Er is geen ruimte meer voor aandacht, zorg, genegenheid, rust, genoeg familietijd, alles is gehaast, commercieel en daardoor krijgen mensen vanzelf een korte lontje, is er stress, mensen die zich niet kunnen of mogen uiten. Velen zijn inmiddels afhankelijk van pijnstillers, antidepressiva of ritalin omdat men niet zichzelf mogen zijn. Iedereen moet mee met de ratrace. Alleen maar omdat we mensen niet in hun waarde laten, omdat de gehele ontwikkeling, arbeidsmarkt van bovenaf wordt bestuurd en mensen daar nauwelijks invloed op hebben. Het systeem faciliteert een agenda van chaos, wanorde, onvrijheid, waar steeds meer mensen aan onderdoor gaan. Stop met de repressie, het ontnemen van steeds meer vrijheden en toenemende beheersing en controle. Vanuit gelijkwaardigheid besluiten nemen werkt veel beter. Waarom volgt u niet de route van werkelijke vrijheid en soevereiniteit, non-interventie, het vrijgeven van nieuwe schone technologie, oplossen van ziekten met nieuwe technologie, etcetera? De overheid vertrouwt de inwoners niet en laat haar in de kou staan, zeker als het moeilijk wordt. De overheid verdoezeld haar fouten en mensen moeten heel veel moeite doen om hun recht te halen. Bijvoorbeeld bij chroom 6, uitstoot van chemische bedrijven, aardbevingsschade, de WMO. Windmolenparken worden doorgedrukt met de crisis en herstelwet en provincies en gemeenten mogen dan ineens niet meer zelfstandige besluiten nemen over bijvoorbeeld de inrichting van het landschap.

SLOT CONCLUSIE

Wij eisen een Bindend Referendum zodat er een directe democratie kan ontstaan,

-De macht moet terug naar de bevolking;

-Zorgpremies en boetes naar inkomen;

-Afschaffen van wachtgeld;

-De gesloten ziekenhuizen per direct openen;

-Stop de zorgverzekeraars en hun woekerpremies.

-Alle winst direct terug naar de cliënten.

-Afschaffing van eigen risico en het volledig vergoeden van alle zorg
(die artsen conform hun eed, noodzakelijk achten).

-Een einde aan de exorbitante bedragen van de farmaceutische industrie
(medicijnen in de rest van Europa is goedkoper dus het kan wel).

-Saneren van burgers met moeilijk oplosbare schulden.

-Bewindvoerders en budgetbeheerders horen overheidsinstanties te zijn en geen particuliere bedrijven.

-Een einde aan uithuisplaatsingen,
(d.w.z. het daadwerkelijk nastreven van de doelstelling dat een kind ten allen tijden bij de ouders moeten kunnen blijven en daarop gepaste hulp inzetten.
(UHP is een laatste redmiddel in geval van nood of acuut levensgevaar.))

-Verhoging met terugwerkende kracht van lonen en uitkeringen.

-De pensioenleeftijd direct terug naar 65.

-Pensioen die ingehouden zijn met terugwerkende kracht uitkeren.
(Pensioenen uitkeren conform de afgesloten contracten.)

-Een einde aan de participatiewet.

-Regelarme c.q. Regelvrije bijstand.

-Een einde aan de exorbitante bedragen die de pharmaceutische bedrijven in rekening brengen.
(We hebben allemaal kunnen zien dat de rest van Europa veel goedkoper is.)

Shell, Unilever, Philips en andere multinationals winstbelasting laten betalen met terugwerkende kracht. Grote investeerders hebben vele winkelcentra en winkelpanden in bezit en vragen daar steeds hogere huren voor die de middenstand niet kan opbrengen en daardoor verdwijnen steeds meer slagers, bakkers etc. uit de centra en zien we alleen grote ketens. Investeerders zouden regionaal gebonden moeten zijn en ook regionaal investeren zodat ze ook zorg voor de regio hebben.
Landelijke wetgeving kan hiervoor zorgen.

Het per direct stoppen van het belastingparadijs in Nederland.
Het toetsen van de grondwet direct bij de rechters terug.
Wij willen ook dat de nieuwe wet die sinds 1 maart 2015 is ingegaan zal worden aangepast om het kopen van producten voor kleinschalige medicinale teelt mogelijk te maken.

Wij, als bevolking, willen een onafhankelijke pers en media.
Kortom, een einde aan deze regering. Een einde aan deze ‘verwarde’ mensen die in deze regering zitten. Wij hebben aantoonbaar gemaakt dat deze regering Nederland niet kan leiden. Wij hebben aantoonbaar gemaakt dat deze regering incompetent is. U heeft zelf bewezen niet in het belang van de burger te werken maar in het belang van de rijken en multinationals. De bevolking is nu al jaren het lijdend voorwerp en dat moet stoppen. Eerder stoppen de gele hesjes niet. De bal ligt bij u. U bepaalt het verdere verloop van ons protest.

WWG1WGA

Afbeeldingsresultaat voor wwg1wga
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
%d bloggers liken dit:
Inline