Antisemitisme, het WOKE/linkse naratief wijst naar de verkeerde richting. Door ongekende ISLAMITISCHE import in de luwte te houden..

Aanslagplegers Bataclan 13 November 2015

Er is in Europa een ‘nieuwe’ vorm van jodenhaat. Meegebracht door islami-tische migranten, die door linkse regeringen in Europa werden geïmporteerd. Ze vormen nu een bedreiging voor de Europese Joodse gemeenschappen. Vernielingen aan een Joodse restaurant in Amsterdam, het Duitse advies om in grote steden geen keppel meer te dragen, Franse prominenten die in een pamflet waarschuwen voor antisemitisme door moslimextremisten: het lijkt wel of Jodenhaat in West-Europa toeneemt. Statistieken die aantonen dat er in Europa jaarlijks duizenden antisemitische incidenten plaatsvinden, variërend van lijfelijk geweld tegen Joden tot het vernielen van Joodse begraafplaatsen en gebedshuizen. In Zweden, Frankrijk, Duitsland en Neder-land heeft de massale immigratie een toename van anti-Joodse aanslagen en intimidatie teweeggebracht. De elf recente moorden op Joden in Frankrijk werden allemaal gepleegd door geradicaliseerde moslims,en er was ook de aanslag op het Joods Museum in Brussel, waarbij vier mensen werden gedood, omdat de dader er vanuit ging dat ze joods waren. Een studie van de Universiteit van Bielefeld(Duitsland) laat zien dat maar liefst 81 procent van de slachtoffers van antisemitisch geweld zegt dat de dader vermoedelijk een moslimachtergrond heeft.

Amin al Husseini met Bosnische SS-vrijwilligers, De 13e Waffen Bergdivisie van de SS “Handschar” (Kroatisch nr. 1) (Bosnisch/Kroatisch: Handžar) was een divisie van de Waffen SS bestaande uit moslimvrijwilligers, meestal Bosniakken.
Embleem 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS Handschar
Oprichting
10 februari 1943

Overal waar de islam dominant is, zijn praktisch alle Joden vermoord of verdreven. Joden hebben in de Arabische wereld door alle eeuwen heen vervolgingen en pogroms gekend (Fostat in 1011, Fez in 1033, Granada in 1066, Jemen in 1165, door de Almohaden /1130-1212 ), om er slechts enkele te noemen. Ze waren het slachtoffer van moordpar-tijen, verplichte bekeringen tot de islam, arbitraire confiscatie van hun bezittingen en vernederende Dhimmi-wetten (de term “dhimmi” betekent de minderwaardige status die niet-moslims hebben onder islamitische heerschappij). De geschiedenis heeft ons laten zien dat dat de joden gedurende de laatste 1.700 jaar zijn verdreven uit meer dan 80 landen, gewoon omdat ze joods waren. In 1948 woonden er 856.000 Joden in Arabische landen. Nu 4.300. De eerste genocide op Joden wordt reeds in de Bijbel beschreven. De Egyptische farao hitste zijn volk tegen de Joodse minderheid op en maakte de Joodse populatie tot slaven en stuurde aan op massaverkrachting van alle Joodse meisjes nadat alle Joodse jongetjes in de Nijl gegooid moesten worden. Een paar baby’s, zoals de befaamde Mozes, overleefden die genocide. Het zou de eerste van vele pogingen zijn om het Joodse volk te vernietigen. In de moskeeën wordt al 1400 jaar gepredikt dat de joden van apen en varkens afstammen (Koran-2:61 en 2:65)

Soera 2:61 En (gedenk) toen jullie zeiden: “O Mozes! Wij verdragen het niet om van één soort voedsel te leven, roep daarom voor ons jouw Heer aan, opdat Hij voor ons voortbrengt van wat de aarde doet groeien van haar groenten, haar komkommers, haar knoflook, haar linzen en haar uien.” Hij zei: “Willen jullie dat wat minderwaardig is, nemen in plaats van het betere? Ga naar een ander land, en voorwaar, voor jullie zal er zijn wat jullie vroegen.” En er werd over hen vernedering en ellende gebracht en zij keerden terug onder de toorn van Allah. Dat was omdat zij voortdurend Allah’s Tekenen verwierpen en de profeten doodden, zonder het recht te hebben. Dit was omdat zij opstandig waren en overtredingen plachten te begaan.

Soera 2:65 En voorzeker, jullie kennen degenen die in overtreding waren onder jullie (volk) betreffende de Sabbat, Wij zeiden immers tot hen: “Wees verachte apen.”

De minachting straalt er vanaf, de 5e Colonne heeft geen respect voor ons

Antisemitisme is wijdverspreid in de islamitische wereld. Zo worden verzen uit de Koran en de Hadith gebruikt door fundamentalisten om haat jegens Joden aan te wakkeren. Voordat terrorist Mohammed Merah moorden pleegde tijdens zijn terroristische aanslag in Frankrijk (in Toulouse schoot hij Arieh en Gabriel door hun hoofd, twee joodse jongens van 5 en 3), beriep hij zich op de islam. De wetenschapper Bill Warner heeft onderzocht dat de Koran en de andere geschriften van de islam meer antisemitisme en meer Jodenhaat bevatten dan heel Mein Kampf, het boek van Adolf Hitler. De Amerikaanse islamoloog dr. B. Frans concludeerde na tekstanalyse in de Koran, dat dit boek hatelijker is dan Mein Kampf. In Mein Kampf is namelijk 6,8 procent van de tekst antisemitisch, in de Koran 10,6 procent. Via Google en Youtube vindt men een lange lijst van de meest afschuwelijke antisemitische indoctrinatie in de islamitische wereld, gaande van de Joden die de wereld willen veroveren, over de Joden die organen stelen, tot de Joden die liever sterven dan dat ze geld zouden verliezen. Joseph Goebbels, de minister van propaganda in Nazi-Duitsland, zou er waarlijk jaloers op zijn. Vandaag zien we virulent antisemitisme afkomstig van Arabische moslims in Europese steden, niet om te demonstreren tegen hun eigen onvrije landen of tegen de islamitische malaise waarin hun eigen broeders en zusters leven, maar wel tegen het enige vrije land in het Midden-Oosten: Israël

Hitler koesterde veel sympathie voor de antisemitische islam en de groot-moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, sympathie had voor de nazi’s en met hen collaboreerde. Zo richtte al-Hoesseini, die als voorbeeld gold voor Yasser Arafat, zelfs een islamitische SS-divisie op van 12 duizend moslims. Voor 1933 ontving-en Duitsers 37 Nobelprijzen, waar-van 11 aan Joodse Duitsers en zo’n 20% van alle Nobelprijzen werd uitgereikt in de wereld aan Joden. Naast dit allemaal waren de joden niet goed voor Hitlers socialisten en de rest van de wereld. Het grote gevaar voor het Joodse volk, zowel in Europa, de VS als in Israël, schuilt vandaag in het monsterverbond van Groen en Rood: een alliantie tussen islamofiel en cultureel marxistisch links, en de islam.

De westerse linkse media negeren islamitisch antisemi-tisme. Op 13 april 2002, beleefde Europa een grote manifestatie van antisemitisme in Nederland. Door de hoofdstad trokken 15 duizend mensen die antisemitische leuzen schreeuwden en Joden molesteerden. Joden werden aan het gas gewenst, en er werd verwezen naar de overleveringen van de profeet Mohammed, die in Khaybar een massamoord op de Joden uitvoerde. De betoging was een samenwerking tussen linkse autochtonen en moslims, zogezegd tegen Israël.

En als iemand in een Arabisch georganiseerde demon-stratie een Hitlergroet brengt, wordt dat als rechts-extre-mistisch gezien.

Dit, dames en heren, is het Europa van vandaag.

In uiterst linkse kringen schildert men Joden dikwijls af als rijk en dispropor-tioneel machtig (achter de schermen alles in de wereld bepalen). Men vindt ze prototypes van het neokapitalisme en van de heersende politieke elite. In die zin zijn de Joden verantwoordelijk voor alle sociale problemen waar onze samenleving onder lijdt, maar dit is natuurlijk niet waar-onzin. Hier is een voorbeeld: Biden en Xi ruzieden nu over wie de baas is over de wereld? VS of China Maar, omdat de twee dictators het geschil niet konden oplossen, wendden ze zich tot de wijze premier van India (Narendra Modi) en vroegen hem of hij het wist. Modi antwoordde: “Dit is wat ik weet:

1) De Indiase Rishi Sunak werd nu verkozen tot Britse premier. 2) De CEO van Google is een Indier. 3) CEO van Microsoft is een Indier. 4) De CEO van Adobe (programma voor computers) is een Indier. 5) De CEO van Net App (programma voor computers) is een Indier. 6) MasterCard-CEO – is een Indier. 7) CEO van DBS (wereldbank) – is een Indier. 8) De CEO van Novartis (wereld medicijnen bedrijf) is een Indier. 9) De CEO van Diage (multinationale alcoholische drankenonderneming) is een Indier. 10) De CEO van SanDisk (fabrikant van opslagmedia) is een Indier. 11) De CEO van Harman (bekende wereld bedrijf voor audio-apparatuur) is een Indier. 12) De CEO van Micron (wereld bedrijf voor innovatieve geheugen- en opslagoplossingen) is een Indier.13) De CEO van Palo Alto Networks (multinationaal cyberbeveiligings-bedrijf) is een Indier. 14) De CEO van Reckitt Benckiser (multinational in de consumptiegoederensector) is een Indier.15) CEO van IBM – is een Indier.16) Kanselier van Groot-Brittannië – is een Indier. 17) Minister van Binnenlandse Zaken van Groot-Brittannië – is een Indier. 18) Premier van Ierland (Leo Varadkar) – is een Indier.19) Amerikaanse vice-president (tot 2020) – is een Indier.

Dus wie regeert de wereld? ” EN DAN ZEGT IEDEREEN: JODEN, JODEN…En ik wil hier nog aan toevoegen dat een van de eerste stappen van ‘s werelds rijkste man, Elon Musk, na het kopen van Twitter, was om de twee directeuren te vervangen, die wonderbaarlijk genoeg Indiërs waren. Welke nonsense de antisemieten ook mogen uitkramen, ze haten de Jood alleen maar omdat hij beter, bedrevener en bekwamer is dan zijzelf. Israëlhaat komt net zoals antisemitisme voort uit een afkeer van Joods succes. Een kleine lichtpunt in de duisternis van het Midden-Oosten is de Joodse staat Israël.

Het ultieme doel van hun waanzin

Bron: De Balkans Chronicles

Waardering: 0 uit 5.

Geef een reactie Reactie annuleren

document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () { var commentForms = document.getElementsByClassName(‘jetpack_remote_comment’); for (var i = 0; i < commentForms.length; i++) { commentForms[i].allowTransparency = false; commentForms[i].scrolling = ‘no’; } }); <!–

Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Laat een bericht achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.