Beth Van Schaak liegt…

Het Pentagon.

Wat absoluut normaal is voor haar soort die misdaden tegen de menheid en oorlogsmisdaden goedpraat voor Buitenlandse Zaken. En liegen voor de topambtenaren van de VS, vooral van het door neocon geteisterde State Department, is volkomen normaal. Om nog maar te zwijgen van het feit dat velen van hen zelf oorlogsmisdadigers zijn. In het algemeen is Ben Schaak typerend voor de Amerikaanse politieke schijnadvocaat, schrijft Andrei.

De Amerikaanse gezant voor oorlogsmisdaden heeft weliswaar zijn bezorgdheid geuit over de video’s waarop te zien is hoe Oekraïense troepen gevangengenomen Russische soldaten executeren, maar stelt dat de aantijgingen tegen de Kievse troepen verbleken bij de vermeende wreedheden van Moskou. “We volgen dit uiteraard op de voet,” zei Beth Van Schaack, de Amerikaanse ambassadeur voor wereldwijd strafrecht, maandag tijdens een telefonische briefing tegen verslaggevers.” “Maar,” voegde Van Schaack eraan toe, “als het gaat om de oorlog in Oekraïne, is dat echt waar de gelijkwaardigheid ophoudt. Als we kijken naar de omvang van de criminaliteit van de Russische strijdkrachten, dan is die enorm in vergelijking met de beschuldigingen aan het adres van de Oekraïense strijdkrachten.” De gezant stelde ook dat Kiev verantwoordelijker omgaat met beschuldigingen van wandaden. “Rusland reageert onvermijdelijk met propaganda, ontkenning, verkeerde en desinformatie, terwijl de Oekraïense autoriteiten over het algemeen misstanden hebben erkend en aan de kaak hebben gesteld en hebben toegezegd deze te onderzoeken,” zei ze.

Natuurlijk zou Van Schaak, een bedriegster van een organisatie die keer op keer de ene na de andere genocidale maniak voortbracht – denk onmiddellijk aan Madeline Albright en 50 Amerikaanse “diplomaten” – het geen minuut uithouden in een serieus onderzoek tegen echte oorlogsmisdadenadvocaten uit Rusland, omdat ze niets anders heeft dan PR BS en nog nooit in haar leven een gevechtshandboek van de Russische strijdkrachten heeft geopend (ze zou het verschil niet weten). Maar ja, voor iedereen met een stamboom in het ICC over Joegoslavië, moet dit hen automatisch diskwalificeren als, in het beste geval, leugenaars of, in het slechtste geval voor hen, zelf oorlogsmisdadigers. Maar ik dwaal af.

Terwijl Russische gevechtshandboeken (bijv. CM 2005) benadrukken dat het Internationaal Humanitair Recht strikt moet worden gevolgd (artikel 24):

Dit schepsel mist duidelijk iets groters dan haar pseudohumanitaire activiteiten en dat is het feit dat niet alleen de namen van degenen die Russische krijgsgevangenen hebben geëxecuteerd (evenals die van vele nazi’s die het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken steunt en die goed gedocumenteerde wreedheden op industriële schaal hebben begaan) goed bekend zijn bij de Russen. Maar hier is wat nieuws voor dit wezen: Russische krijgsgevangenen werden geëxecuteerd (er zijn vele incidenten van marteling, verminking etc.) door de leden van de 80e Brigade van VSU, die, surprise-surprise, werd “onderwezen” door de leden van het United States Marine Corps (USMC), die deze brigade “leerden alles wat Russisch is te haten” en hen “hersenspoelden” (in het Russisch). Het wordt nu gemeld door alle grote Russische media en voor mij persoonlijk zal het heel gemakkelijk zijn om aan deze advocaat uit te leggen waar deze viscerale Russofobie, uit welke bronnen, vandaan komt bij het Amerikaanse establishment en een deel van het leger.
Het feit dat de Amerikaanse mariniers sinds Vietnam niet meer tegen een serieuze vijand hebben gevochten, om nog maar te zwijgen van de “stellaire” prestaties tegen de Taliban en andere tegenstanders, verklaart heel goed een ernstig geval van Kubler Ross-overgang (psychiater stervensbegeleiding en rouwverwerking), wanneer het hele USMC moet erkennen dat het gewoon geen concurrent is tegen serieuze gecombineerde strijdkrachten. Luister niet naar mij, luister naar kolonel Douglas MacGregor die precies 10 jaar geleden de US Marines precies noemde wat ze zijn met betrekking tot zelfs maar een semi-serieuze, vergeet echte, oorlog met echte tegenstanders. Moet je horen:.

De recente opmerkingen van marinecommandant James Amos over de toekomst van het korps kunnen worden samengevat als: niets nieuws. In steno: “Rah, rah, het Korps Mariniers is geweldig, en wij hoeven er alleen maar voor te zorgen dat ze de uitrusting & training & faciliteiten hebben die ze nodig hebben, zodat ze altijd geweldige mariniers kunnen zijn, rah, rah!”. Fout. De mariniers zoals ze nu georganiseerd en uitgerust zijn, zijn ongeveer even relevant als de paardencavalerie van het leger in de jaren 1930, en de mariniers zijn niet alleen. Ze hebben gezelschap in het XVIII Airborne Corps van het leger.

Ja, rah, rah en BS is wat de instellingen van de Verenigde Staten doen sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie. En het is één ding wanneer een obscure Russische kerel het zegt – totaal iets anders wanneer een voormalig senior adviseur van de Chief of Pentagon en gedecoreerde gevechts hoge Amerikaanse officieren het zegt. En dat zegt hij.

Het vermogen om aan land te komen waar de vijand niet aanwezig is en dan snel met duurzame gevechtskracht grote afstanden over land af te leggen naar operationele doelen in het binnenland, is essentieel. De mariniers kunnen dat niet in elke strategische omgeving waar de tegenstander aanwezig is (het XVIIIe luchtlandingskorps evenmin!). De mariniers kunnen geen gepantserde troepen of zware wapens in handen van capabele tegenstanders confronteren of verslaan. Evenmin kunnen de mariniers een betwiste gevechtsruimte langer dan een zeer korte tijd in handen houden, waarna de mariniersinval of het korte verblijf aan land is voltooid. … Vasthouden aan het misplaatste, verspillende en zelfvernietigende bezettingsbeleid in Irak en Afghanistan als rechtvaardiging voor het niet veranderen van de strijdkrachten van het leger en de marine is geen argument. Het beleid, de strategie en de tactiek waren gebrekkig, zo niet rampzalig. Het naspelen van deze operaties is net zo dom als het naspelen van Tarawa, Market Garden of de luchtaanval op Kreta. In 110 dagen strijd tegen het Duitse leger in Frankrijk in 1918 leed de U.S. Army Expeditionary Force 318.000 slachtoffers, waaronder 110.000 gesneuvelden. Dat is het soort dodelijkheid dat de Amerikaanse strijdkrachten te wachten staat in een toekomstige oorlog met echte legers, luchtmacht, luchtverdediging en zeemacht.

Bovendien werd dit gepubliceerd in het belangrijkste Amerikaanse tijdschrift, Time. Zoals SMO heel goed heeft aangetoond, tot verbazing van de top van het Pentagon, wat de Russische strijdkrachten, aanvankelijk drie keer kleiner dan de VSU en haar NAVO “vrijwilligers” korpsen, hebben gedaan, gaat eenvoudigweg de gevechtscapaciteiten te boven van niet alleen USMC, maar de Amerikaanse grondtroepen als zodanig. De kwestie van een serieuze oorlog, anders dan de VS alleen in Korea meemaakte, verergerd door niet alleen de operationele rigiditeit van het Pentagon (NAVO) maar ook een dramatische technologische achterstand in sommige van de belangrijkste aspecten van de grote gecombineerde wapenoperaties, vooral wat betreft stand off wapens en luchtverdediging, naast enkele andere belangrijke zaken, creëerde een ernstig geval van professionele jaloezie en een van die Kubler-Ross stadia – een stadium van woede. Terwijl de Amerikaanse “diplomatie”, zoals die nu bestaat, over de hele wereld vooral een mikpunt van grappen is door de onwetendheid, de incompetentie en het gebrek aan algemene cultuur van de Amerikaanse “diplomaten”, blijven de Verenigde Staten militair gezien achterlopen op Rusland in de wapenwedloop en zijn ze uiteindelijk niet in staat het op te nemen tegen Rusland of China, laat staan tegen beide.

Ik kan me alleen maar voorstellen welke giftige Russofobe sfeer er heerst in sommige delen van de Amerikaanse strijdkrachten, die door de aard van hun dienst bewust en content moeten zijn met wat er met de strijdkrachten als geheel wordt gedaan, waardoor ze in het woke-circus veranderen, en die natuurlijk weten dat vele mythes over de Amerikaanse militaire superioriteit keer op keer worden vernietigd door die verdomde sub-menselijke Rooskies. Het is geen gezonde sfeer en het zal zich zowel bewust als onbewust uiten in groeiende haat tegen alles wat Russisch is, inclusief Russische burgers. Het is, in een bizarre zin, een normale reactie, wat het echter nog niet goed maakt. Russen houden gewoon de score bij. En een enorm arsenaal aan ultramoderne stand-off wapens, samen met de toenemende productie van luchtverdedigingssystemen en ander militair speelgoed dat, zoals ik jaren geleden al voorspelde, zowel de technologische als de operationele dimensie van de “Amerikaanse manier van oorlogvoeren“, die keer op keer faalde, zelfs tegen zwakke tegenstanders en die niet is ontworpen voor een echte moderne oorlog tegen een eersteklas vijand, volledig heeft gedevalueerd. Om nog maar te zwijgen van de titanische existentiële strijd tegen een natie die veel ouder is dan de VS en vijanden heeft gezien en verslagen, als we de nucleaire afschrikmiddelen buiten beschouwing laten, die van de “beste strijdmacht in de geschiedenis” een nogal timide uitdaging zouden maken. Wat blijft er dan over? Ja, haat.

Vraag naar de doodgemartelde, gecastreerde, onthoofde, verkrachte, als slaaf verkochte en zelfs gekruisigde Russische soldaten en burgers in Tsjetsjenië in de jaren negentig, vraag naar de onschuldige kinderen van Beslan die werden afgeslacht onder stilzwijgende goedkeuring van de westerse media en het establishment. Vandaag is het het naziregime in Kiev. Het is een metafysisch en spiritueel probleem van het tanende Westen en zijn relatie tot het historische Rusland, waarvan een of andere tweederangs advocaat van het State Department eenvoudigweg geen begrip heeft, noch de moraal en ethiek om toe te geven dat zij en haar “collega’s”, die verantwoordelijk zijn voor miljoenen doden van onschuldige mensen over de hele wereld, het nazisme steunen en dat zij het zijn die als misdadigers zullen worden veroordeeld, niet alleen door de wrede rechtbank van de geschiedenis, maar, onder tamelijk waarschijnlijke omstandigheden, door de echte rechtbank voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Maar ja, kunt u zich voorstellen dat u een advocaat probeert uit te leggen wat het mondiale machtsevenwicht is?

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De VS vernietigen niet alleen Oekraïne, maar ook Europa

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Laat een bericht achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.