De drie meest waarschijnlijke scenario’s na de gedeeltelijke terugtrekking van Rusland uit de regio Kherson

De volgende drie interpretaties bieden de meest waarschijnlijke verklaring voor de laatste ontwikkeling: 1) Kiev dringt met succes Russische troepen terug met volledige westerse steun; 2) Moskou legt een slimme militaire val voor zijn tegenstanders; of 3) gedeeltelijke terugtrekking uit Kherson is de geheime voorwaarde voor een staakt-het-vuren, schrijft Andrew Korybko.

De aankondiging van het Russische ministerie van Defensie op woensdagavond dat zijn troepen zich terugtrekken tot voorbij de rivier de Dnjepr in de pas herenigde zuidelijke regio Kherson, werd met schok ontvangen door degenen in de hele wereld die sympathiek staan tegenover de speciale operatie van Moskou in Oekraïne. Hoewel de autoriteiten de afgelopen maand burgers hadden geëvacueerd van de rechteroever en legergeneraal Surovikin zijn mensen rond die tijd al had verteld dat ze in de toekomst mogelijk militair zware beslissingen konden verwachten, hadden weinigen aan deze kant van de Nieuwe Koude Oorlog eigenlijk nog een andere Russische terugtrekking verwacht.

Dit volgt op de verrassende tegenslag in de regio Kharkov twee maanden geleden, die veel chaotischer en ongeorganiseerder was dan de gedeeltelijke terugtrekking uit de regio Kherson, hoewel eerstgenoemde regio geen deel uitmaakte van de Russische Federatie toen dat gebeurde, in tegenstelling tot de tweede. De optiek van de laatste ontwikkeling is daarom uiterst ongemakkelijk en kan niet worden gesuikerd, hoewel het Russische ministerie van Defensie dat niet heeft geprobeerd. In plaats daarvan hebben generaal Surovikin en minister van Defensie Shoigu het Russische volk openhartig geïnformeerd over het waarom van deze ontwikkeling.

Volgens hen heeft het behouden van dat gebied militair gezien weinig zin, vooral omdat het zwaard van Damocles dat Kiev de nabijgelegen Kachovka-dam zou aanvallen boven ieders hoofd hangt en in dat scenario uiteindelijk de troepen zou kunnen isoleren die op de rechteroever blijven. Met dit in gedachten werd besloten om de terugtrekking van hun troepen vanaf daar te beginnen. Het pijnlijkste van alles is echter dat in het kader van dit proces ook de gelijknamige hoofdstad van de regio zal worden geëvacueerd. Om die reden vieren Kiev, haar westerse beschermheren en hun aanhangers uitbundig wat er zojuist is gebeurd.

De volgende drie interpretaties bieden de meest waarschijnlijke verklaring voor de laatste ontwikkeling:

1. Kiev slaagt erin de Russische troepen terug te dringen met volledige westerse steun.

Deze conventionele interpretatie van de gebeurtenissen stelt dat de door de VS geleide NAVO proxy-oorlog tegen Rusland via Oekraïne, die de speciale operatie van Moskou daar in de eerste plaats uitlokte, zich heeft ontwikkeld tot het punt waarop de troepen van de tegenstander met succes worden teruggedrongen uit hetzelfde gebied dat zij nu opeisen als hun eigen grondgebied.

2. Moskou legt een slimme militaire val voor zijn tegenstanders.

De tweede meer speculatieve interpretatie is het vermoeden dat de dingen niet zijn wat ze lijken en dat Moskou een slimme val zet voor zijn tegenstanders om hen te verleiden hun bevoorradingslijnen te verleggen, zich gemakkelijker bloot te stellen aan aanvallen en een Stalingrad-achtige centrale slag te leveren in de stad Kherson.

3. Gedeeltelijke terugtrekking uit Kherson is de geheime voorwaarde voor een staakt-het-vuren.

De laatste interpretatie is puur speculatief en berust op de reeks signalen die de VS vóór deze week hebben afgegeven (hier gedetailleerd) en de herbevestiging door woordvoerster Zakharova van de belangen van Rusland tijdens de besprekingen op woensdag om te suggereren dat deze terugtrekking de geheime voorwaarde is voor een staakt-het-vuren.

De eerste interpretatie wordt geloofwaardig geacht als het volgende gebeurt:

1A) De door het Westen gesteunde troepen van Kiev bezetten met succes de gehele rechteroever waaruit Rusland zich heeft teruggetrokken;

1B) Vervolgens steken zij met succes de Dnjepr over in de regio Kherson;

1C) En dit leidt ertoe dat ze de “Krim-corridor” van Rusland afbreken of snel verpletteren.

De tweede interpretatie vereist dat het volgende gebeurt om geloofwaardig te zijn:

2A) De door het Westen gesteunde troepen van Kiev worstelen om de gehele rechteroever van de regio Kherson te bezetten;

2B) Zij strijden eveneens om de stad Kherson te bezetten;

2C) En hun inspanningen eindigen ermee dat de rechteroever van de regio Kherson een (gedemilitariseerde?) bufferzone wordt.

Tenslotte moet het volgende snel gebeuren om de derde theorie niet als een kopie af te doen:

3A) De rechteroever van de regio Kherson blijft gedemilitariseerd of wordt slechts licht gemilitariseerd door Kiev;

3B) De gevechten tussen de Westers gesteunde Kievse strijdkrachten en de Russische strijdkrachten in de regio Kherson vertragen of stoppen;

3C) een diplomatieke doorbraak wordt bereikt vóór, tijdens of onmiddellijk na de G20 van volgende week.

Om het allemaal samen te vatten, volgen hier de drie belangrijkste conclusies van wat er zojuist is gebeurd:

1. Rusland heeft zich teruggetrokken uit gebied dat het als het zijne opeist, tot teleurstelling van zijn aanhangers;

2. Het is waarschijnlijker dat Kiev blijft oprukken of verzandt in een moeras dan dat het instemt met een staakt-het-vuren;

3. En er is een kans dat Kiev en/of Rusland asymmetrisch reageren op de laatste ontwikkeling.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Oekraïens “Neo-Nazi Zomerkamp” – Militaire opleiding voor jonge kinderen

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Laat een bericht achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.