De leugens dienen te regeren…!

x

Welkom bij het nieuws..!

De verkrachting ervan, de misleidingen, halve waarheden
en.. de regelrechte leugens..!

x

De leugen regeert..!!

2022 © Alain Grootaers | deze versie WantToKnow.nl/be

x

De Vlaamse columnist Alain Grootaers

Het begint stilaan ondraaglijk te worden: de halve waarheden en de hele leugens die de politiek en een groot deel van de media BLIJVEN verspreiden. Het wegkijken van feiten, het verdraaien van de werkelijkheid, zodat ze toch maar in het eigen kleine denkkader zullen blijven passen. Het afserveren van critici, die wél zien dat de keizer geen kleren aanheeft en dat ook openlijk durven te zeggen.  En altijd weer diezelfde dooddoeners die van een bloedeloze intellectuele armoede getuigen! Wie de olifant in de kamer benoemt is ofwel iemand die het pad effent voor extreemrechts (overigens nooit voor extreem-links!!) of is vast en zeker een racist. Meestal beiden..

Het is niet meer te harden, het nieuws dat alleen nog maar gestuurd wordt door dogma’s, morele standpunten, verontwaardiging en ideologische vooringenomenheid en niet langer door feiten. Het is hemeltergend om te zien dat journaals blijkbaar alleen nog worden gedomineerd door onheilstijdingen over de toekomst, gebaseerd op krukkige modellen die niet in twijfel mogen worden getrokken. Voor wie daar vraagtekens bij plaats is de term ‘ontkenner’ uitgevonden..

Het is meelijwekkend om te zien, dat de zelfverklaarde opiniemakers blijkbaar enkel nog vanuit het eigen denkkader of -erger nog- persoonlijke rancune schrijven. En dat daarbij hun ego –dat bij sommige al zo groot is dat het een eigen dampkring en satellieten heeft– belangrijker blijkt, dan de JOURNALISTIEKE zoektocht naar waarachtigheid. Ik constateer:

ONTWIJKEN, WEGKIJKEN en LIEGEN

1. Ontwijken
Het was afgelopen week weer ontelbare keren raak. Laat ons beginnen met de politiek, waar inmiddels duidelijk is, dat staatsmanschap niet langer vereist is, om minister te worden/zijn. Ik laat de ontelbare leugens en halve waarheden die Tinne Van der Straeten minister van Energie, wekelijks spuit nog buiten beschouwing. Daar is namelijk geen beginnen aan. Het vastklampen aan je zitje en hopen dat de kiezer snel vergeet, dat is waar ze daar op hopen.
Ook hier blijkt weer dat de rekenmodellen gemaakt zijn om de politiek ter wille te zijn; sowieso is in dit kader de wens, de vader van de gedachte. De Vlaamse premier De Croo bleek er met zijn begroting € 1,7 miljard naast te zitten; de modellen waren de btw-verlaging op energie ‘vergeten’ mee te rekenen..!

Na de laffe aanslag op twee Brusselse agenten had het parket binnen de 24 uur een uitleg klaar: ‘De procedures werden gevolgd’. Dat was dus voor deze islam-terrorist, die deze aanslag had aangekondigd, op de OCAD-lijst staat en een crimineel verleden heeft… De vraag of we dan geen betere procedures nodig hebben, werd ook al niet gesteld toen woensdag 28 september er een golf van afschuw door België trok, toen bekend werd dat de 36-jarige goud- en zilverhandelaar, prepper en wapenhandelaar Yannick Verdyck bij een inval van de politie in zijn huis in Merksem, een district van de Belgische stad Antwerpen, gedood werd door een politiekogel.

Volgens het federaal parket werd de man ervan verdacht een ‘vorm van gewapend verzet tegen de overheid te willen ondernemen’ en is hij tijdens een vuurgevecht met de Belgische federale politie omgekomen. Wat 24 uur voor de aanslag op de Brusselse agenten kon, kan nog steeds niet kennelijk voor het doodschieten, door de speciale eenheden van deze Yannick Verdyck. (HIER).

Overigens: de aanslagpleger van Brussel werd in het been geschoten en leeft nog, een genade die Yannick Verdyck niet werd gegund. Maar de verantwoordelijke minister (Van Quickenborne) kon de handen in onschuld wassen. Dat was toch het belangrijkste; kennelijk.

2. Wegkijken
Als ik de kranten lees lijkt het alsof er alleen maar voorstanders zijn om met onmiddellijke ingang hoofddoeken in de klaslokalen toe te laten. De andere kant/mening wordt niet meer gehoord. Daarbij is er uiteraard dan het hele hoofddoekendebat. Als ik de kranten lees, lijkt het alsof er alleen maar voorstanders zijn om met onmiddellijke ingang hoofddoeken in de klas toe te laten.

De andere kant wordt niet meer gehoord. Dat is de kant die voor de scheiding van kerk en staat is, die alert is voor de gevaren van een sluipend religieus discours in de klas, die de lekenstaat verkiest boven een overheid die zich laat ringeloren door religieuze druk. Ik zie en hoor ze overal, die voorstander van de lekenstaat. Maar ook hier is de pers volledig afwezig. Afgezegd. Gecanceled, om het in het chique Engels te zeggen.

Een van de schaarse publicaties in Nederland over het fenomeen ‘oversterfte’.

3. Liegen.
De Vlaamse omroep VRT nam afgenomen zomer, klakkeloos de uitleg over van Sciensano voor de grootste oversterfte in Vlaanderen in 20 jaar tijd. Het komt door corona en door de hitte, aldus Scienscano. Haar spreekbuis, de VRT-nieuwsredactie, nam het bericht bijna letterlijk over. Maar dit is GELOGEN. We kijken met de statistieken in de hand en zien aantoonbare onjuistheid.. Of in goed en zuiver Nederlands: ‘Gelogen dus’..! Want ofwel werkt het ‘vaccin’, of het werkt niet. Als het werkt, zou je helemaal/überhaupt geen coronadoden meer mogen hebben.

De hitte speelt echter inderdaad een rol, zeker bij oudere mensen. Maar corona speelde totaal geen factor de afgelopen zomer, dat bewijzen de cijfers zwart op wit. Temeer: dat zou het toch ook niet anders mogen zijn? Na álle vaccins en boosters? Nogmaals: het vaccin werkt of het werkt niet. Zoals we dankzij het poliovaccin geen polio-slachtoffers meer hebben. Vragen die niet gesteld worden, zoals dat al bijna drie jaar aan de gang is. Naar andere oorzaken wordt niet langer gevraagd.

Er is nochtans een mogelijke oorzaak die al maanden genegeerd wordt: de bijwerkingen van de vaccins . ‘Plots overleden’, is een eufemisme voor dit fenomeen. Sla de kranten er maar op na. De statistieken van Statbel (HIER) spreken boekdelen.

Overigens en ten overvloede: er is oversterfte in heel Europa (en de VS), ook in landen waar de zomer niet zo warm was. In Nederland onderzoekt een team met onder andere professor dr. Theo Schetters erin, deze oversterfte. In de grafiek hierboven zie je duidelijk HET ZÉÉR VERONTRUSTENDE PATROON. De oversterfte neemt toe, kort ná de start van boostercampagnes..! En inderdaad, correlatie is geen causaliteit, dus als er een verband lijkt te bestaan, wil dat niet zeggen dat er sprake is van een oorzakelijk verband. Maar het is wel erg toevallig, zo zal iedere statisticus bevestigen, dat de oversterfte preciés het traject van de boostercampagne volgt.

Mensen sterven meer dan normaal. En niet aan covid. Vraag bij deze blijft: waarom wordt dit niet door de overheid met hoogdringendheid onderzocht? Als die overheid vindt dat de oversterfte door de bijwerkingen van de covid-vaccins flauwekul is, dan zou ze dat met een onafhankelijk onderzoek meteen kunnen ontzenuwen. Dat doet ze niet. Angst voor een volkswoede? Of speelt hier een veel groter verhaal, wat velen nauwelijks kunnen bevatten, alleen al als hypothese..

PS: videogetuigenissen van mensen met vaccinatieschade vindt u hier:

* * *

x

De farmaceutische industrie is erin geslaagd,
met steun van overheden en veel media, GEZONDE SCEPSIS
-over haar producten en methoden- te onderdrukken.

x

Gezonde scepsis wordt onderdrukt

2022 © Leon de Winter | deze versie WantToKnow.nl/be

x
Kortgeleden kreeg ik een bericht van een lezeres die een column van mij op haar Facebookpagina had geplaatst. Echter, mijn column was volgens de richtlijnen van Facebook zó omstreden, dat niemand dit bericht op haar pagina mocht lezen.. De column werd, zoals dat heet, ge-shadowbanned. Deze column ging over oversterfte (HIER). Ik vroeg me daarin af, waarom onze overheden niet als de donder oversterfte onderzochten, en of de overheidse weifelingen verband hielden met de angst dat er een relatie was tussen vaccins en oversterfte. Dit kon niet door de beugel, volgens de censors van Facebook.

De farmaceutische industrie is erin geslaagd, met steun van overheden en veel media, gezonde scepsis over haar producten en methoden te onderdrukken. Nog niet zo lang geleden werd die industrie door de pers met argwaan gevolgd. Alom in de media werd verondersteld dat de financiële belangen te vaak de overhand kregen bij het lanceren van nieuwe geneesmiddelen; de voorbeelden daarvan zijn en blijven legio. Door de aard van de farmaceutische industrie, speelt een niet doorontwikkeld of te weinig getest product, per definitie met de levens van proefpersonen en patiënten. Dus mag je maximale zorgvuldigheid verwachten, in de industrie en in de toezichtsorganen van overheden. Maar er is iets vreemds aan de gang.

De vele ‘wappie- en complot’boeken, die -vanaf het begin van de PLANDEMIE- de spijker op de kop sloegen.. (klik voor artikel)

Ziekenhuisopnames
Terugkijkend is er iets mafs gebeurd: in zeer korte tijd werd het vanaf februari 2020 onmogelijk om iets anders te uiten over vaccins dan wat de World Health Organization en de overheden in de meeste landen als waarheid verkondigden, en de meeste media volgden. De vaccins zouden besmettingen voorkomen en ziekenhuisopnames dramatisch reduceren. Ik weet niet of Facebook opnieuw gaat ingrijpen nu ik het volgende beweer: dat was niet waar. Momenteel is het niet anders: er liggen in ziekenhuizen in meerderheid mensen die veelvuldig met het vaccin zijn ingespoten, en ook al ben je vijf keer geïnjecteerd, besmettingen worden door de vaccins niet voorkomen.

Ik beweer niet dat te kwader trouw is gehandeld, maar dat er andere belangen dan alleen die van de volksgezondheid speelden, lijkt me inmiddels duidelijk. Veel data van de vaccins worden ons nog steeds onthouden. De deal die Ursula von der Leyen, die zich president van de Europese Commissie mag noemen, met Pfizer maakte, is nog altijd in nevelen gehuld. Wat wel duidelijk is, is dat Pfizer, de producent van het meest gebruikte vaccin, vorig jaar meer dan 21 miljard dollar aan de viruspaniek heeft verdiend.

En.. zoals bij dit soort bedrijven vaak het geval is, heeft ook Pfizer via een Nederlandse belastingholding een ‘handige’ belastingconstructie opgezet, waardoor de belastingdruk minimaal is en de winst kolossaal hoog. Bij Pfizer werken zonder twijfel integere mensen, maar de geldzucht die door het virus ontsnapte, kan tot nare morele en ethische kwesties leiden: mag je zoveel geld verdienen aan zoveel angst? Ik heb daar mijn twijfels over.

In veel media ontstond een soort razernij tegen afwijkende meningen. Je mocht niet zeggen dat mondkapjes en lockdowns zinloze maatregelen waren. Politici en ambtenaren werden geëerd als goede herders die daadkrachtig de bevolking onder controle hielden tot de bevrijdende medicijnen konden worden ingevlogen. Er waren andere stemmen: al eind maart 2020 las ik bij Amerikaanse en Britse wetenschappers dat het opsluiten van de gehele bevolking een maatregel was, die niet door medische feiten werd onderbouwd; in de ogen van sommige media werd ik daarmee een wappie, en werd van het beschaafde gezelschap van talkshows uitgesloten…

Je moest deel uitmaken van de consensus, en wie deze overschreed, werd op sociale en sommige traditionele media verafschuwd. We moeten ons nu afvragen: verliep de ontwikkeling van het virus niet volgens een natuurlijke cyclus van enkele jaren, waarin de besmetting toe- en de hevigheid afnam?

Wat was eigenlijk de bijdrage van de vaccins aan het bedwingen van het virus en zijn varianten? Het RIVM kwam vorige week met het triomfantelijke bericht dat de vaccins meer dan tachtigduizend doden hadden voorkomen. Op zijn website wordt door Maurice de Hond uitgelegd (hij had al in een vroeg stadium gelijk over de wijze waarop het virus zich verspreidde, namelijk via de lucht in besloten ruimtes) dat de rekensom van het RIVM niet deugt.

Uitsluiting
De afkeer bij bepaalde media en politici van lastige-vragen-stellers is een verschijnsel dat in de hele westerse wereld de afgelopen jaren nogal opvallend is opgetreden. Er mag maar één geluid klinken, er moet consensus heersen. Ten aanzien van virussen, het klimaat, genders, energie, stikstof, ofwel kwesties die volgens politieke en mediale leiders geen kritische blikken behoeven, omdat de wetenschap of de vorming van postmoderne meningen ’voltooid’ is. Dus zwijgen velen, want praten leidt tot ‘gedoe’, en uiteindelijk tot uitsluiting, zoals veel wetenschappers hebben meegemaakt.

Dwarsige, zeikerige, venijnige, cynische vragen vormen het kloppende hart van een open samenleving. Wat doet Robbert Dijkgraaf, de minister van OCW, om Facebook en andere media van benepen censuur te weerhouden? Terecht wil hij wetenschappers tegen bedreigingen beschermen, maar wat te doen met dissidenten die hun stem niet meer kunnen laten klinken omdat ze door sommige traditionele en nieuwe media worden buitengesloten?

* * *

Source: wanttoknow.nl

Laat een bericht achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.