De Universele Oorlog tegen de mensheid: Extreem terrorisme tegen de eigen bevolking heeft de controle over het Westen en de wereld overgenomen

Berlijn Duitse politie

Hoe meer macht een regering heeft, hoe meer zij willekeurig kan handelen volgens de grillen en wensen van de elite, en hoe meer zij oorlog zal voeren tegen anderen en haar buitenlandse en binnenlandse onderdanen zal vermoorden. Hoe meer de macht van regeringen wordt ingeperkt, hoe meer de macht wordt verspreid, gecontroleerd en gebalanceerd, hoe minder ze oorlog zal voeren tegen anderen en democide zal plegen.” ∼ Rudolph Rummel

Wij leven in een tijd waarin het “elite” web van heerschappij, de echte macht achter de troon, en afgedwongen door de politieke actoren van de staat, de massa’s controleert omdat het de politici, de rechtbanken, het leger, het monetaire systeem, en dus de hele regering controleert. Door de zeer langdurige, stapsgewijze en doelbewuste verarming van de samenleving beseffen de meesten niet welk enorm risico wij lopen door dit terroristische complot, ontworpen door wat kan worden aangeduid als de “Staat”. Dat complot heeft altijd al bestaan, en is alleen bedoeld om geld, macht en totale controle over de mensen te verkrijgen, en om een wereldwijd technocratisch bestuurssysteem te creëren dat door weinigen wordt geleid. In feite is dit al gebeurd, en is het in de laatste stadia van voltooiing. Dit wordt door de meesten gemist, omdat zij zich concentreren op de details, zich opzettelijk laten verdelen, vrijwillig stemmen op hun meesters, zich verbergen voor de waarheid, en zich zonder vragen te stellen voegen naar de meeste bevelen, schrijft Gary D. Barnett.

De heersende “elite” is kwaadaardig, en daarom zijn de regeringen die onder het bevel van deze elites staan, dus alle hogere en de meeste lagere regeringen, ook kwaadaardig. Ik gebruik deze term niet lichtvaardig, want velen zullen beweren dat deze beschrijving te veel wordt gebruikt, maar in dit geval is dit kwaad zo duister en verraderlijk, opzettelijk nagestreefd en met voorbedachten rade, dat het tot stand is gebracht zonder geweten of mededogen voor de vele slachtoffers; slachtoffers die bestaan uit gewone mensen overal.

Het is absoluut noodzakelijk, als er ook maar enige waarheid wordt gezocht, dat iedereen in een machtspositie, of die nu lokaal, staats- of federaal is, nooit mag worden vertrouwd, ongeacht geveinsde hyperbool of retoriek. Deze houding is de meesten in dit land volkomen vreemd, dus elke ommekeer in denken en handelen zal moeten worden bewerkstelligd door grote aantallen onafhankelijke individuen die als één handelen zonder enige collectieve leiding. Kijken naar valse hoop, of valse goden, of zich concentreren op de kleine en minder kleine details van deze snode staatsgreep, in plaats van zich te concentreren op het grote geheel, is verplicht om enige verlichting te bereiken. De politici en het politieke systeem zijn van nature corrupt, worden gecontroleerd, en zijn de vloek van de mensheid, dus elke aanvaarding van deze regel is een onderwerping aan vals gezag, en een erkenning van vrijwillige slavernij.

Zich verbergen voor de werkelijkheid, en deze psychotische vijand van het volk niet recht in de ogen kijken, zal alleen maar eindigen in een ramp. Elke vorm van verdeeldheid zaaiende politiek, elk aspect van angstzaaierij, elke eis die het “grotere goed” zou dienen en elke vorm van propaganda zal worden gebruikt om u te verwarren en te verdelen. Elke bedreiging en elk vals narratief dat door de staatsactoren in de hoofden van de massa’s wordt geplant, zal vals zijn, en alleen bedoeld om de agenda’s van transhumanisme, gezondheids- en medische controle, eugenetica, ontvolking, kunstmatige intelligentie verder te bevorderen en te initiëren, en om een wereldwijde slavenmaatschappij op te bouwen die volledig afhankelijk is van de staat; dit als gevolg van massale onderwerping door de zwakken, overlevingsdrang door de gedeeltelijk ontwaakten, of de meegaandheid van de afwijkende minderheid door toedoen van een geweerloop.

Elke vorm van narratieven gebaseerd op leugens en angst, die in wezen de meeste staatsverhalen zijn, zullen worden gebruikt om het volk verder tot slaaf te maken. Wat werd voorspeld door de eugenisten, die nu onder een meer geaccepteerd label werken, is precies de maatschappij die voor onze ogen wordt gecreëerd. Zelfs als men alle bewijzen van deze wereldovername in het verleden, wat er de afgelopen drie jaar is gebeurd en wat vandaag de dag door moderne eugenisten wordt nagestreefd, terzijde schuift, hoe kan de algemene bevolking dan zo blind blijven voor haar eigen vernietiging?

Hoe kan alles wat door de staat wordt ontworpen en uitgevoerd het belachelijke excuus blijven overleven dat toeval heet? Hoe kan iemand vertrouwen hebben in dit politieke fiasco, en iedereen blijven steunen met een Links of Rechts achter zijn naam? Hoe kan afhankelijkheid van dit criminele proces nog worden aanvaard, gezien alles wat er is gebeurd tijdens deze laatste aanzet tot deze fascistische, technocratische en communistische staat die openlijk en recht voor uw ogen wordt ontworpen en gebouwd? De overduidelijke en extreme tirannie die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden is niet afgenomen, zoals de zielige kudde ongetwijfeld niet begrijpt, maar gaat achter de schermen razendsnel vooruit. Alles gaat in de richting van het Chinese model, een model dat in de afgelopen vijf decennia is gebouwd, gekocht en betaald door Amerikaanse dollars.

We leven nu in een samenleving die wordt geregeerd door binnenlandse (staats)terroristen, en we worden voortdurend bedreigd door meer terrorisme. Deze fase van de staatsgreep begon met een vals “virus” genaamd “covid”. Met die valse vlag-oefening kwamen extreme maatregelen die bedoeld waren om de bevolking te isoleren en grote schade toe te brengen. Dit werd allemaal bereikt door een samenzwering die al minstens twee decennia lang was gepland en aangekondigd. Ons leven werd op zijn kop gezet voor een misdadige misleiding; velen werden gedwongen in huisarrest geplaatst, hun banen werden opgeheven, hun gezinnen in de steek gelaten, hun kinderen vergiftigd, hun bedrijven gesloten en hun vermogen om normaal te functioneren, te socialiseren, te reizen en hun gezinnen te onderhouden opzettelijk vernietigd. De meesten moesten dodelijke maskers dragen, waardoor de kostbare zuurstof die ze nodig hadden om te overleven werd ontnomen, en ze moesten vechten tegen de giftige stoffen die werden binnengebracht door de vergiften van de regering, de injecties met biowapens en de psychologische oorlogsvoering tegen de burgers. En dit was nog maar het begin.

We werden tegen elkaar opgezet en er werd van ons verwacht dat we immoreel en afschuwelijk gedrag zouden accepteren van criminele elementen die door deze regering en haar afschuwelijke sterke arm van politie en leger waren gebouwd, gefinancierd en gesteund. Miljarden dollars werden gedrukt om de rijken verder te verrijken, om deze en andere regeringen te bewapenen, om te gebruiken om de massakuddes van gewone mensen te controleren, en om systemen te bouwen die alleen bedoeld zijn om een nieuwe wereldorde te bevorderen. Miljarden en miljarden dollars werden gebruikt om het biowapen “covid-vaccin” te financieren, dat alleen was ontworpen om de mensheid te vernietigen door vernietiging van het immuunsysteem en regelrechte vergiftiging die leidt tot wat nu ironisch “sudden death syndrome” wordt genoemd. Hoe volkomen belachelijk is zo’n excuus; een schaamteloze leugen die alleen de dwazen voor de gek kon houden. Hoe kunnen zuigelingen, kinderen van drie jaar, atleten, gezonde mannen en vrouwen van jonge en middelbare leeftijd, plotseling sterven aan een naar men zegt onbekende oorzaak, dit na twee jaar opzettelijk ontworpen, dodelijke en giftige brouwsels die aan deze ongelukkige burgerij zijn opgedrongen?

Toen dit de zielige menigte begon te irriteren, werden er nieuwe “varianten” van een niet-bestaand “virus” uitgevonden, met meer extreme dodelijke dodelijke injecties genaamd “boosters”. Toen meer mensen deze idiotie in twijfel trokken, hoewel de meesten de leugens bleven accepteren, moesten er nieuwe angsttactieken en valse bedreigingen worden geïntroduceerd, wat leidde tot nog meer schade voor het publiek. De door de VS geleide, gestructureerde, gefinancierde en in scène gezette oorlog in Oekraïne maakte zeer versterkte terreurtechnieken mogelijk. Deze in scène gezette “oorlog” werd gebruikt om de wereldwijd onnodige voedsel- en energietekorten te verklaren. Door deze leugens, en opzettelijk veroorzaakte “tekorten”, wordt de wereld nu geconfronteerd met wat een voedsel- en energie-“crisis” wordt genoemd, net op tijd voor de winter.

Vervolgens was er meer universele coördinatie, vooral in het westen, van het massaal drukken van geld uit het niets, en renteverhogingen, waardoor een hyperinflatie ontstond die de wereld zwaar en nadelig heeft getroffen. Hierdoor stegen de prijzen van alle benodigdheden tot ongekende hoogten. De aanvoerlijnen werden opzettelijk stilgelegd tijdens deze zwendel, om grote schade te berokkenen aan iedereen die levensondersteunende goederen nodig had. Dit is een economisch Armageddon op steroïden, opzettelijk gecreëerd door de staat om de massa’s te schaden en afhankelijk te maken. De dreiging van een wereldoorlog werd ook weer gebruikt om de zielige kudde bang te maken.

Wat is u verteld dat er van deze kwaadaardige staat komt? Uw geld, bezittingen en spaargeld zullen, zoals gepland door de heersende klasse, worden vervangen, en de digitale valuta’s van de centrale banken (CBDC) zullen het nieuwe wereldwijde monetaire systeem worden, zodat totale controle over uw leven kan worden bereikt. U zal worden verteld waar u heen kunt gaan, wat u kunt kopen, en of u uw toegewezen toelage al dan niet mag gebruiken. Het komt allemaal neer op energiekredieten, waarbij ieder, als u zich gedraagt en doet wat u gezegd wordt, uw staatstoelage mag gebruiken als daarvoor toestemming wordt verleend. Dit alles zal gebaseerd zijn op de leugen “klimaatverandering”, en zal verplicht zijn om de aarde te laten overleven, terwijl de aarde en haar bevolking worden afgeslacht en gedecimeerd in naam van macht en controle.

De meesten van u denken dat u een pauze hebt gekregen, en dat de dingen “weer normaal worden”, terwijl in feite de primaire agenda van wereldcontrole elke dag sneller en sneller vordert, terwijl u volledig blind bent voor deze realiteit, omdat u gericht bent op elk subplotje en elk stukje dagelijkse kleinigheid dat u wordt voorgeschoteld door de staat en zijn media. Velen of de meesten van u zijn verdwaald in de mist van onwetendheid, terwijl uw levens met uw zegen worden verwoest.

De heersende “elites”, de “inlichtingendiensten”, het militair-industrieel complex, de bedrijfsmonsters, de regering en het uitschot van de technologische industrie, zullen allen op aarde opslokken. Deze dreiging van vernietiging is echt, het gebeurt, en alleen u kunt het stoppen. Ieder van ons moet als individu deelnemen aan de ontmanteling van dit kwaad dat dit land en de wereld heeft verteerd. Doen we dat niet, dan zal de hel op aarde het gevolg zijn, en zal het lot van uw kinderen en kleinkinderen in handen liggen van deze mensenhandelaren en controlerende duivels die uit zijn op wereldheerschappij.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Klaus Schwab: “Wij zijn er zeer trots op dat wij met onze Young Global Leaders in elk kabinet doordringen”

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Laat een bericht achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.