Europa wordt geconfronteerd met oversterfte: Waarom?

Adrian Clark via Flickr

Het oversterftecijfer blijft een controversieel maar onmiskenbaar onderdeel van ons “nieuwe normaal”. Er zijn vele theorieën over dit fenomeen, van gemiste kankerscreenings op het hoogtepunt van de pandemie tot overdoses van drugs, nog verergerd door de economische en emotionele impact van COVID-19. Het meest beangstigend is de mogelijkheid dat er een verband bestaat tussen vaccinatie en sterftecijfers. Momenteel beschikken wij niet over de gegevens om deze laatste mogelijkheid te analyseren. Personen of groepen die automatisch tot deze conclusie komen, moeten kritisch worden bekeken, schrijft Steven O’Connor.

Er zijn echter recente berichten uit Europa die onderzocht moeten worden. Op 16 september heeft Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie, de kwestie van oversterfte onder de loep genomen. Zij melden dat het sterftecijfer in juli 2022 in de hele EU met 16% is gestegen, tegenover 7% in juni en mei. Dit is het hoogste percentage voor 2022 tot nu toe en betekent ongeveer 53.000 extra sterfgevallen in juli in vergelijking met de maandelijkse gemiddelden van 2016-2019. Eurostat merkt op dat een deel van de stijging in juli te wijten kan zijn aan hittegerelateerde ziekten. Het sterftecijfer in juli varieerde per EU-land: Spanje en Cyprus noteerden respectievelijk 37% en 33%. Letland was het enige land dat in juli 2022 geen oversterftegevallen had. Vaccinsceptici wijzen erop dat Letland een relatief lage vaccinatiegraad heeft, maar de betekenis daarvan blijft speculatief, aangezien de vaccinatiegraad in Cyprus lager is dan het Europese gemiddelde.

Engeland en Wales registreren 26.000 extra sterfgevallen

Op 20 oktober publiceerde het British Medical Journal een opiniestuk getiteld “What is driving excess deaths in England and Wales?“. Daarin staat dat sinds april van dit jaar zowel in Engeland als in Wales het aantal sterfgevallen hoger is dan normaal of verwacht in vergelijking met voorgaande jaren. Van 2 april tot 30 september waren er ongeveer 26.000 extra sterfgevallen, 11% meer dan verwacht.

Ongeveer de helft van deze sterfgevallen hield verband met COVID-19, maar de andere helft moet nog worden vastgesteld. Uit de analyse bleek dat het sterftecijfer voor de gebruikelijke “top tien” doodsoorzaken niet hoger was dan verwacht. De meeste sterfgevallen waren echter te wijten aan “symptomen, tekenen en slecht gedefinieerde aandoeningen”. Factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zijn onder meer hart- en vaatziekten als gevolg van COVID-19, onvoldoende zorg voor de bevolking door de overbelaste NHS, en ongeveer 3 300 extra sterfgevallen tijdens de hittegolven van juni en augustus.

“Naïef” om te denken dat we het beter hadden kunnen doen?

Op 13 september besteedde The Guardian ook aandacht aan deze problemen. Ze richten zich ook op Engeland en Wales en laten zien dat er in Engeland ongeveer 900 extra sterfgevallen per week waren in vergelijking met de afgelopen jaren. Ze melden ook dat ongeveer de helft van de extra sterfgevallen rechtstreeks kan worden toegeschreven aan COVID-19, “maar de andere helft is raadselachtig omdat er geen duidelijke reden is die eruit springt”. Terwijl sommigen deze overtollige sterfgevallen als wapen hebben gebruikt om de wereldwijde lockdowns te bekritiseren, stelt The Guardian dat het “naïef” is om te denken dat we het beter hadden kunnen doen zonder deze nieuwe praktijken zoals de gezonde mensen in quarantaine te plaatsen. Zij stellen dat het gehavende gezondheidszorgsysteem waarschijnlijk een van de belangrijkste oorzaken is van de sterftecijfers en dat “de gezondheidszorg eindig is: de beste manier om middelen te sparen voor andere ziekten dan covid was om covide-infecties tot een minimum te beperken”.

Trend in opkomst in Amerika

In Amerika probeert de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) deze gegevens bij te houden.

U.S. CDC & Gezondheidsfeedback

De bovenstaande grafieken zijn gebaseerd op gegevens van de CDC en tonen sterfgevallen in heel Amerika sinds begin januari 2018. Elke blauwe balk vertegenwoordigt sterfgevallen door alle oorzaken. De gele lijn door de blauwe balken in de bovenste grafiek vertegenwoordigt het gemiddelde verwachte aantal sterfgevallen, terwijl de rode lijn de bovengrens voor oversterftegevallen weergeeft. Merk op dat de rode stippellijn het werkelijke aantal sterfgevallen boven de drempel weergeeft.

Uit verschillende rapporten blijkt dat sinds het begin van de pandemie het aantal overlijdens boven het verwachte aantal overlijdens – de “oversterfte” – zich duidelijk heeft voorgedaan in golven die overeenkomen met de door SARS-CoV-2 veroorzaakte pandemie, zoals blijkt uit bovenstaande diagrammen.

Uit een herziening van deze grafiek op basis van de beschikbare gegevens blijkt dat de golven leiden tot een dramatische toename van het aantal extra doden, waarbij de tweede wintergolf in 2020 de dodelijkste is (de eerste golf was ongetwijfeld de meest schokkende, met bijvoorbeeld een golf van doden in New York City).

Zoals academische onderzoekers in februari 2022 rapporteerden, nam het aantal COVID-doden af door een samenloop van factoren en krachten, variërend van vaccinatie en natuurlijke immuniteit tot minder virulente omicron-subvarianten (BA.2, BA.2.12.1, BA.4, BA.5) en meer beschikbare behandelingen en protocollen.

De stijging van het oversterftecijfer over de hele wereld zou de aandacht moeten trekken van nationale regeringen en mondiale gezondheidsorganisaties. In het algemeen wijzen de gegevens op een alarmerend aantal sterfgevallen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak hiervan is, en de onderliggende oorzaken zouden inderdaad een complex samenspel van factoren kunnen zijn, ongetwijfeld veroorzaakt door de pandemie die de hele wereld op zijn grondvesten heeft doen schudden. Of het COVID-19 massavaccinatieprogramma een boosdoener is, kunnen de media niet zeggen, omdat er eenvoudigweg niet genoeg gegevens zijn om dergelijke beweringen te doen. Elke oproep die dergelijke beweringen doet, moet nauwkeurig worden onderzocht. Anderzijds zijn de media er zeker van dat de gegevens over vaccinatieschade na COVID-19 werden achtergehouden omdat de sociaal-economische, politieke en volksgezondheidsinstanties rekenden op massale universele vaccinatie als middel om de pandemie te overwinnen. Maatschappelijke leiders benadrukten consequent deze massavaccinatie en probeerden aarzelingen over vaccins te voorkomen of te overwinnen, zelfs als dit betekende dat verontrustende gegevens moesten worden vermeden of, in sommige gevallen, zelfs verdoezeld. Maar ondanks de vermeende of werkelijke maatschappelijke voordelen zijn er reële kosten verbonden aan deze aanpak.

Naarmate het publiek zich bewust wordt van deze dynamiek, zal het natuurlijk vraagtekens zetten bij de motieven, bedoelingen en, in veel gevallen, de integriteit van overheidsinstellingen.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Ze logen over het vaccin: Video laat zien hoe je bedrogen werd

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Laat een bericht achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.