Gevallen van “onverwacht overleden” stijgen met meer sterfgevallen in 2022 dan in 2020-2021 naarmate mensen COVID-19-vaccins blijven krijgen

Het feit dat de sterfte onder voorheen gezonde jonge mensen nu wereldwijd explodeert, staat niet langer ter discussie, aangezien zelfs de bedrijfsmedia zich over dit tragische fenomeen hebben moeten buigen, bericht Brian Shilhavy.

De Telegraph berichtte deze week:

Het aantal oversterftegevallen in Engeland en Wales ligt momenteel hoger dan in de belangrijkste pandemiejaren 2020 en 2021, zo blijkt uit cijfers.

De hele maand oktober zijn er gemiddeld 1.564 oversterftegevallen per week geweest, vergeleken met een wekelijks gemiddelde van slechts 315 in 2020 en 1.322 in 2021.

Uit de laatste cijfers van het Office for National Statistics (ONS) blijkt dat er in de week tot 21 oktober 1.714 oversterftegevallen waren in Engeland en Wales, waarvan slechts 469 als gevolg van Covid – slechts 27 procent van het totaal.

Dat is 16,8 procent hoger dan normaal. Het aantal oversterftegevallen ligt ook hoger dan het vijfjarige gemiddelde van vóór Covid in oktober van 2015 tot 2019, zo blijkt uit de cijfers.

Het oversterftecijfer is hardnekkig hoog en vertoont geen tekenen van vertraging, ondanks een daling van het aantal coronavirusgevallen.

Gegevens van het Institute of Faculty of Actuaries Continuous Mortality Investigation (CMI), dat rekening houdt met de vergrijzing van de bevolking, tonen ook een aanzienlijke stijging van het oversterftecijfer.

Het CMI stelde vast dat er deze week 13 procent meer sterfgevallen waren dan wanneer de sterftecijfers hetzelfde zouden zijn als in 2019. (Bron)

Gevallen van mensen die “onverwacht overlijden” worden nu elke dag gemeld in de bedrijfsmedia, omdat het onmogelijk is dat al deze “oversterftegevallen” voor het publiek verborgen blijven.

Er is een Bitchute videokanaal genaamd “checkur6” dat video’s compileert van mediaverslagen van deze “plotselinge sterfgevallen” van voorheen jonge, gezonde mensen, en dit is er een die 300+ meldingen van sterfgevallen, verwondingen en ziekte documenteert in de 4 weken voorafgaand aan 25 oktober 2022:

Wat geen van deze bedrijfsmediabronnen natuurlijk durft te bespreken is of deze jonge, voorheen gezonde mensen waren ingeënt met COVID-19 vaccins, en welke mogelijke rol de experimentele vaccins kunnen hebben gespeeld in hun “onverwachte” dood.

De reden hiervoor is ongetwijfeld dat de bedrijfsmedia vandaag de dag geen industrie is die in een vrije markt kan bestaan, en daarom afhankelijk is van sponsors om hen te financieren, en de grootste sponsors zijn afkomstig uit de farmaceutische industrie.

Zelfs maar suggereren dat de COVID-19 vaccins enige rol hebben gespeeld bij deze “onverwachte” sterfgevallen zou ertoe leiden dat mensen hun vaccinproducten niet meer willen nemen, en het zou hen ook blootstellen aan strafrechtelijke vervolging.

Zoals reeds eerder gemeld, hebben de criminele overheidsinstanties die de farmaceutische industrie beschermen deze sterfgevallen in de VS het etiket Sudden Adult Death Syndrome (SADS) opgeplakt en een nieuwe term en categorie ontwikkeld om de ziekten te verklaren die verlammend werken op degenen die niet sterven, genaamd “Long COVID.”

Het probleem met het gebruik van “Long COVID” als de naam voor een ziekte, is dat het gewoon gebaseerd is op een lijst van symptomen, dezelfde symptomen die te vinden zijn in het Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) van de Amerikaanse overheid naar aanleiding van COVID-19 vaccins, en er is geen laboratoriumtest om “Long COVID” te diagnosticeren.

Als zorgverzekeraars gedwongen zouden worden de kosten voor de behandeling van al deze gevallen van “Long COVID” te dekken, zou dat vrijwel zeker de financiële ondergang van de verzekeringssector betekenen.

Zie:

“Long COVID” is the Term Now Used to Cover Up COVID Vaccine Injuries as Health Insurance Companies Face Financial Collapse

Ondertussen worden de nieuwe COVID-19 bivalente boosterprikken nog steeds uitgedeeld, en in de korte tijd dat deze nieuwe goedgekeurde prikken op de markt zijn, zijn er al 6.777 gevallen gemeld bij VAERS, waaronder 50 sterfgevallen. (Bron)

Het totale aantal Amerikaanse gevallen naar aanleiding van alle COVID-19 vaccins sinds ze in december 2020 een vergunning voor noodgebruik kregen, bedraagt nu 1.453.323 inclusief 31.818 sterfgevallen. (Bron)

Minder dan 1% van de vaccinverwondingen en sterfgevallen worden gemeld aan VAERS (bron), en 62% van alle gevallen die in de afgelopen 32+ jaar sinds de start van de database in 1990 in VAERS zijn ingediend, zijn nu voor de COVID-19-prikken, en 77% van de sterfgevallen na vaccins die sinds 1990 in VAERS zijn geregistreerd, zijn sinds december 2020 gebeurd na de COVID-19 experimentele vaccins.

Maar volgens de Amerikaanse regering zijn deze COVID-19 prikken “veilig en effectief” en hebben ze niets te maken met al deze “onverwachte sterfgevallen.”

En de meerderheid van het publiek gelooft hen, en blijft in de rij staan om hun injecties te halen.

Zie ook:

Meer dan 7 miljoen views!

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dokters ontdekken dat grafeen wordt overgedragen van de COVID Gevaccineerden op de Ongevaccineerden, en dat het bloedcellen vernietigt & bloedklonters veroorzaakt

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Laat een bericht achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.