Nieuwe studie toont aan dat de rest van de wereld China en Rusland steunt

De VS bereiden zich voor om meerdere B-52 bommenwerpers met nucleair vermogen te stationeren in het noorden van Australië, wat de massamedia een “signaal aan China” noemen, het zoveelste voorbeeld van de gedwongen onderdanigheid van Australië als een militaire en inlichtingenbron van de VS.

“Het hebben van bommenwerpers die het Chinese vasteland kunnen bereiken en mogelijk kunnen aanvallen, kan heel belangrijk zijn om China het signaal te geven dat zijn acties boven Taiwan zich ook verder kunnen uitbreiden,” vertelde Becca Wasser van de denktank Centre for New American Security aan ABC, schrijft Caitlin Johnstone.

“Dit is een gevaarlijke escalatie. Het maakt Australië een nog groter deel van de wereldwijde kernwapendreiging voor het bestaan van de mensheid – en door de toenemende militaire spanningen wordt onze regio verder gedestabiliseerd,” twitterde Greens senator David Shoebridge over de opruiende provocatie.

This is a dangerous escalation. It makes Australia an even bigger part of the global nuclear weapons threat to humanity’s very existence – and by rising military tensions it further destabilises our region https://t.co/OTSSfV25fJ

— David Shoebridge (@DavidShoebridge) October 30, 2022

Een nieuw artikel in de Australian Financial Review met de titel “Australische allianties in Azië zijn een verhaal van twee regio’s” gaat openhartig in op de recente sancties van de regering Biden die erop gericht zijn de Chinese technologie-industrie te ondermijnen in wat volgens de auteur James Curran terecht “ondubbelzinnig een nieuwe koude oorlog is.” Curran beschrijft de onmogelijke taak van Australië om de steeds bredere kloof te overbruggen tussen zijn belangrijkste handelspartner China en zijn belangrijkste “veiligheids”partner de VS, terwijl Washington Canberra en de ASEAN-landen voortdurend onder druk zet in de richting van een steeds grotere vijandschap met Peking.

“Er staat voor de ASEAN-landen, net als voor Australië, veel op het spel om zich te verzetten tegen het begin van een gespleten wereld,” schrijft Curran.

Maar die tweedeling wordt in een razend tempo doorgevoerd, waarbij zowel harde als zachte machtsmaatregelen worden gebruikt. Australiërs zijn bestookt met steeds agressievere anti-China propaganda, en als gevolg daarvan zegt nu bijna de helft van hen bereid te zijn oorlog te voeren om Taiwan te verdedigen tegen een aanval van het vasteland, terwijl een derde zegt een oorlog tegen China om de Salomonseilanden te steunen.

Uit een recente studie van Cambridge blijkt dat deze vijandigheid jegens China de laatste jaren niet alleen in Australië is toegenomen, maar in alle “liberale democratieën” van de door de VS gecentraliseerde machtsalliantie. Maar het interessante is dat de publieke opinie in de veel grotere rest van de wereldbevolking precies omgekeerd is: mensen buiten de Amerikaanse machtscluster zijn net zo dol op China als mensen binnen die machtscluster er vijandig tegenover staan. Deze verhouding geldt ook grotendeels voor Rusland.

“Van de 1,2 miljard mensen in de liberale democratieën van de wereld heeft driekwart (75%) een negatief beeld van China en 87% van Rusland,” aldus het rapport. “Voor de 6,3 miljard mensen die in de rest van de wereld wonen, is het beeld echter omgekeerd. In deze samenlevingen staat 70% positief tegenover China en 66% positief tegenover Rusland.”

Fascinating research by the University of Cambridge!

Whilst in Western liberal democracies (1.2bn people) 75% hold a negative view of China, in the rest of the world (6.3bn people) 70% feel positively towards China. In those countries, China has even overtaken the US!

Small pic.twitter.com/CGF8KtEdis

— Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) October 30, 2022

Uit het rapport blijkt dat in de “ontwikkelingslanden” de waardering voor China groter is dan die voor de VS:

“Voor het eerst staan iets meer mensen in ontwikkelingslanden (62%) positief tegenover China dan tegenover de Verenigde Staten (61%). Dit geldt vooral voor de 4,6 miljard mensen die leven in landen die worden gesteund door het Belt and Road Initiative, onder wie bijna twee derde een positief beeld heeft van China, vergeleken met slechts een kwart (27%) in niet-deelnemende landen.”

Uit het rapport blijkt dat de waardering van Rusland in het westen is gekelderd, maar dat het in het oosten ondanks de inval in Oekraïne brede steun geniet:

Het echte terrein van de internationale invloed van Rusland ligt echter buiten het Westen. 75% van de respondenten in Zuid-Azië, 68% in Franstalig Afrika en 62% in Zuidoost-Azië blijft het land positief beoordelen ondanks de gebeurtenissen van dit jaar.

Ik kreeg voor het eerst kennis van het Cambridge-onderzoek via een Twitterdraadje van Arnaud Bertrand (die uitstekend is om te volgen als je toevallig die duivelse app gebruikt). Bertrand wijst op gegevens in de studie waaruit blijkt dat de mening van de VS over China begon te dalen, niet na de uitbraak van Covid eind 2019, maar na 2017, toen de VS hun propagandacampagne tegen Beijing begonnen op te voeren.

A puzzling observation in today’s world is that almost no Western leader has laid out a positive vision for the future.

Take Biden for instance. His big vision is “democracies vs autocracies”. Meaning his vision for the future of the world is conflict. How positive is that?

— Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) October 24, 2022

Afgezien van het feit dat de immens geavanceerde propagandamachine van de VS zich natuurlijk vooral richt op waar de rijkdom en de militaire vuurkracht van de wereld berust, terwijl zij haar mondiale agenda’s doordrijft, en afgezien van het feit dat degenen in de landen van het Belt and Road Initiative blijkbaar denken dat zij profiteren van hun economische betrekkingen met China, kan het verschil tussen de “ontwikkelde” en de “ontwikkelingslanden” in hun perceptie van de VS en zijn vijanden ook gedeeltelijk worden verklaard door een andere tot nadenken stemmende draad van Arnaud Bertrand, die ik hier in zijn geheel zal citeren:

Een raadselachtige vaststelling in de wereld van vandaag is dat bijna geen enkele westerse leider een positieve toekomstvisie heeft uiteengezet.

Neem bijvoorbeeld Biden. Zijn grote visie is “democratieën versus autocratieën”. Zijn visie op de toekomst van de wereld is dus conflict. Hoe positief is dat?

Vergelijk dit met China: tussen “nationale verjonging” en “gemeenschappelijke welvaart” in eigen land en het “mondiale veiligheidsinitiatief” als hun visie op betere internationale betrekkingen; iedereen is heel duidelijk over de reis die zij ondernemen.

Dit is een belangrijke, zo niet de belangrijkste reden waarom het “Westen” geen schijn van kans heeft om de “rest” ervan te overtuigen zich bij hen aan te sluiten.

Er is gewoon niets om zich bij aan te sluiten! Behalve een conflict, denk ik, maar je sluit je aan bij een conflict om te vechten voor een visie – voor een betere wereld – het conflict zelf kan niet de visie zijn!

Dit doet me denken aan wat George Kennan, de architect van de koude oorlog, schreef: om te winnen moest Amerika volgens hem “bij de volkeren van de wereld in het algemeen de indruk wekken van een land dat weet wat het wil, dat met succes de problemen van zijn binnenlandse leven en de verantwoordelijkheden van een wereldmacht aanpakt, en dat een geestelijke vitaliteit heeft die zich staande kan houden tussen de grote ideologische stromingen van die tijd”.

Geeft Amerika vandaag deze indruk?

Zelfs in mijn eigen land, Frankrijk. Vraag een willekeurige Fransman wat Macrons visie op de toekomst van Frankrijk en de wereld is, wat het grote plan is, en je krijgt zeer verbaasde blikken. “Het pensioenstelsel hervormen zodat we langer moeten werken?”

De waarheid is dat er niets, nada, rien is!

Wat we in het Westen in wezen hebben zijn politici. Zij denken dat het hun taak is herkozen te worden en te proberen de cijfers die de kiezers belangrijk vinden te beïnvloeden: BBP, werkloosheid, schuldniveaus, CO2-uitstoot, enz. Echte leiders zijn uitgestorven (of verdwenen naar het Oosten).

Het is eigenlijk heel triest, het geeft aan hoezeer het Westen tegenwoordig intellectueel in verval is. De tijd van de Verlichting en de grote revoluties is echt voorbij. We zitten opgescheept met onze middelmatige operatoren.

Daarom is dit ook zo’n gevaarlijke tijd. Een positieve visie geeft vertrouwen, geeft hoop, motiveert en doet mensen uitkijken naar wat komen gaat. Het Westen heeft niets van dat alles.

De toekomst is eng, de overheersende gevoelens zijn angst en woede.

En als er veel angst en woede is, moeten die gevoelens ergens heen. En onze operatoren willen zeker niet dat zij dat zijn! Dus is het China, Iran, al die “buitenlanders” die ” onze vrijheid haten “.

Perfect recept voor een heel slecht conflict…

Laat u alstublieft niet voor de gek houden!

MUST WATCH: The brilliant Professor Sachs speaks the truth and offers his wisdom and advice for humanity.

“The real struggle of the world is to live together and overcome our common crises of environment and inequality.”

Original video: https://t.co/WFZAbS1cPG pic.twitter.com/zhW3IIOXQ6

— Kimmee Lee (@KimmeeLee2) October 22, 2022

De overwegingen van Bertrand echoën een recent citaat van professor Jeffrey Sachs op het Athens Democracy Forum: “De grootste fout van president Biden was te zeggen dat de grootste strijd in de wereld gaat tussen democratieën en autocratieën. De echte strijd van de wereld is om samen te leven en onze gemeenschappelijke crises van milieu en ongelijkheid te overwinnen.”

We zouden inderdaad kunnen streven naar een positieve visie op de toekomst, één die streeft naar “gemeenschappelijke welvaart” en “betere internationale betrekkingen,” één die werkt aan het verhelpen van ongelijkheid en het aanpakken van de dreigende milieucrisis. In plaats daarvan wordt de wereld in tweeën gesplitst, wat volgens de geschiedenis waarschijnlijk een aanwijzing is dat er voor onze soort iets heel ergs in het verschiet ligt, tenzij we het roer drastisch omgooien.

Het is de moeite waard dit alles in gedachten te houden, nu er bommenwerpers met kernwapens worden ingezet in Australië; nu de NAVO overweegt kernwapens te verplaatsen naar de grens van Rusland in Finland; nu de regering Biden volledig inzet op economische oorlogsvoering met China, ongeacht de gevolgen; terwijl Rusland de VS ervan beschuldigt de nucleaire drempel te verlagen door het arsenaal in Europa te moderniseren tot “slagveldwapens”; terwijl de voorzitter van de Council on Foreign Relations openlijk toegeeft dat de VS nu bezig is de opkomst van China op het wereldtoneel een halt toe te roepen; terwijl China zich bereid verklaart de banden met Rusland volledig te versterken.

We zouden zo’n prachtige, gezonde, samenwerkende wereld kunnen hebben, en die wordt door het toilet gespoeld omdat een Imperium zijn invloed op de rijkste bevolkingsgroepen op onze planeet gebruikt om alle andere bevolkingsgroepen te domineren. Deze domme, krankzinnige zoektocht naar unipolaire planetaire overheersing kost ons alles en levert ons niets op, en het zullen de armsten en zwaksten onder ons zijn die daar het meest onder lijden.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Poetin zegt bondgenoten “geen haast” in Oekraïne, waarschuwt voor “ernstiger” actie in het verschiet

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Laat een bericht achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.