Oorlogsvoorbereidingen in heel Duitsland: Ombouwen van ondergrondse faciliteiten tot schuilplaatsen – Verzamelen van water, blikvoedsel en kaarsen

De autoriteiten van het land hebben voor de derde keer op rij Duitse burgers gewaarschuwd. De civiele bescherming van het land heeft “alarm geslagen” en vraagt de burgers om “water, blikvoedsel en kaarsen te verzamelen” en merkt op dat ondergrondse voorzieningen worden omgebouwd tot schuilplaatsen. Dit verklaarde het hoofd van het agentschap, Ralph Tissler, tegenover Welt, schrijft Warnews24/7.

De officiële reden is grootschalige stroomonderbrekingen vanaf begin 2023. Maar het zou, op basis van andere waarschuwingen, een voorwendsel kunnen zijn voor andere, slechtere ontwikkelingen…

Bovendien is zijn verwijzing naar de schuilbunkers van het land verontrustend, wat duidt op voorbereidingen voor een oorlogszuchtige inzet.

Ralph Teasler vroeg degenen die daartoe in staat zijn hun generatoren stand-by te houden, zodat het telefoonnet niet wordt verstoord, en hij verwees ook naar de oorlogsschuilkelders.

Hij zei dat hij in zijn eigen huis al water heeft opgeslagen, evenals vele dozen met conserven, genoeg voor 10 dagen.

Hij voegde eraan toe dat men naast voorraden vooral een radio op batterijen en kaarsen nodig heeft, evenals de belangrijkste persoonlijke documenten die in geval van nood beschikbaar zijn.

De staat en bedrijven, die grotendeels in handen zijn van de particuliere sector, moeten nauwer samenwerken, aldus het hoofd van het Federaal Agentschap voor Civiele Bescherming.

Hij zei bijvoorbeeld dat het noodzakelijk is om faciliteiten te beschermen tegen stroomuitval met noodgeneratoren. Als de stroomvoorziening voor langere tijd wordt onderbroken, wordt het vaste netwerk eveneens onderbroken en kan men dus op een gegeven moment zijn mobiele telefoon niet meer opladen.

Maar voordat het zover is, kan het hele telefoonnetwerk uitvallen omdat de zendantennes elektriciteit nodig hebben – die niet langer beschikbaar zal zijn.

“Dan zijn mensen niet meer bereikbaar”, maakte Tissler duidelijk.

“We moeten ervan uitgaan dat er in de winter stroomonderbrekingen zullen zijn,” aldus Tissler – niet alleen door een gebrek aan stroom, maar ook door gerichte, tijdelijke uitschakelingen door exploitanten om de netten te beschermen en een algemene black-out te voorkomen.

“Dit risico neemt toe vanaf januari en februari, dus we gaan ervan uit dat er vanaf dan op sommige plaatsen gedurende een bepaalde periode stroomonderbrekingen zullen zijn”, aldus het hoofd van de civiele bescherming in Duitsland.

Sommige gemeenten en overheden in Duitsland zijn werkelijk voorbeeldig in hun voorbereiding op mogelijke stroomonderbrekingen, met nauwkeurige plannen en het waarborgen van de stroomvoorziening met noodaggregaten ter plaatse. Anderen bevinden zich in een veel slechtere positie en zijn onvoldoende voorbereid. Dit varieert, net als bij de autoriteiten.

“Zoals ik al zei, verwachten we kortstondige, zogenaamde blackouts, geen langdurige, grootschalige blackouts. Maar ook daarvoor is een goede voorbereiding belangrijk,” merkt hij op.

“Een paar maanden geleden was dat bewustzijn erg laag,” zegt de heer Tissler, “naar mijn indruk, omdat Duitsland de afgelopen decennia relatief weinig ernstige crises heeft meegemaakt. Ondertussen merk ik echter dat veel mensen zich steeds meer bewust zijn van de mogelijke risico’s.”

Weinig schuilplaatsen

Tissler verzekerde dat hij geen “conventionele vijandelijkheden op Duits grondgebied in de nabije toekomst” verwachtte. Maar “zelfs als er oorlog wordt gevoerd in buurlanden, worden de levens van Duitsers rechtstreeks getroffen”, merkte hij op.

Hij wees er echter op dat er in het verleden meer schuilkelders waren in Duitsland, maar zelfs voor het einde van de Koude Oorlog waren er genoeg om hooguit 3 procent van de bevolking te beschermen.

“We zijn bezig met de voorbereidingen een deskundig advies uit te brengen over welke faciliteiten die nog bruikbaar zijn behouden kunnen worden,” aldus de heer Tissler.

“Ik wil de uitkomst niet voorspellen, maar ik kan me niet voorstellen dat we in Duitsland een programma voor de bouw van schuilkelders zullen starten. Dat zou erg duur zijn en de bouwtijd zou erg lang zijn.

In plaats daarvan richten wij ons op de vraag hoe bestaande voorzieningen kunnen worden omgebouwd tot opvangcentra. Ik heb het over ondergrondse garages, tunnels of ondergrondse spoortunnels,” zei hij.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Europa kan de winter niet overleven

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Laat een bericht achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.