Over Covid-sterfte en Covid-oversterfte..!

Wat een chaos in de ‘nasleep’ van de pandemie, die dat gewoon NIET was..! Geloof jij het nog, ben je al weer bezig met boosteren en jezelf, je eigen immuunsysteem failliet aan het verklaren, om deze aandoening het hoofd te bieden..? Lees dan dit verhaal en zie dat het helemaal NIET GAAT om bestrijden van die ziekte, maar dat er -DOOR KEIHARDE FEITEN BEWEZEN- een héél ander verhaal speelt..

Minimaal een zg. ‘dubbele agenda’, waarbij dát wat wordt uitgerold, een heel ander doel dient, dan dat wij er van geloven..! Vaccinaties die geen vaccins zijn, maar genetische middelen; néé, geen wappietaal, maar FEIT. Inmiddels lopen de heftige berichten de spuitgaten uit. Een voorbeeld kwam zojuist, tijdens de opmaak van dit artikel weer binnen. En zo gaat het maar door..

De Britse regering geeft toe dat vaccins het natuurlijke immuunsysteem hebben beschadigd van diegenen die zich dubbel hebben laten inenten. Hun bericht is, dat wanneer je eenmaal dubbel ge’prikt’, je nooit meer volledige natuurlijke immuniteit kunt verwerven tegen Covid-varianten – of mogelijk enig ander virus..! In haar ‘COVID-19 Vaccine Surveillance Report’ van week 42 (3e week oktober), geeft het Britse ministerie van Volksgezondheid toe (pag.23 PDF HIER) dat ‘N-antilichaamniveaus lager lijken te zijn bij mensen die besmet raken na twee doses vaccinatie’.

Verder wordt gezegd dat deze daling van antilichamen in wezen permanent is. Wat betekent dit? We weten dat vaccins infectie of overdracht van het virus niet voorkomen (elders in het rapport staat zelfs dat gevaccineerde volwassenen nu veel meer kans hebben om besmet te raken dan niet-gevaccineerde). De Britten vinden nu dat het vaccin het vermogen van het lichaam verstoort om na infectie antilichamen te maken, niet alleen tegen het spike-eiwit maar ook tegen andere delen van het virus. In het bijzonder blijken gevaccineerde mensen geen antilichamen te vormen tegen het nucleocapside-eiwit, de enveloppe van het virus, dat een cruciaal onderdeel is van de reactie bij niet-gevaccineerde mensen. Op lange termijn zijn de gevaccineerden veel vatbaarder voor eventuele mutaties in het spikeiwit, zelfs als ze al een keer of vaker zijn geïnfecteerd en genezen. De niet-gevaccineerden daarentegen krijgen een blijvende, zo niet permanente, immuniteit voor alle stammen van het vermeende virus nadat ze er ook maar één keer op natuurlijke wijze mee zijn besmet. Bron:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf De eerste verzekeringsmaatschappijen krabbelen terug omdat er een enorme golf claims op hen afkomt. Anthony Fauci bevestigt dat de PCR-test geen levende virussen kan opsporen. Anthony Fauci bevestigt dat noch de antigeentest noch de PCR-test ons kan vertellen of iemand besmettelijk is of niet!!! Dit ontkracht alle grondslagen van de zogenaamde pandemie. De PCR-test was de enige aanwijzing voor een pandemie. Zonder PCR-TEST geen pandemie Voor alle perswerkers, artsen, advocaten, aanklagers enz. DIT is de laatste sleutel, het ultieme bewijs dat de maatregelen allemaal onmiddellijk moeten worden opgeheven

x
x

Over Covid-sterfte en Covid-oversterfte..!

2022 © WantToKnow.nl + Leon de Winter (column)

x

Een van de meest consistente inspanningen van ‘experts’ tijdens de vroege stadia van de pandemie was om te proberen het publiek ervan te doordringen dat COVID een extreem dodelijke ziekte was.  Hoewel het duidelijk was en is, dát COVID voor extreem bejaarden en ernstig immuun-gecompromitteerde mensen, aanzienlijke en ernstige gezondheidsproblemen met zich kan meebrengten, hebben de ‘expert-wetenschappers’ hun uiterste best gedaan om mensen van alle leeftijdsgroepen, ervan te overtuigen dat ze in ernstig gevaar waren. Dat de ziekte ‘zomaar’ kon opduiken en dat daarvoor het ‘vaccin’ nemen, de veiligste weg zou zijn. Inmiddels zitten we met de behoorlijk BEROERDE gevolgen van de massale toediening van het GMO-mRNA-MIDDEL, zoals een enorme oversterfte.

Aanvankelijk leverde de Wereldgezondheidsorganisatie, in hun oneindige incompetentie, een substantiële bijdrage aan de angst-perceptie van een ‘pandemie’, die feitelijk, zo blijkt achteraf uit allerlei FEITEN, een PLANDEMIE was.. De WHO beweerde dat het sterftecijfer door COVID-19 schrikbarend hoog was.

In maart 2020 deed de WHO met zeer weinig gegevens de  alarmerende bewering (HIER)  dat 3,4% van de mensen die COVID kregen, overleden zou zijn. Het Amerikaanse CNBC meldde dat een vroege persconferentie door WHO-directeur-generaal Tedros Ghebreyesus die verwachte mortaliteit van COVID-19 vergeleek met griep. Deze uitspraak deed hij tijdens een persconferentie op het WHO-hoofdkantoor in Genève.

“Wereldwijd is ongeveer 3,4% van de gemelde gevallen van COVID-19 overleden”.

Hoewel het ‘experts’ vergeven kan worden dat ze onzeker zijn over het sterftecijfer van een gloednieuwe ziekte, met zeer weinig beschikbare gegevens, heeft het angstaanjagende en wereldveranderende beleid dat op basis van deze schattingen is uitgevaardigd, onberekenbare schade aangericht..!! Het is nu algemeen bekend en geaccepteerd dat deze schattingen enorm onjuist waren, in de benoemen van de grootte/omvang. Maar een nieuw artikel van een van ’s werelds toonaangevende experts bevestigt dat ze er zelfs meer naast zaten dan we ons eerder realiseerden.

Het artikel van de Amerikaanse John Ioannidis
Deze arts/medisch-wetenschappers is één van de meest toonaangevende deskundigen in de VS, op het gebied van volksgezondheid, werkzaam aan de Stanford University als hoogleraar geneeskunde in Stanford Prevention Research, afdeling ‘Epidemiology and Population Health’ en onderwijst eveneens ‘Statistiek en biomedische gegevenswetenschap’.

Je zou denken dat deze onberispelijke kwalificaties en diens staat van dienst als een van de meest gepubliceerde en geciteerde wetenschappers in de moderne wereld, hem zouden beschermen tegen kritiek, maar helaas is dat niet langer hoe ‘De Wetenschap’ werkt. Ioannidis wekte voor het eerst de woede van ‘The Keepers of The Science’ vroeg in de uitbraak, toen hij waarschuwde dat de samenleving geweldige beslissingen zou kunnen nemen op basis van beperkte gegevens die nog van slechte kwaliteit waren.

In een onderzoek waaraan hij deelnam, een zg. ‘seroprevalentiestudie’, die werd uitgevoerd in Santa Clara County (Cal.), onder leiding van Dr. Jay Bhattacharya, werd gekeken naar de prevalentie van antilichamen in het gebied van San Jose. Daaruit kwam tot de conclusie naar boven, dat COVID zich in maart en april 2020, al aanzienlijk meer verspreidde dan de meeste mensen zich realiseerden.

Dit had verstrekkende gevolgen, maar de belangrijkste onthulling lag tussen de regels van de conclusie verborgen: de schattingen van het sterftecijfer van COVID die door ‘wetenschappers’ en de WHO werden gebruikt, waren ‘vrijwel zeker’ veel te hoog. Dus mensen werden wel ziek, sneller dan gedacht, maar het STERFTECIJFER lag gewoon heel laag..!

Die schattingen zijn gemaakt in de veronderstelling dat COVID-gevallen overweldigend detecteerbaar waren. En dat Covid-19-gevallen werden vastgelegd door te testen. En dat dus het volgen van sterfgevallen zou kunnen worden bereikt met een ‘sterftecijfer’, in plaats van ‘sterftecijfer door infecties’. Dat was de fout die Tedros en de WHO tweeënhalf jaar geleden maakten. Maar voor het leveren van substantieel bewijs en gegevens dat COVID minder dodelijk was dan aanvankelijk werd gevreesd, werd Ioannidis (en Bhattacharya) natuurlijk aangevallen vanuit de ‘expertgemeenschap’.

En, in wat nu een bekende belediging is geworden, werden degenen achter het onderzoek belasterd als COVID-minimalizers en gevaarlijke complottheoretici, die mensen zouden laten doden door het virus niet serieus genoeg te nemen. De denigrerende en door onbenullen gebruikte kwalificatie ‘Wappie’ werd geboren. Een teken van onbenul en domheid door de etiketttenplakker.

Vastberaden doorgaan..!
Maar John Ioannidis bleef onverschrokken en met verschillende auteurs bracht hij onlangs nog een recensie uit van het infectiesterftecijfer van COVID. Belangrijk is dat de paper kijkt naar de periode vóór vaccinatie en de niet-bejaarde leeftijdsgroepen behandelt; degenen die het meest werden getroffen door COVID-beperkingen en eindeloze mandaten.

De nummers
Het infectiesterftecijfer (IFR) van COVID-19 onder niet-ouderen bij afwezigheid van vaccinatie of eerdere infectie is belangrijk om nauwkeurig in te schatten, aangezien  94% van de wereldbevolking jonger is dan 70 jaar en 86% jonger is dan 60 jaar :

 94% van de wereldbevolking is jonger dan 70 jaar.
6% is ouder dan 70 jaar.
86% is jonger dan 60 jaar.

Voor degenen van 0-69 jaar, die 94% van de wereldbevolking uitmaken, was het sterftecijfer 0,095%, wat betekent dat het overlevingspercentage voor bijna 7,3 miljard mensen 99,905% was.

Dus wat hebben ze gevonden? Het mediane sterftecijfer door infectie voor personen van 0-59 jaar was 0,035%. Dit vertegenwoordigt 86% van de wereldbevolking en het overlevingspercentage voor degenen die vóór de vaccinatie besmet waren met COVID was 99,965%. Voor degenen van 0-69 jaar, die 94% van de wereldbevolking uitmaken, was het sterftecijfer 0,095%, wat betekent dat het overlevingspercentage voor bijna 7,3 miljard mensen 99,905% was.

Die overlevingspercentages zijn duidelijk schrikbarend hoog, wat al tot frustratie leidt dat er beperkingen werden opgelegd aan alle leeftijdsgroepen, terwijl gerichte bescherming voor 70-plussers of met een aanzienlijk verhoogd risico een veel beter te verkiezen manier van handelen zou zijn geweest. Maar het wordt erger..! De onderzoekers deelden de demografie op in kleinere groepen, waarbij ze de toename van het risico onder oudere populaties lieten zien, en omgekeerd, hoe oneindig klein het risico was onder jongere leeftijdsgroepen.

60-69 jaar, sterftecijfer 0,501%, overlevingspercentage 99,499%
Leeftijden 50-59, sterftecijfer 0,129%, overlevingspercentage 99,871%
Leeftijden 40-49, sterftecijfer 0,035% overlevingspercentage 99,965%
30-39 jaar, sterftecijfer 0,011%, overlevingspercentage 99,989%
20-29 jaar, sterftecijfer 0,003%, overlevingspercentage 99,997%
Leeftijden 0-19, sterftecijfer 0,0003%, overlevingskans 99,9997%

Deze cijfers zijn over de hele linie verbazingwekkend en geruststellend laag.
Maar voor kinderen bestaan ​​ze bijna niet. Maar in de herfst van 2021 was Fauci nog steeds bang voor de risico’s van COVID voor kinderen om de vaccinatiegraad te verhogen, en zei in een interview dat het geen ‘goedaardige situatie’ was:

“We willen zeker zoveel mogelijk kinderen binnen deze leeftijdsgroep laten vaccineren, want zoals jullie hebben gehoord en gemeld, is dit geen, weet je, een goedaardige situatie.”

Het is bijna onmogelijk voor welke ziekte dan ook om minder risico te lopen, of ‘goedaardiger’ dan een risico op overlijden van 0,0003%. Zelfs in oktober 2021, tijdens datzelfde  interview met NPR (HIER) , zei Dr. Tony Fauci dat kinderen maskers dienen blijven dragen, als een ‘extra stap’ om hen te beschermen, zelfs na vaccinatie:

En als je dat soort virale dynamiek hebt, zelfs als je kinderen hebt gevaccineerd, wil je zeker ervoor zorgen dat je een extra stap zet om ze te beschermen. Dus ik kan je geen exact aantal geven van wat dat zou zijn in de dynamiek van het virus in de gemeenschap, maar hopelijk zullen we daar binnen een redelijke termijn komen.

Weet je, maskers zijn nu vaak – zoals we zeggen, ze zijn niet voor altijd. En hopelijk komen we op een punt waarop we de maskers op scholen en op andere plaatsen kunnen verwijderen. Maar ik geloof niet dat die tijd nu rijp is.

Niets wijst méér op de incompetentie en (OPZETTELIJK VERSPREIDE) verkeerde informatie van Dr. Fauci, dan het negeren van het feit dat ongevaccineerde kinderen een verwaarloosbaar klein risico liepen door COVID, dat vaccinatie onder kinderen totaal irrelevant was, omdat ze infectie of overdracht niet voorkomen, en dat maskergebruik volledig is ineffectief om iemand te beschermen. Vooral voor degenen die in de eerste plaats geen bescherming nodig hadden..!!

De CDC, de ‘deskundige’ gemeenschap, de Wereldgezondheidsorganisatie, mediafiguren – ze verspreidden allemaal eindeloos de angst dat het virus een massamoordenaar was, terwijl ze de gedetecteerde sterftecijfers met sterftecijfers van infecties door elkaar haalden.

Maar nu hebben we nog een ander bewijs dat suggereert dat de eerste schattingen van de WHO voor 94% van de wereldbevolking 99% afwijken. Voor wat perspectief, hier is het visueel weergegeven verschil tussen wat de WHO beweerde en wat Ioannidis vond zichtbaar in de grafiek..

Zelfs als de lockdowns, maskermandaten, capaciteitslimieten en geblindeerde speeltuinen werkten, waren de gevaren van het virus zo minuscuul, dat de bijkomende schade onmiddellijk groter was dan elk potentieel voordeel van die maatregelen.

Economische vernietiging,
meer zelfmoordpogingen als gevolg van schijnbaar onbepaalde isolatie,
gruwelijke niveaus van leerverlies,
toenemende zwaarlijvigheid onder kinderen,
sterk dalende testscores,
toegenomen armoede en honger,
problemen met de toeleveringsketen,
ongebreidelde inflatie

Allemaal een direct gevolg van beleid dat is opgelegd door doodsbange, incompetente ‘experts’.

Hun schattingen waren hopeloos, catastrofaal verkeerd, maar toch behielden ze hun onbetwiste gevoel van autoriteit, gedurende meerdere jaren en ontvangen ze nog steeds prijzen, lof, meer financiering en een gevoel van onfeilbaarheid onder politici en besluitvormers.

Als gezond verstand en intellectuele eerlijkheid nog bestonden, zouden deze schattingen voorpaginanieuws zijn voor elke grote media-outlet ter wereld. In plaats daarvan, omdat de media en hun bondgenoten in de technische, zakelijke en politieke klassen lockdowns en beperkingen promootten en aanmoedigden terwijl ze afwijkende meningen censureerden, wordt het genegeerd. Niets is zo perfect COVID dan dat.

* * *

WAAROM GEEN OVERSTERFTE-ONDERZOEK..??

De ‘privacy’-motivatie en waarom de weigering tot onderzoek,
eigenlijk al meer zegt dan ALLE mogelijke antwoorden uit dat onderzoek..!

Leon de Winter

Oversterfte. Dat is het begrip dat aangeeft dat er in een bepaalde periode meer mensen zijn gestorven dan volgens de gemiddelden worden verwacht. In het eerste halfjaar van 2022 stierven zesduizend meer mensen dan berekend was. Daarmee zijn zesduizend families betrokken. Als elke gestorvene in een netwerk van tien mensen leefde, waren minimaal 60.000 individuen bij deze overledenen betrokken. Het merendeel van de oversterfte betreft oudere mensen. Maar dat doet geen afbreuk aan het verlies in levensjaren en in mogelijke levensvreugde en het verdriet dat nabestaanden heeft getroffen. Het begrip oversterfte is verstoken van emotie en menselijkheid, alsof het een abstractie is zonder echo in de gewone wereld.

Dr. Pieter Omtzigt

Pieter Omtzigt probeert al geruime tijd de overheden ertoe te bewegen onderzoek te doen naar de oorzaken van oversterfte. Je zou verwachten dat de overheden zich met alle analytische middelen op die duizenden sterfgevallen zouden werpen en alles in het werk zouden stellen om die oversterfte te begrijpen en verdere groei te voorkomen. Het gaat niet om sterfte door corona. Het gaat om iets anders. En dat andere wordt niet begrepen.

Op 8 september 2022 verstuurde Pieter Omtzigt een reeks tweets. De eerste drie luidden, achter elkaar geplaatst:

“Oversterfte: In december [2021] vroeg ik om een onderzoek, 9 maanden later hebben de onderzoekers de data nog niet over bv. (…) vaccinatie want privacy. Dat is bizar. Je had een QR-code nodig, een bewijs dat je gevaccineerd was of besmet en genezen en iedereen mocht het zien. En nu mogen onderzoekers dat niet geanonimiseerd gebruiken voor onderzoek waarom er een oversterfte van 10 duizenden Nederlanders is. Meerdere keren uitleg gevraagd en de regering heeft er altijd omheen gedraaid.”

In een van de tweets verwijst Omtzigt naar een brief met antwoorden op Kamervragen die hij heeft gesteld. De brief is van 15 juli 2022 en is ondertekend door Ernst Kuipers, de minister van Volksgezondheid. “De regering heeft er altijd omheen gedraaid”, herhaal ik uit Omtzigts tweet. En dat wordt schokkend duidelijk als je Kuipers’ antwoorden leest. Kuipers verschuilt zich achter privacyregels die het koppelen van archieven en bestanden niet toestaan, ook al is het de vraag of de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor overledenen gelden.

Als je de brief leest, stuit je op onwil, op vertragingstactieken, op, laat ik het maar zo zeggen, desinteresse om de golf van duizenden doden op te helderen. Toegegeven, ik stel soms te snel de waarom-vraag, maar hier is die noodzakelijk: waarom is er zoveel overheidsverzet tegen het verzamelen van die data?

Als je de brief leest, stuit je op onwil, op vertragingstactieken, op, laat ik het maar zo zeggen, desinteresse om de golf van duizenden doden op te helderen. Toegegeven, ik stel soms te snel de waarom-vraag, maar hier is die noodzakelijk: waarom is er zoveel overheidsverzet tegen het verzamelen van die data?

We hebben momenteel intense maatschappelijke discussies over complotten..
Het dramatische mysterie van oversterfte laat de regering onopgehelderd, en wat creëert zij daarmee? Wat moet een willekeurige burger denken wanneer een minister niet als de donder een oversterfte van wellicht, zoals Omtzigt suggereert, tienduizenden doden wil onderzoeken? Is het momenteel, naast het reorganiseren van de energievoorzieningen, niet van urgent belang om deze golf des doods op z’n minst te begrijpen?

Is dit een Nederlands verschijnsel? Nee. Ik zag enkele dagen geleden een officiële kaart van een EU-organisatie die oversterfte in beeld had gebracht van de maand juli. In de meeste EU-landen was er oversterfte. In landen zoals Duitsland, Italië en Spanje bedroeg het percentage oversterfte ten opzichte van het gemiddelde sterftecijfer van 2016-2019 zelfs meer dan vijftien procent!

Er was minder oversterfte in oostelijke EU-landen, minder in Zweden en Finland. Nederland hoort met Frankrijk en Noorwegen tot de middenmoot qua oversterfte in juli. Allemaal totaal verschillende landen, met goede tot uitstekende zorgvoorzieningen. Hier en daar wordt gesuggereerd dat de onbegrepen sterfgevallen uitgestelde sterfgevallen zijn van de afgelopen winter, maar dat is een zwak argument; in december 2021 overleden er tienduizend meer mensen dan normaal. In het eerste kwartaal van 2022 was er even geen oversterfte, daarna weer wel.

Door te dralen laden de overheden de verdenking op zich dat ze het onderzoek naar de oorzaken niet wensen. En dan moet je opnieuw de waarom-vraag stellen: wat wensen de overheden te ontlopen? Er is geen ander antwoord mogelijk dan het volgende: omdat ze niet zeker zijn van het resultaat van dat onderzoek.

Een mogelijke verklaring kan luiden dat uitgestelde of weggevallen zorg, zoals kankeronderzoek, de hoofdoorzaak is. Zouden onze politici en overheden een dergelijke vaststelling zo hevig vrezen, dat ze alles aangrijpen om het onderzoek te frustreren? Misschien.

Het zou het instellen van nieuwe lockdowns en avondklokken ondermijnen. Maar de olifant in de kamer is natuurlijk iets anders: vrezen politici en overheden dat de oorzaak bij de gevolgen van vaccinaties te vinden valt? Ik ben geen complotdenker. Vraag ik teveel, als ik wil weten waarom Ernst Kuipers geen aanstalten lijkt te maken, om de oorzaak van het overlijden van vele duizenden medeburgers op te helderen? We verkeren midden in een ramp van kolossale omvang; hoe moet je anders het niet-corona-gerelateerde sterven van zesduizend mensen in de eerste helft van 2022 en de vele duizenden in 2021 noemen?”

Source: wanttoknow.nl

Laat een bericht achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.