Over ‘kannibalisme voor medische doeleinden’ in de rooms-katholieke kerk

Van tijd tot tijd publiceren wij lange artikelen die we hier niet meer kunnen plaatsen. We hebben alles in PDF vastgelegd. Om toch nog wat informatie te kunnen verspreiden lichten we er stukjes uit en publiceren we die. De rode draad is de “gestolen geschiedenis” en de hersenspoeling van de mensheid met als doel het vergeten van hun verleden en afkomst. De roons-katholieke kerk heeft daar een cruciale rol in gespeeld door bijvoorbeeld klopjachten en moordpartijen te organiseren op mensen die van moordenaars, kannibalen en beroepscriminelen niets moesten hebben. Tot in alle hoeken en gaten werden ze vervolgd. Deze Inquisitie is door de rooms-katholieke kerk ver teruggeduwd in de tijd, omdat ze zelf hun geschiedenis in elkaar prutsten. In feite is die Inquisitie nog steeds aan de gang, denk aan het gif van het serpent, de injectienaald van de nieuwe priesterorde: het medisch-farmaceutisch misdaadsyndicaat. De werkelijkheid is hard en verschrikkelijk. Maar dat kan geen reden zijn om het te negeren. Hopelijk denken rooms-katholieke gelovigen ook eens aan die miljoenen medemensen, die hun eigen leven wensten te bepalen en die genadeloos door priesters, bisschoppen en pausen over de kling zijn gejaagd in Gods naam. Welke “god” dienen en eren jullie eigenlijk? Denk eens na!

Kannibalisme en de Eucharistie viering

Het is bekend dat in het verleden, met name in wat “historici” de 16e en 17e eeuw noemen, menselijk vlees werd geconsumeerd en menselijk bloed werd gedronken. Dit gebeurde door de rijke adel, de monarchen en de rooms-katholieke priesters, kortom de machtselite en hun handlangers. Ook menstruaal bloed werd gedronken. Over heel Europa werd het bloed van kinderen en jong volwassenen gedronken, omdat men dacht dat het goed was voor de gezondheid en langer leven. Veelal prefereerde men het bloed en vlees van mensen die pas waren vermoord door executie of geweld. De moordpartijen van de kerk hadden dus ook nog een geneeskrachtig doel. Het wordt steeds duidelijker waarom de originele Christenen en Moslims zich verzetten tegen de kerk en handlangers, de machtselite. Het maakt ook duidelijk hoe al die schedels en beenderen onder de kerken worden aangetroffen over heel Europa.

Onderzoekers vonden dat het consumeren van mensenvlees en -bloed gewone zaak was in het vroegere Europa. “Historici” duiden dit als “medische doeleinden”. Maar het was simpelweg kannibalisme met als doel langer te leven. Exclusief voor de rijke machtselite, de kerkelijke hiërarchie tot en met de paus zelf.  Ze dronken bloed om energie en levenskracht op peil te houden. Zoals wij vandaag melk, vitamine drankjes en vruchtensapjes drinken, dronken deze lieden mensenbloed van met name jonge mensen.

De rooms-katholieke kerk kent de Eucharistie viering, een symbolische viering van het heilige avondmaal, waarbij ritueel rode wijn en brood wordt genuttigd. Nu weten we waar die traditie vandaan komt, ze zeggen het er ook gewoon bij: het bloed en het lichaam van Christus. Het praktiseren van de Eucharistie viering is nog steeds de kern van het rooms-katholicisme en allerlei andere afgeleiden ervan.

De Eucharistie viering was het symbool voor het eten van het vlees van iemand die Jezus Christus werd genoemd. Het symbool voor het drinken van het bloed van Jezus Christus. Het eten van mensenvlees en mensenbloed? De kerk en de machtselite vermoordden mensen die deze leerregels niet accepteerden. In het Nieuwe Testament staat beschreven hoe alles wordt gezuiverd door bloed en hierdoor alles mooi wordt. In het boek der Hebreeërs staat dat er zonder bloedvergieten er geen vergeving zal zijn. Met andere woorden: mensen vermoorden op een manier dat het bloed uit hun lichamen stroomt. Wie schreef de Bijbel?

Het is duidelijk waarom honderdduizenden schedels en beenderen van mensen zijn gevonden in de catacomben van vele kerkgebouwen. Het is duidelijk dat de kerk en handlangers tijdens de Inquisitie mensen vermoordden. Het zal ook duidelijk worden dat de kerk en handlangers en machtselite met grote regelmaat menselijke lichaamsdelen aten en mensenbloed dronken.

De Inquisities legitimeerden de moordpartijen met het doel de slachtoffers te kannibaliseren. Maar de daders schreven zelf de geschiedenis van de Inquisitie om hun misdaden te verbergen. De ware geschiedenis werd door de kerk vervalst. Hun misdaden werden toegeschreven aan de Torah Joden, de originele Christenen en de originele Moslims. Deze mensen zijn weggezet als satanisten, ketters of gewoon criminelen.

Op school leren we en in de media horen en lezen we dat de historische identiteit van Europa het Christendom is. De waarheid is dat Europa werd bezet en geplunderd door deze cultus van kannibalen, die de mannen vermoordden, de vrouwen verkrachtten en de kinderen stalen, evenals de bezittingen van die mensen. Dit noemen ze dan het “christelijk erfgoed”, een prachtige historische cultuur. De waarheid is ook dat mensen levend werden verbrand, opgegeten, hun beenderen verstopt in de kelders onder de kerken en kathedralen, die ze ook hebben gestolen.

De rooms-katholieke kerk en handlangers, in collusie met de machtselite in Europa vermoordden iedereen die hen niet gehoorzaamde. De bestaande kerken en kathedralen van de oude beschaving werden overgenomen en er werd massaal grafschennis gepleegd door graven leeg te halen en de stoffelijke resten te verbergen en als ornamenten in catacomben uit te stallen. Er zijn velen die beweren dat deze macabere praktijken nooit zijn gestopt, maar ondergronds en in het geheim zijn voortgezet. Die worden complotdenkers genoemd.

En als ze het luidruchtig rondbazuinen zijn het “complotextremisten”.

Laat een bericht achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.