Ter verdediging van de “gekke” samenzweringstheoreticus

Samenzweringstheorieën. Wat voor sommigen een teken van kritisch denken is, is voor anderen een teken van gevaarlijke ongehoorzaamheid.

Mijn vader heeft mij geleerd dat een goed argument bestand is tegen kritiek en dat het vinden van iemand die het er niet mee eens is een prima manier is om je theorie te testen. Het heeft mij nooit gestoord als mensen het niet met mij eens zijn. Sterker nog, ik wil graag weten waarom. Ik wil leren of ik iets over het hoofd zie of niet, schrijft Daisy Luther.

Maar tegenwoordig lijk ik in de minderheid te zijn.

Het “gevaar” van samenzweringstheorieën

De term is lange tijd denigrerend gebruikt om de ideeën te kleineren van iemand die niet per se accepteert dat alles op waarheid berust. Tegenwoordig wordt de term gebruikt om een gedachtegang aan te duiden die ronduit gevaarlijk is, zelfs een existentiële bedreiging voor de burgerlijke samenleving.

Waar is iedereen zo bang voor?

Normies – mensen die geen grote vraagtekens zetten bij de status quo – schudden vroeger gewoon hun hoofd en glimlachten om de “eigenzinnige” samenzweringstheoreticus in hun leven. Zij beschouwden het als een onschuldig tijdverdrijf, een excentriciteit.

Maar nu waarschuwen de media mensen luidkeels voor het inherente dodelijke gevaar van complottheorieën en de mensen die ze aanhangen. Er wordt regelrechte angst aangewakkerd. Laten we het eens van dichterbij bekijken.

De waarschuwing van de FBI

In 2019 zei de FBI dat samenzweringstheorieën een bedreiging vormden voor binnenlands terrorisme:

“De FBI beoordeelt dat anti-overheid, op identiteit gebaseerde en randpolitieke samenzweringstheorieën zeer waarschijnlijk sommige binnenlandse extremisten geheel of gedeeltelijk motiveren tot het plegen van criminele en soms gewelddadige activiteiten,” aldus het document. “De FBI is verder van mening dat deze samenzweringstheorieën in sommige gevallen zeer waarschijnlijk aanzetten tot het aanvallen van specifieke mensen, plaatsen en organisaties, waardoor de kans op geweld tegen deze doelwitten toeneemt.”

Het document vervolgde met te zeggen dat het bureau zijn conclusie “met groot vertrouwen” trok op basis van informatie van andere federale agentschappen, open source informatie, gerechtelijke documenten, FBI-onderzoeken en menselijke bronnen.

Ja, dit is dezelfde FBI waarvan de eigen documenten concludeerden dat ze de Trump-campagne zonder rechtvaardiging hadden onderzocht. Degene waarvan de directeur werd betrapt op het schenden van het ministerie van Justitie-beleid en het breken van het protocol in een glansloos onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton.

Vergeef me als ik me niet al te veel zorgen maak over wat de FBI denkt.

De academische waarschuwing

Dan hebben we de mensen die zichzelf slimmer achten dan de rest van ons: de academici. De website “The Conversation” gaat er prat op dat hun inhoud “wordt geschreven door universitaire geleerden en onderzoekers met grote expertise in hun onderwerpen, die hun kennis in hun eigen woorden delen.”

Dus het moet wel waar zijn, toch?

Hoe dan ook, een postdoctoraal onderzoeker in de filosofie waarschuwt ons voor de “gevaren” van complottheorieën. Hij is zo vriendelijk om het voor de mensen te simplificeren door het te vergelijken met “de vloer is lava.”

Wanneer een kind verklaart dat “de vloer lava is”, geloven weinigen of niemand die verklaring. Maar dat kind, en anderen, beginnen te doen alsof de verklaring waar is. Zij die dat doen, kunnen op meubels klimmen en de verklaring herhalen aan anderen die de ruimte betreden. Sommige kinderen spelen gewoon voor de lol, andere om hun klim- en springkunsten te tonen, en weer andere om het kind dat het spel begon te sussen.

Sommige kinderen hebben snel genoeg van het spel en willen stoppen, maar vinden het kind dat het spel begon leuk of respecteren het en willen die persoon niet boos maken door te stoppen. Naarmate het spel vordert, nemen sommigen het te serieus. Meubilair wordt beschadigd en sommigen raken gewond bij een poging om van het ene naar het andere verhoogde oppervlak te springen. De lava is nep, maar er gaan echte dingen kapot.

Erger nog, toen Donald Trump beweerde dat de presidentsverkiezingen van 2020 “gemanipuleerd” waren, hebben sommige ambtenaren en gewone burgers daarnaar gehandeld. Of het nu uit oprechte overtuiging, partijdigheid, loyaliteit aan Trump of financieel opportunisme was, veel Amerikanen gedroegen zich alsof de verkiezingen van 2020 oneerlijk waren beslist.

Sommige mensen die deden alsof de verkiezingscomplottheorie waar was, verzamelden zich in Washington, D.C., sommigen bestormden het Capitoolgebouw en sommigen ontwikkelden achter de schermen een plan om valse kieslijsten in te dienen die de herverkiezing van Trump ondersteunen ondanks zijn verlies bij de stembusgang. De betrokkenen bij deze activiteiten konden rekenen op de steun van anderen die de verkiezingsfraude steunden, ook al waren die steunbetuigingen grotendeels onoprecht.

De kosten van het doen alsof bij de verkiezingen van 2020 is gefraudeerd, zijn ongetwijfeld hoger dan die van het doen alsof de vloer van lava is. De kosten van het doen alsof bij de verkiezingen van 2020 is geknoeid, hebben geleid tot miljoenen dollars schade aan het Capitoolgebouw, tot honderden arrestaties van Capitooloproerkraaiers, tot meerdere doden en tot het in gevaar brengen van de Amerikaanse democratie.

Mijn hemel, dat is veel retoriek, nietwaar?

Ik denk dat hij die documentaire 2000 Mules gemist heeft? Natuurlijk zei een journalist op NPR dat 2000 Mules een “wild verhaal” is en een “samenzweringstheorie” met “absoluut geen bewijs.” Het is ronduit “extremisme.”

Maar de film is de laatste in een lange rij van films die de stijlfiguren en betekenissen van documentaires gebruiken om geloofwaardig te worden. De afgelopen jaren hebben films in documentairestijl over de verkiezingen van 2020, de COVID-19 pandemie en vaccins samenzweringstheorieën verspreid en ontkrachte leugens gerecycleerd.

“Documentaires worden al tientallen jaren gebruikt om slechte acteurs en mensen die proberen samenzweringen of desinformatie te verspreiden of een specifieke politieke agenda te bevorderen, er professioneler uit te laten zien, er glamoureus uit te laten zien, als iets dat je kunt geloven”, aldus Jiore Craig, hoofd verkiezingen en digitale integriteit bij het Institute for Strategic Dialogue, dat online extremisme volgt.”

Mijn vraag is: wat maakt hun complottheorie meer geldig dan de oorspronkelijke complottheorie?

De “aanval op de democratie” waarschuwing

The Economist interviewde Nancy Rosenblum en Russell Muirhead over de “gevaren” van complottheorieën. Zij zijn de co-auteurs van het boek A Lot of People Are Saying: The New Conspiracism and the Assault on Democracy. Nancy en Russell noemen het “samenzwering zonder theorie”, en beweren dat het allemaal niets meer is dan ongegronde beschuldigingen en dat iemand er iets aan zou moeten doen. (Nadruk van mij.)

De nieuwe media – uiteraard de sociale media, maar zelfs elementaire zaken als internet message boards – vormen een uitdaging voor de traditionele poortwachtersfunctie van redacteuren en producenten. Tegenwoordig kan iedereen alles tegen iedereen in de wereld zeggen, onmiddellijk en gratis. En omdat samenzweringsbeweringen worden bekrachtigd door herhaling en instemming, geven zelfs de meest terloopse “likes” en “retweets” autoriteit aan zinloze, destructieve beschuldigingen (“veel mensen zeggen”). We zien de politieke effecten van deze verandering en een van de eerste dingen die we zien is de verspreiding van een politiek kwaadaardige vorm van samenzwering zonder theorie.

Kan dezelfde technologie die beschuldigingen verspreidt als “nepnieuws” of de “deep state” deze ook ontkrachten? Kunnen politieke vertegenwoordigers en burgers die de gevolgen van samenzwering begrijpen, de manier waarop het democratische instellingen delegitimeert, het opnieuw verbannen naar de marge van het politieke leven? Niemand heeft tot nu toe ontdekt hoe dit moet, behalve een vorm van publieke of bedrijfscensuur van flagrante samenzweringsondernemers zoals Alex Jones of, wat nu ondenkbaar is, het censureren van onverantwoordelijke politieke functionarissen die samenzweringsclaims onderschrijven.

Nancy en Russell vinden dat we ons moeten onderwerpen aan de geleerden.

De tegenkracht komt van het gezag van de instellingen die kennis produceren (dat wil zeggen rechtbanken, agentschappen met deskundig personeel, onderzoeksuniversiteiten) aan de ene kant, en het democratisch gezond verstand aan de andere kant. Overal waar samenzwering het openbare leven opnieuw vormgeeft, zijn twee preventiemiddelen van vitaal belang: de integriteit van de kennisinstellingen verdedigen en het vertrouwen in de ballast van het gezond verstand versterken.

Het is tenslotte maar “rationeel”.

Interessant genoeg was het afschilderen van vrouwen als irrationeel en hysterisch een instrument dat eeuwenlang werd gebruikt om hen te onderdrukken. Maar ik denk dat het A-Oké is om dat te doen met politieke tegenstanders.

Samenzweringstheorieën zijn vaak meer geldig dan het “nieuws”

Als je die argumenten in een bubbel leest, klinken ze volkomen redelijk. Pas als je ze bekijkt door de lens van wat er gaande is in de Verenigde Staten, en zeker in de wereld, zie je hoe verstikkend het is.

Tien jaar lang heb ik geschreven over “samenzweringstheorieën”. Ik heb informatie gedeeld en gezegd dat het op het eerste gezicht onschuldig lijkt, maar dat het een glibberig pad is. Dan noemen mensen me gek, en voor je het weet zijn we van die gladde helling afgegleden, en als we op de bodem op een hoop liggen, staat niemand op en zegt: “Oeps, ik denk dat je gelijk had”.

In plaats daarvan onthouden ze (bedankt, Orwell) hun oorspronkelijke (onjuiste) argumenten en gaslighten ze ons, alsof ze het nooit met ons oneens zijn geweest.

Daarom heb ik deze week een PDF-boek samengesteld met veel van de “complottheorieën” waarover ik de afgelopen tien jaar heb geschreven. The Conspiracy Files: “Crazy “Theories That Turned Out to Be TRUE is in beperkte oplage – het boek is alleen deze week verkrijgbaar. Het bespreekt propaganda, censuur, Covid-19, de oorlog in Oekraïne, de verkiezingen, de Grote Reset, gevaarlijke technologie en nog veel meer. Het telt 543 pagina’s, en ik denk dat als u een samenzweringstheoreticus bent zoals ik, u het heel interessant zult vinden hoeveel van deze “gekke samenzweringstheorieën” waar bleken te zijn. U kunt uw exemplaar hier krijgen, en het is voor een noem-uw-eigen-prijs.

Herhaaldelijk hebben we gezien dat onze theorieën en meningen publiekelijk werden bespot, dat de verspreiders van die meningen werden afgewezen en gemeden, en dat de mensen die erin geloven werden gekleineerd en vernederd. Zeker, sommige samenzweringstheorieën zijn echt gestoord – maar het mooie van vrije meningsuiting is dat we zelf door onderzoek en rede kunnen beslissen wat volgens ons de meest accurate weergave van de feiten is.

Als u aan de wetenschappelijke methode denkt, begint alles met een theorie. Vervolgens test men die en legt men deze ter beoordeling voor om te zien of hij waar is of niet. Waarom worden conversaties anders bekeken? Ik moet mijn bewijs kunnen leveren en een discussie kunnen voeren met iemand die het tegendeel bewijst. Niemand mag daarvoor als schurk worden neergezet, maar het lijkt nogal schurkachtig om mensen het zwijgen op te leggen omdat ze iets anders durven te geloven dan wat de media ons zonder meer vertellen dat waar is.

Natuurlijk denk ik dat het zelf nadenken in plaats van te geloven wat ons wordt voorgeschoteld, de reden is dat complottheorieën zo verdomd gevaarlijk zijn.

Hoe zit het met linkse complottheorieën?

Het argument dat complottheorieën gevaarlijk zijn, gaat vaak voorbij aan linkse complottheorieën. Van alle onderstaande zaken is bewezen dat ze objectief gezien NIET WAAR zijn, maar niemand schijnt te denken dat ze gevaarlijk zijn.

Die conservatieve jongen uit Covington was respectloos tegen die indiaan.
Donald Trump spande samen met de Russen
De Covid pandemie begon in een dierenmarkt omdat iemand een slechte vleermuis at.
De laptop van Hunter Biden bestond niet.
Covid-vaccins voorkomen dat je Covid krijgt.

Er zijn er nog veel meer en de meeste gaan over president Trump. Of je hem nu liefhebt of haat, hij heeft niet gezegd dat neonazi’s fijne mensen zijn en hij heeft niet gezegd dat mensen bleekwater moeten drinken om Covid te genezen.

Niemand in de mainstream media loopt rond en noemt deze aanvallen op de voormalige president een bedreiging voor de democratie. Niemand in de academische wereld noemt de onzin over Covid, die onze economie heeft verwoest, gevaarlijk. In feite moet je echt graven om online iets over deze onderwerpen te vinden en veel mensen geloven ze nog steeds.

Ik zou kunnen zeggen dat er een doofpot van linkse samenzweringstheorieën is, maar dan klink ik als een gekke samenzweringstheoreticus.

Hoe denkt u over complottheorieën?

Ik draag met trots het aluminiumfoliehoedje. Ik weiger om alleen de meningen van de mainstream media te “absorberen”. Samenzweringstheorieën geven mij een ander perspectief, een andere manier om naar de wereld te kijken. En het is een manier die ik vrij ben om te accepteren of te laten. Net zoals ik ook vrij zou moeten zijn om te kiezen wat tegenwoordig voor “nieuws” doorgaat.

Ik zeg niet dat u waanvoorstellingen moet hebben, maar er is absoluut niets mis mee om dingen in twijfel te trekken, met een theorie te komen en er een gesprek over te voeren. Uiteraard moet u die vragen niet gebruiken om anderen kwaad te doen. Mensen die geweld plegen op basis van een complot zijn eigenlijk gek, of dat nu een linkse of rechtse complottheorie is. Er zullen altijd gekke mensen zijn. Maar de meeste mensen doen dat niet. Ze discussiëren er gewoon over en stellen vragen.

Lang leve de complottheorie en de vrijheid om dingen te bespreken.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Covid en Poetin zijn geen bedreiging voor uw vrijheid; mensen als Schwab, Gates en Trudeau zijn dat wel

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Laat een bericht achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.